Wat vieren we op Eid ul Adha?

We vieren Eid. We gedenken het offer van Ibrahiem – en de Hajj is een herbeleving van zijn ervaring en die van Hajar, zijn vrouw. Allah laat ons dit jaar na jaar opnieuw vieren zodat we telkens weer even stil staan bij de vraag hoe onze eigen relatie met Allah er uit ziet… Zullen wij spontaan doen wat Allah van ons vraagt – hoe moeilijk ook – of is ons geloof nog niet zo sterk?

Insh’Allah heb je deze dagen de kans gezien wat extra ibada te verrichten – en moge Allah het dan van je aanvaarden en belonen! Van Bayyinah kregen we een mooie Khutbah door Ustadh Nouman Ali khan. Ik geef je er enkele overwegingen uit.

Integrale Khutbah (in het Engels)

Elk jaar brengt Allah ons samen voor twee feesten: Eid ul Fitr en Eid ul Adha. Het moet wel iets belangrijks zijn aangezien de hele Ummah, 1/5 van de wereldbevolking, elk jaar opnieuw wordt herinnerd aan onze vader Ibrahiem, aleihi salaam. Uiteraard is het een gelegenheid om mooie kleren te dragen en lekker te eten, maar nog belangrijker is het dat we er mekaar aan herinneren waarom we dit doen. Eigenlijk is deze dag een diploma-uitreiking voor onze vader Ibrahiem, vrede zij met hem. Allah zegt over hem

Zijn Meester stelde Ibrahiem op de proef
met allerlei erg moeilijke opdrachten,
en hij volbracht ze allemaal.
(De Edele Quran 2:124)

Zoals Hij over Ibrahiem (vrede zij met hem) praat in de Quran, praat Allah over niemand anders. Niemand werd ooit zodanig op de proef gesteld als Ibrahiem, vrede zij met hem. Laten we nadenken over wat die uitdagingen betekenen voor jou en mij, voor ons leven in het komende jaar.

De jonge Ibrahiem (vrede zij met hem)

Als jongeman kwam Ibrahiem, vrede zij met hem, moedig op voor zijn overtuiging dat er slechts één God is en niet een resem afgoden zoals zijn omgeving geloofde. Aan die jonge leeftijd al daagt hij de normen van zijn samenleving uit en wordt hij tot onderwerp van spot en vervolging. Maar dat stoort hem niet, want wat telt voor hem is Allah en de waarheid. Nog moeilijker is het feit dat hij ook moet ingaan tegen zijn eigen vader, van wie hij zielsveel houdt, maar die afgoden vervaardigt.

Moslims vandaag
Zoals we allemaal wel weten, moeten jongeren het vooral hebben van “erbij horen.” Je wil je kleden zoals de anderen doen want je wil niet uit de toon vallen. Gebeurt dat toch en wordt er met je gespot, dan zal je je steeds weer afvragen: “Misschien kan ik dit beter niet doen, ik kan me maar beter aanpassen”. Dit is een gevolg van het zwakke zelfbeeld dat veel jongeren hebben: in plaats van voor zichzelf te spreken, verschuilen ze zich liever in en achter een groep.
We zien in ons eigen leven ouders en familieleden die iets doen wat niet kan. En hoewel we weten dat ze fout zitten, zeggen we: “Ja, maar het is mijn vader. Het is familie. Ik kan er niets van zeggen.”

Wat deze Eid ons leert
Hoe kan de familie op de eerste plaats komen als wij de nalatenschap van Ibrahiem, vrede zij met hem, zijn? Onze trouw ligt bij wat waar en juist is. Zoals de Quran zegt: Kom op voor gerechtigdheid, zelfs als het tegen je eigen voordeel ingaat, of tegen je twee ouders of naaste verwanten. Dat is wat Ibrahiem doet, zelfs als jongeman: “Papa ik hou van je, maar wat je doet is fout. Ik kan hier niet aan meewerken.” Het werd zo erg dat zijn vader hem het huis uit zette en ook dat aanvaardde hij.

Ibrahiem (vrede zij met hem) in het vuur

Kijk je naar zijn verdere leven, dan worden de uitdagingen nog zwaarder. Hij ondergaat nu persoonlijk lijden, fysiek lijden. Ze willen hem in een vuur gooien omwille van wat hij gelooft, maar hij geeft zijn geloof niet op.

Moslims vandaag
De moslims van vandaag worden niet in hoog oplaaiende vlammen geworpen, maar wel in een sociaal vuur. We worden steeds weer uitgedaagd en bekritiseerd en door die druk denken we wel eens: “Moet ik nu echt al die druk ondergaan? Misschien is het beter onze godsdienst een beetje anders te interpreteren, zodat ze acceptabel wordt voor onze criticasters. Misschien moeten we wat gas terug nemen en ons niet zo vol zelfvertrouwen opstellen als het over ons geloof gaat…”

Wat deze Eid ons leert
Heel wat moslims die worden uitgedaagd omwille van hun geloof op school, aan de universiteit of op het werk beslissen hun geloof niet te verdedigen. Ze trekken zich terug. Ibrahiem, vrede zij met hem, is bereid in een vuur te springen in plaats van zich af te keren van “Laa illaaha illa Allah”. Hij blijft trouw aan Allah en dat is wat we vandaag vieren: zijn onwankelbare toewijding aan Allah.

De woestijn

De testen die Allah hem oplegt worden zwaarder en zwaarder: neem je vrouw en kind mee en laat ze middenin de woestijn achter. Wij weten dat er uiteindelijk zamzam water kwam, maar dat wist hij niet.

Moslims vandaag
Wij hebben, alhamdolillah, geen bevel gekregen om onze gezinnen midden in Phoenix Arizona in de woestijn achter te laten. Een van de vele lessen die Allah ons hier leert, is dat Allah je in een situatie kan plaatsen die je weghaalt bij je gezin. Sommigen van jullie vonden hier werk maar je familie kon niet mee emigreren en moesten thuis blijven. Anderen werden van hun familie gescheiden tegen hun eigen wil en weten niet eens hoe het met hen gaat, ze moesten ze achterlaten en hebben geen nieuws… Net als Ibrahiem, vrede zij met hem, die geen idee had van wat er met zijn vrouw en kind gebeurde nadat hij ze in de woestijn had achtergelaten.

Wat deze Eid ons leert
Ibrahiem, vrede zij met hem, stelde zijn vertrouwen in Allah en “dat was dat.” Hij beklaagt zich niet. Je hoort hem niet vragen: “Yaa Allah, hoe kan je me zo iets laten doen! Hoe kan je me vragen om mijn gezin ginds aan hun lot over te laten?” Neen. Hij vertrouwt op Allah. En wij leren hier dat wanneer wij in een moeilijke situatie belanden, die beproeving niet mag leiden tot klagen, dat die beproevingen ons vertrouwen in Allah niet mogen doen wankelen.

De vader Ibrahiem, vrede zij met hem

Jaren later komt hij terug en zijn zoon is een levendig baasje dat overal met hem mee loopt. Allah stelt hem opnieuw op de proef: hij droomt steeds weer dat hij zijn kind slacht… Eerst verloor hij al zijn band met zijn vader en nu krijgt hij als vader de opdracht zijn kind te doden… En zijn zoon zegt: “Doe maar wat je wordt bevolen.”

Op deze Eid slachten wij een dier
omdat we gedenken dat hij bereid was
dat met zijn eigen zoon te doen
en dat zijn zoon bereid was
om dat offer te ondergaan.

Moslims vandaag
Een ruimere les die we hier leren is dat we soms omwille van Allah onze familie verdriet zullen moeten aandoen. Onder jullie zijn mensen met een inkomen dat niet helemaal halal is. Op een dag geeft Allah je in dat dit niet kan, dat je hier niet mee kan doorgaan. Maar daardoor kan je de hypotheek niet meer betalen, kan je die mooie wagen niet meer houden en worden de studiekosten van je zoon hoog voor je budget, … Je familie lijdt nu omdat jij je aan Allah hebt overgegeven.

Wat deze Eid ons leert
Je slachtoffert je kind niet, maar je offert soms wel een deel van hun geluk op omdat je trouw wil zijn aan Allah. In het geval van Ibrahiem, vrede zij met hem, stemde de zoon in met het offer maar dat is vaak niet het geval. En toch zijn dat de offers die jij en ik moeten brengen.

Wat is het dan dat we vieren?

We vieren dat Allah hem al die zware beproevingen heeft opgelegd maar hem nooit in de steek heeft gelaten. Hij stond hem bij in alles wat hij moest doormaken en hielp hem om te slagen. Dit herinnert ons eraan dat Allah ons nooit in de steek zaal laten, wat het ook is dat we meemaken. Dat is iets om blij voor te zijn. Dat is een reden om feest te vieren!

Wanneer Allah in de laatste Ayah van Surah Al Hajj zegt: “Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt” betekent de volgorde van de woorden in het Arabisch dat de klemtoon op JULLIE ligt. Voor JULLIE is het niet moeilijk., maar voor hem was het dat wel. Allah heeft hem geholpen met zijn zware, schijnbaar onmogelijke beproevingen. Wat klagen wij dan nog? Allah maakt het ons gemakkelijk en staat ons bij, van begin tot einde.

Het enige wat wij moeten doen is, net als onze vader Ibrahiem (vrede zij met hem), gehoorzamen aan Allah en op Hem vertrouwen, ook wanneer het er slecht uitziet, wanneer ons gezin er niet gelukkig mee is en onze ouders teleurgesteld zijn.
Als je niet toegeeft aan de druk van anderen op jou om hun geluk te verzekeren, als je eerst en vooral zorgt dat Allah tevreden is met jou, dan zal Hij ervoor zorgen dat al het andere ook in orde komt. 

Eid gaat niet alleen over onze relatie met Allah

Allah vermeldt twee groepen mensen in Surah al Hajj: als je een dier offert, voed dan degene die zich in een moeilijke situatie bevindt, die bankroet is, die niet eens om hulp vrààgt. En dan de mutra, degene die zo wanhopig is dat hij hulp vraagt.

Vraag is … Als iemand niet om hulp vraagt, hoe weet je dan dat hij hulp nodig heeft? Een moslim hoort zijn familie, buren, kennissen,… zo goed te kennen dat hij weet wie er problemen heeft. EId is het moment waarop we niet alleen onze trouw betuigen aan Allah. We brengen ook geschenken naar noodlijdenden uit onze omgeving. Zo worden wij een bron voor hun geluk en worden hun Du’as een bron voor ons eigen geluk.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Hajj - de grote Bedevaart, Quran - onze gids en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.