Vragen over Allah

Eigenlijk is “Allah” het perfecte woord om
de “Ene God” van het monotheïsme te omschrijven.

Waar komt het woord “Allah” vandaan?

“Allah” komt van het Arabische woord “ilah”, wat “een god” betekent of “iets wat wordt vereerd”. Het woord ilah kan je in het meervoud zetten – ilaaha – en het kan zowel mannelijk als vrouwelijk worden gemaakt. “Allah” stamt af van “ilah” maar geeft tegelijk meer uitleg en inzicht.

Het woord Allah heeft geen geslacht (is niet mannelijk of vrouwelijk).
* Het woord “Hij” wordt gebruikt uit respect en waardigheid, maar heeft niets met het geslacht van Allah te maken.

Het woord Allah heeft geen meervoud.
* Het woord “Wij” wordt gebruikt zoals ook koningen over zichzelf spreken met “Wij”.

Het woord Allah betekent “De enige die mag worden vereerd”

Is “Allah” alleen God’s naam in de Islam en voor de Moslims?
“Allah” is het woord dat Christen en Joodse Arabieren ook in hun Bijbel gebruikten voor God, al voor de komst van de Islam. Op de eerste pagina van Genesis, in het Oude Testament, vinden we zeventien (17) keer het woord “Allah”.

De vragen die atheïsten meestal over ons geloof in God of Allah stellen zijn wel wat gevarieerd, maar ook voorspelbaar. We bekijken er een paar van :

 1. “Als God alles heeft geschapen,
  wie heeft dan God geschapen?”

Volgens de Koran vertelt Allah ons dat Hij de enige is die alles wat bestaat heeft geschapen en in stand houdt, en dat niets of niemand aan Zijn zijde staat en dat Hij ook geen partners of deelgenoten heeft. Hij zegt ons dat Hij niet werd geschapen en trouwens in niets op Zijn schepping lijkt. Hij verwijst naar Zichzelf met verschillende namen. Drie daarvan zijn:

 1. A) De Eerste – (Al-Awal)
 2. B) De Laatste – (Al Akhir)
 3. C) De Eeuwige, van wie Zijn schepping totaal afhankelijk is terwijl, Hij haar helemaal niet nodig heeft. (As-Samad)

Hij heeft altijd al bestaan en Hij werd niet geschapen. Hij is niet zoals Zijn schepping, en lijkt er zelfs helemaal niet op.

qalbun saleem

 1. “Hoe kan je geloven in God als je Hem niet eens
  kan zien, horen, aanraken, ruiken, proeven
  en je je Hem niet eens voor de geest kan halen?”

Uit de leer van Muhammad (vrede en zegeningen over hem) weten we dat niemand God ooit heeft gezien – toch niet tijdens zijn leven. Ook zijn we niet in staat om aan de hand van onze zintuigen op een of andere manier contact met Hem op te nemen. De Islam moedigt ons echter wel aan om onze zintuigen en ons gezond verstand te gebruiken om te erkennen dat alles wat we in dit universum vinden onmogelijk vanzelf kon ontstaan. Iets moet dit allemaal hebben ontworpen en in beweging gezet. Dit is iets waartoe wij niet in staat zijn, maar dat we wel kunnen begrijpen.

We hoeven toch ook niet
de kunstenaar te zien om
een schilderij te herkennen, niet?


Wanneer we een schilderij kunnen waarderen zonder de kunstenaar aan het werk te zien, dan kunnen we ook geloven dat Allah alles heeft geschapen zonder dat we Hem daarvoor moeten zien (of aanraken, of horen, enz…)

 1. “Kan God eender wat doen?”

Bijvoorbeeld: “Kan Hij een rotsblok maken dat zo groot is dat niets of niemand het kan verplaatsen?” Als Hij zo’n groot rotsblok zou maken dat door niemand kan worden verplaatst, zou Hij het dan zelf ook niet kunnen verplaatsen? Of zou Hij niet in staat zijn een rotsblok te maken dat Hij zelf ook niet kan verplaatsen?

Het antwoord:
Allah zegt ons: “Allah is in staat eender wat te doen dat Hij wil.” Hij kan een rots (of iets anders, maakt niet uit) zo groot of zwaar maken dat niets in het hele universum er beweging in krijgt. 

Wat de vraag betreft of Allah hem kan “verplaatsen”: Hij maakt geen deel uit van het universum en Hij lijkt in niets op Zijn schepping. Daarom is Allah nooit ondergeschikt aan de wetten van de Schepping (natuurwetten). Hij is namelijk zelf zowel de Schepper als de Wetgever. Wanneer Hij wil dat er iets gebeurt, zegt Hij gewoon “Qun! Faya Qun (Word! En het zal zijn)”.

 1. “Waar is God?”

Er zijn godsdiensten die stellen dat God “overal” is. Dat is eigenlijk “pantheïsme” en is het tegenovergestelde van ons geloofssysteem als Moslims. Allah zegt ons heel duidelijk dat er niets is, waar dan ook in het universum, dat op Hem lijkt en dat Hij zich nooit in Zijn schepping verplaatst. Hij vertelt ons in de Koran dat Hij het universum in zes “yawm” (periodes) heeft geschapen en dat Hij daarna “astawah ‘ala al Arsh” (Zich verhief boven Zijn Troon). Daar bevindt Hij Zich (boven Zijn Troon) en daar zal Hij blijven tot het einde der tijden.

 1. “Waarom heeft God alles geschapen? “

In de Koran zegt Allah dat Hij dit allemaal niet zonder doel, of voor een dwaas doel, heeft geschapen. Hij vertelt ons dat Hij ons heeft geschapen om Hem te vereren, Hem alleen, zonder deelgenoten.

 1. “Is God rein, goed, liefhebbend en rechtvaardig?
  Als dat zo is, waar komen dan kwaad, haat en onrecht vandaan?”

Allah zegt ons dat Hij in elk opzicht de Zuivere is, de Liefhebbende en de Absoluut Rechtvaardige. Hij zegt dat Hij de Beste van alle Rechters is. Hij zegt ons ook dat het leven waarin we ons bevinden een test is. Hij heeft alles wat bestaat geschapen en Hij heeft ook alles geschapen wat er gebeurt. Er is niets in dit bestaan of Hij heeft het geschapen. Ook zegt Hij in de Quran dat Hij het kwaad heeft geschapen (al is Hij zelf niet kwaadaardig). Hij gebruikt het als één van de vele middelen om ons op de proef te stellen.

 1. “Heeft God echt macht over alles?
  Als dat zo is, waarom staat Hij dan toe
  dat mensen ziek worden, verdrukt worden en sterven?”

Allah heeft alles wat wij het universum noemen geschapen als een test, een beproeving voor ons. Dit hier is niet onze uiteindelijke bestemming. Het is goed mogelijk dat wat wij “goed” of  “kwaad” vinden  in werkelijkheid net andersom is. Wat verdrukking aangaat: Allah verbiedt Zichzelf om ook maar iemand te verdrukken en Hij haat het wanneer iemand dat een ander aandoet. Hij heeft absolute macht over alles. Hij staat echter ziekte, lijden, dood en zelfs verdrukking toe om uit te testen hoe wij daarmee omgaan.

 1. “Kan je bewijzen dat er een God bestaat?”

Kan jij bewijzen dat je zelf bestaat? Natuurlijk kan je dat. Je gebruikt je zintuigen en merkt dat je kan zien, horen, voelen, ruiken, proeven en dat je ook emoties ervaart. Dat maakt allemaal deel uit van je bestaan. Dit is echter niet de manier waarop we God zien in de Islam. We kunnen kijken naar wat Hij heeft geschapen, en naar de manier waarop Hij voor alles zorgt en ons in leven houdt, om te weten dat het niet anders kan dan dat Hij bestaat.

De volgende keer dat je tijdens een heldere nacht naar de maan en de sterren kijkt, kan je misschien eens hierover nadenken: Kan je een glas op de stoep laten vallen en verwachten dat het, wanneer het de stoep raakt, niet in scherven uiteen spat maar zich netjes opdeelt in allemaal kleine glaasjes, gevuld met Ice Tea? Natuurlijk niet.

Beeld je nu eens in dat een tornado over een autokerkhof raast. Denk je dat hij een splinternieuwe Mercedes achterlaat, de motor zachtjes zoemend en verder geen brokstukken meer te bespeuren? Natuurlijk niet. Kan een fastfood-restaurant draaien zonder dat er mensen werken? Dat is waanzin, als je er zelfs maar even over nadenkt.

Big bang toch niet.png

 1. “Weet God alles wat er gaat gebeuren?
  Heeft Hij de volledige controle over de afloop van alles?
  Als dat zo is, hoe kan je dat eerlijk noemen tegenover ons?
  Waar blijft dan onze vrije wil?”

Allah weet alles wat er ooit zal gebeuren. Het eerste wat Hij heeft geschapen was “de Pen” en Hij beval die Pen te schrijven. De Pen schreef en schreef tot ze alles had neergeschreven wat er ooit zou gebeuren. Toen pas begon Allah het universum te scheppen. Hij wist dus alles al nog voor Hij het had geschapen. Hij heeft altijd over alles de absolute en totale controle. Niets van wat gebeurt kan gebeuren zonder dat Hij er controle over heeft.

Er zit een fout in de vraag naar onze “vrije wil”. Allah is de enige die een Vrije Wil heeft. Hij kan alles willen, en het zal steeds gebeuren zoals Hij het verlangt. Wat wij hebben is “keuzevrijheid”. Het verschil is dat wat Allah “wil” altijd gebeurt en dat wat wij “kiezen” wel of niet kan gebeuren. Wij worden niet beoordeeld op de resultaten van die keuzes maar op de keuzes die we maken. Dit betekent dat alles draait rond onze intenties. We zullen worden beloond voor wat we bedoelden te doen. Iedereen zal worden beoordeeld volgens de manier waarop ze datgene hebben gebruikt wat Allah hen heeft gegeven om mee aan de slag te gaan, en volgens hun bedoelingen ermee.

Wat de “Dag des Oordeels” betreft: Allah vertelt ons dat alles wat we doen wordt genoteerd en dat niet het minste aan dat verslag ontsnapt. Zelfs een goede daad zo klein als een atoom zal op de Dag des Oordeels zichtbaar zijn, en kwaad zo miniem als een atoom zal even goed zichtbaar zijn.

De bewijzen tegen ons zullen worden aangebracht door onszelf. Onze oren, tong, ogen en ons hele lichaam zullen voor Allah tegen ons getuigen op de Dag des Oordeels. Er wordt die Dag niemand verdrukt of vals beschuldigd.
Hij had ons allemaal van meet af aan op onze plaats kunnen zetten, maar dan hadden de mensen zich erover beklaagd dat ze in de Hel werden geworpen zonder dat ze een kans hadden gekregen.

Dit leven is nu net die kans:
een gelegenheid om aan onszelf
te bewijzen wie we echt zijn
en wat we echt doen
als we vrij mogen kiezen.


Allah weet alles wat er zal gebeuren, maar wij niet. Daarom is dit een rechtvaardige test.

 1. “Als er slechts één God is,
  waarom zijn er dan zoveel godsdiensten?”

Allah dwingt niemand om zich aan Hem te onderwerpen. Hij heeft een duidelijk pad voor ons uitgetekend en heeft de mensen de twee manieren getoond (Hemel of Hel). Iemand is steeds vrij om zijn eigen keuzes te maken. Er is geen dwang op het pad van de Islam. Wie ervoor kiest Allah te aanbidden zonder deelgenoten, zich aan Hem toe te wijden en zoveel mogelijk Zijn geboden na te leven, heeft het stevige handvat gegrepen dat nooit zal begeven. Wie echter God ontkent en een andere manier van verering kiest, of ervoor kiest om helemaal niet te geloven, voor die persoon is er een eeuwige en gruwelijke straf (Hel).

monotheisme
Alle godsdiensten vinden hun oorsprong bij Allah. Nadien gingen de mensen elementen toevoegen of wegnemen van die leer, om zo macht over elkaar te krijgen. Godsdiensten die door de mens werden bedacht zijn een schande tegenover de Heer en zullen nooit worden aanvaard. Hij aanvaardt enkel oprechte onderwerping en gehoorzaamheid, in oprechtheid en vrede, aan Zijn geboden.

 1. “Hoe weet je of de Koran echt van God komt?”

Moslims hebben iets wat hen het duidelijkst mogelijke bewijs levert: de Edele Koran. Er bestaat geen boek zoals dit. In de Arabische taal is het boek absoluut volmaakt. Er staan geen fouten in qua spelling, betekenis of context. De wetenschappelijke bewijzen erin zijn wereldwijd bekend, zelfs onder niet-moslim geleerden. Voorspellingen uit de Koran zijn uitgekomen en zijn onderrichtingen zijn duidelijk voor alle volkeren, van alle landen en alle tijden. Niemand is ooit in staat geweest een gelijkaardig boek voort te brengen, noch tien gelijkaardige hoofdstukken en zelfs niet één.

700 year old Quran in British Library

Duizenden mensen hebben hem nog tijdens het leven van Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) uit het hoofd geleerd, en sindsdien werd hij zo van leraar aan leerling doorgegeven, generatie na generatie, mond aan oor en volk aan volk. Op de dag van vandaag heeft elke Moslim ten minste een deel de Koran uit het hoofd geleerd in de oorspronkelijke Arabische taal waarin hij meer dan 1.400 jaar geleden werd geopenbaard, zelfs al zijn de meesten van hen niet eens Arabieren. Er zijn meer dan 9 miljoen (9.000.000) Moslims op aarde vandaag die de hele Koran uit het hoofd kennen, woord voor woord, en die de hele Koran dus in het Arabisch kunnen voordragen net zoals Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) dat 14 eeuwen geleden heeft gedaan.

 1. “Waarom zegt de Koran ‘WIJ’
  wanneer hij het over God (Allah) heeft?”

Dit is een goede vraag, die trouwens ook al door lezers van de Bijbel werd gesteld. Het woord “Wij” in de Bijbel en de Koran is het koninklijke “Wij”. Wanneer een koning bijvoorbeeld zegt: “Wij vaardigen dit en dat decreet uit… “ of “Wij vinden dat niet amusant”, dan slaat dat niet op een meervoud. Het woord verwijst naar de hoge status van de persoon in ons taalgebruik. Het Engels, Perzisch, Hebreeuws, Arabisch en zoveel andere talen voorzien in het gebruik van het woord “Wij” wanneer het over een koninklijke persoon gaat. Het is goed op te merken dat we in het Engels diezelfde waardigheid ook geven aan de persoon met wie we praten. We zeggen “You ARE my friend”, wat een meervoudsvorm is terwijl er maar één persoon voor ons staat. (Dit gaat niet op voor Nederlands). Waarom “are” in plaats van “is”? Het voornaamwoord “you” is enkelvoud en hoort dus te worden gelinkt aan een werkwoord in de enkelvoudsvorm. Toch zeggen we “you are” en niet “you is”. Dit geldt ook voor de spreker die naar zichzelf verwijst. We zeggen “I am” (Nederlands “Ik ben”), wat ook koninklijk meervoud is, in plaats van “I is” (of in NL “Ik is”).

 1. “Waarom zegt de Koran “Hij”
  als hij verwijst naar God (Allah)
  terwijl je beweert dat God niet mannelijk is?”

Het antwoord hierop heeft veel weg van het voorgaande. Het woord “Hij” om naar Allah te verwijzen is een teken van respect, waardigheid en hoge status. Het zou totaal ongepast zijn om hiervoor het woord “het” te gebruiken. Dat zou ook niet het juiste beeld overbrengen van wie Allah is: de Levende, Barmhartige, Vergevende, Geduldige, Liefhebbende, enzovoort. Het is fout om uit het woord “Hij” een geslacht af te leiden omdat we op die manier Allah zouden vergelijken met de schepping, wat totaal ingaat tegen de leer van de Koran.

 

BRON: http://islamtomorrow.com/allah.asp#1
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geloof in één unieke God, Pijlers van de Islam en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.