Goede bedoelingen kunnen averechts werken

Goede bedoelingen kunnen inderdaad verkeerd uitpakken. Het is een punt waarop Nouman Ali Khan in verschillende lezingen terugkomt. Ik kwam het net weer tegen in de lopende Ramadanreeks op bayyinah.tv

Wij, nu, kennen de hele Openbaring en alle regels als één groot geheel. Dat brengt een gevaar mee voor nieuwe moslims. We zijn geneigd van hen te verwachten dat ze ineens al hun slechte gewoonten opgeven en perfect als moslim gaan leven.

Ten eerste doen we dat zelf niet. We zijn niet volmaakt.
Ten tweede hebben zij het recht als ieder ander voor hen om te groeien.

Voor we op de wereld werden geplaatst kenden we Allah en heeft ieder van ons persoonlijk getuigd dat Allah zijn/haar Rabb is. Maar hier op aarde is dat iets wat we moeten leren. Het is pas als je wéét, diep vanbinnen, dat Allah je Rabb is dat je hem oprecht kan volgen en gehoorzamen. Maar zelfs dan…

De Sahaba – de meest fantastische gelovigen ooit – waren van bij het begin bereid hun leven te geven voor hun geloof. Toch is het verbod op alcohol er slechts geleidelijk gekomen. De hijab is pas in het 16° jaar van het Profeetschap gekomen. Waarom? Omdat alcohol opgeven zwaar is. Omdat je schoonheid verbergen en je in nederigheid terugtrekken zwaar is. Daar hadden ZELFS de Sahaba tijd voor nodig.

hijab doubt

Gun je kinderen, je zusters, de nieuwe bekeerlingen tijd
om naar dergelijke stappen toe te groeien
zonder dat je hen met schuld overstelpt!
Zet je ze onder druk, dan schrik je ze uiteindelijk af.
Niet alleen van de hoofddoek, maar van de Dien…

Advertenties
Geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

Ramadan 2017 – waarschijnlijk 27 mei

EID MUBARAK!

Alhamdolillah. Allah heeft het ons gegund dat we deze maand opnieuw mogen beleven.

Laten we deze laatste dagen en uren vooral nadenken over hoe we aan de finish willen komen. Vasten in de Ramadan is opdat we Taqwa verwerven aan het einde van de rit, Taqwa die zo sterk is dat wel als een betere mens en een beter moslim aan de volgende maanden beginnen.

Voor ieder van ons is “een goed mens en een goed moslim zijn” iets anders, want het hangt niet enkel af van objectief waarneembare zaken als gebed en hoofddoek of baard. In tegendeel – je kan perfect op tijd bidden, vasten tot je erbij neervalt en iedereen afschrikken met je super-streng-religieus uiterlijk en toch een slecht mens zijn en Jennah niet halen.

In de Quran leert Allah ons
dat we een goede relatie met Hem moeten opbouwen
:
Weet dat je maar een nietig wezentje bent en dat Hij Heer en meester is over jou, over je baas, je gezin, je hobby, je gezondheid,… over alles. Weet echter ook dat Hij jou met zoveel liefde en zorg heeft geschapen, dat Hij je in leven houdt, dat àlles wat je van Hem krijgt een liefdevol geschenk is – ook tegenslag dus! Alles geeft Hij jou om je te helpen bij Hem te geraken, in Jennah, waar Hij al een plaats voor jou heeft voorbereid…

In diezelfde Quran zie je ook dat nà die band met Allah
de nadruk ligt op hoe je met anderen omgaat
.
Er zijn wetten en regels ja, maar de nadruk ligt op rechtvaardigheid, eerlijkheid, fatsoen, vriendelijkheid, behulpzaamheid…

700 year old Quran in British Library

Laten we ons daarom in de maand van de Quran
door Allah’s woord leiden naar een betere band met Hem
(Quran leren en begrijpen, Du’as ontdekken die ons sterken,
mooie voorbeelden ontdekken in de Hadith…)
zodat we met die versterkte liefde voor Allah
aan de slag gaan om Zijn liefde uit te dragen aan
alle mensen en levende wezens rondom ons.

Bidden we voor mekaar dat we hem nu ook ten volle benutten.
En ik hoop en bid dat mijn blogs daartoe zullen kunnen bijdragen, insh’Allah!

Geplaatst in Info, Ramadan | Tags: , , ,

Vitamientjes voor de ziel

(gevonden op islamicity.com)


Waar de wind vandaan komt,
daar heb jij geen macht over.
Je kan wel je zeilen naar de wind zetten.

 

Je kan iemand niet dwingen om van je te houden.
Wat je wel kan doen, is iemand worden
van wie mensen gemakkelijk
kunnen houden.

Gerelateerde afbeeldingVergelijk jezelf  in verband
met wereldse aangelegenheden 
steeds
met iemand die minder heeft dan jij.

Gaat het over je spiritualiteit,
vergelijk jezelf dan
met wie meer heeft dan jij.

Piekeren haalt niets uit, integendeel.    
Je verspilt er waardevolle tijd mee
die je nooit meer terug krijgt.
Maak van je gepieker een gebed!

 

God zal ons beoordelen op basis van onze bedoelingen,
niet op basis van de resultaten van wat we hebben gedaan.
Wees daarom oprecht in je intenties bij alles wat je doet,
tegenover jezelf en tegenover God.

In de Koran (13:11) zegt God
dat Hij de toestand van een volk
niet verandert zolang zij er zelfs niets aan doen.

Afbeeldingsresultaat voor extinghuished oil lamp
“Heel wat lampen
werden gedoofd door de wind
en heel wat godvruchtige mensen
gingen ten onder aan ijdelheid”.

Uitspraak van Jezus, vrede zij met hem, volgens Abu Hamid al Ghazali.
Allah’s Boodschapper heeft gezegd: “Help je broeder, of hij nu de verdrukker is of de verdrukte”. De mensen vroegen hem: “O Boodschapper van Allah, uiteraard helpen we hem als hij wordt verdrukt. Maar hoe moeten we hem helpen als hij een verdrukker is?” De Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: “Door hem ervan te weerhouden dat hij anderen verdrukt.” (Overgeleverd door Anas bin Malik)

 

“Alle mensen zijn dood,
behalve zij die beschikken over kennis.

Al wie kennis heeft slaapt,
behalve zij die goede werken doen.

Al wie goede werken doet is misleid,
behalve wie oprecht is.

En zij die oprecht zijn,
verkeren voortdurend

in een toestand van bezorgdheid”.
(Imam Shafi’i)

 

“Mislukkingen komen voort uit schroom en vrees.
Teleurstellingen zijn te wijten aan bedeesdheid.

Afbeeldingsresultaat voor clouds fading
Vrije tijd vervliegt als de wolken in de zomer.
Verspil daarom geen enkele kans om goed te doen.”

(Imam Ali ibn Abi Talib)

 

In de Koran (17:36-3) geeft Allah ons deze raad, vrij vertaald:
Aanvaard niet zomaar alle informatie die je krijgt zonder zelf na te gaan of ze waar is. Ik heb je je gehoor gegeven, je gezichtsvermogen en gezond verstand. Het is jouw verantwoordelijkheid om die goed te gebruiken. Loop niet hoogmoedig over de aarde. Jij kan de aarde niet doen splijten en je zal ook nooit zo groot als een berg worden. Jouw Heer veroordeelt al dit ongepaste gedrag. Dit maakt deel uit van de wijsheid die jouw Heer je heeft geopenbaard. Neem ook niets of niemand anders tot god naast Allah, anders word je in de hel geworpen, verweten en verslagen.

Bron http://www.islamicity.org/11398
Geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids | Tags: , ,

Rabi al Awwal

Elk jaar weer herinnert de maand Rabi al Awwal ons
aan  drie belangrijke gebeurtenissen
uit de Islamitische geschiedenis: Lees verder

Geplaatst in -, Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

Haat het ongeloof, niet de mens

Foei als iemand niet moslim is?

Nochtans, wanneer we terugkeren in de geschiedenis, waren de voorouders van moslims zelf niet-moslims. Ergens in die stamboom was er iemand die als eerste van die familie de stap naar de Islam heeft gezet. Ja, zelfs al tel je een Sahaba (moge Allah tevreden zijn over hen) onder je voorouders: de Sahaba waren de eersten om moslim te worden – dus waren ze het voorheen niet.

Het is door de goedheid, de liefdevolle aandacht
en het geduld van de moslims die ze ontmoeten,
dat mensen moslim worden.

Uiteraard wanneer Allah hen daartoe de leiding en inzichten geeft. Stel je eens voor dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) de ongelovigen had uitgescholden voor ongelovige honden, zoals sommige moslims dat momenteel menen te moeten doen. Stel dat hij ze alleen maar had gezegd dat ze zullen branden in de hel, om zich dan verder niet meer om ze te bekommeren… Zouden we vandaag nog spreken over de Islam? Zouden er moslims zijn?

Als wij daarentegen elke niet-moslim behandelen als een potentiële moslim, ongeacht of ze de Islam aannemen tijdens ons leven of niet, ongeacht of ze de Islam aannemen voor ze zelf sterven of niet, dan zou de wereld er helemaal anders uitzien – insh’Allah.


Niemand houdt van slechte daden en gewoonten,

niemand houdt van het kwaad dat iemand doet.
Maar het individu? Daarvoor is er altijd nog hoop, subhaan Allah!

De Sharia en de Islam maken een heel duidelijk
onderscheid tussen het individu en wat hij doet.

Stel bijvoorbeeld dat ik de naam noem van iemand die jou enorm veel kwaad heeft aangedaan. In je menselijke zwakheid zal je zeggen: “Die persoon is boosaardig, het is onmogelijk dat die ooit verandert. Dit hoofdstuk is afgesloten en die daar gaat naar de Hel”. Dat maakt deel uit van onze zwakte, maar een moslim zal altijd nog hoop koesteren.

Kijk naar Muhammad (vrede en zegeningen over hem). Als je je afvraagt wie hem het meest kwaad heeft gedaan tijdens de beginjaren van de Islam, dan zal je het met me eens zijn over de naam “Abu Jahl”. Hij was een van de meest openlijke, hardcore en koppige vijanden van de Islam. Hij deed alles wat in zijn macht lag om Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zowel mentaal als fysiek schade toe te brengen. Toch weten we dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gebeden:

“Allahumma, a’izza ‘lIslama
bi ahadi ‘l Umarain”

“O Allah, geef de kracht van Islam
aan een van de twee Umars.”

Wie waren die twee Umars? Zijn twee belangrijkste vijanden: Abu Jahl bin Hisham (die ook Umar heette) en Umar ibn al-Khattab. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) achtte het toch nog mogelijk, en bad er ook om, dat toch één van de twee moslim zou worden en dan zou die vroegere vijand een naaste en geliefde Sahaba worden… Je hebt die tweede Umar al herkend. Inderdaad, hij groeide uit tot een van onze grootste voorbeelden in de Islam, terwijl hij voorheen zelf de moslims had vervolgd! Allahu Akbar!

Laten we leren om weer als moslims te reageren op tegenkanting,
en niet als een of andere filmfiguur die de boel kort en klein slaat
of zijn tegenstanders beledigt en kleineert tot diep in hun ziel.

Laten we beseffen dat we zelf misschien ooit niet-moslim waren
of als geboren moslim toch ooit eens “een-beetje-twijfelend”.

Mensen leggen een weg af tijdens hun leven. Het Pad van de Islam is een weg: startpunt, evolutie en groei, en ooit insh’Allah ons verhoopte einddoel voor het aangezicht van Allah,
in het gezelschap van Zijn Boodschappers en zoveel voorbeeldige voorgangers. De essentie is echter niet het einddoel (dat is voor iedereen anders), maar het feit dat je op weg gaat en je best doet om steeds weer wat vooruitgang te boeken, hoe miniem ook.

Dat de Islam een pad is, een weg,
betekent dat het niet statisch is.
Het veronderstelt vooruitgang
(en soms eens stilstaan, het risico
op achteruitgaan en zelfs afdwalen).

Jij en ik zijn niet de beste moslim die we kunnen zijn. Maar we proberen. Anderen proberen een goed mens te zijn, en moeten nog ontdekken dat de Islam hun pad is… of niet… Geef ieder van hen de kans om te groeien.
Om een plant te laten groeien, trek je ze niet gewoon uit de grond omhoog. Je geeft ze goede potgrond, je giet ze op tijd en zorgt dat ze genoeg zon krijgt om te zich te ontwikkelen. Groeit ze scheef, dan ondersteun je ze. Alles met liefde, niet met haat.

Een mens op weg naar Allah
is je liefde zoveel meer waard!

We haten niet de mens die iets misdoet
maar het kwaad dat hij verricht.
De mens kan veranderen.
Zijn misdaden kunnen worden vergeven.

Met de hulp van Allah zullen jouw
geduld en voorbeeld daartoe bijdragen.

Deze bijdrage komt voort uit en bouwt verder op wat ik leerde uit:

https://www.youtube.com/watch?v=vH9s8XvTpM0&feature=em-subs_digest-g

Geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: ,

Het Westen in vraag gesteld

“De Quran herinnert ons aan oude waarheden die we allemaal al kennen.”

“Ironisch genoeg staat het Westen van de Verlichting
aan de verkeerde kant van de breuk,
doordat het steun verleent aan dogma
tegenover het open intellect van de religieuze evolutie.”

Lees verder

Geplaatst in Foei Islam ? | Tags: ,

Wat kan ik doen in Laylat al Qadr?

Hieronder vind je het laatste deel van de notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.
Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

 

WAT ZIJN DE TEKENEN VAN LAYLAT AL-QADR?

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “De nacht zal heel sereen en rustig zijn.”

– Het zal niet te warm zijn en ook niet koud.
Als de Ramadan in de zomer valt, dan zal die nacht een beetje koeler zijn dan verwacht. Valt de Ramadan in de winter, dan zal het die nacht niet zo hard vriezen als je had gedacht.

– Er zal wat druilregen vallen of er is die nacht vocht in de lucht.

– De volgende ochtend zal de zon bij het opgaan geen hevige stralen hebben, maar een zachte wazige gloed.

WAT MOETEN WE DOEN TIJDENS LAYLAT AL-QADR?

– Begin bij het minimum:
bid in die laatste tien nachten Isha in de moskee, in Jama’a. 

Tijdens de Ramadan komen we ook vaker samen met familie en vrienden en versterken we de banden van onze gemeenschap. Dit is aanbevolen, maar het mag niet ten kosten van je aanbidding gaan.
Iedereen nodigt je uit voor Iftar in die laatste tien nachten. Daar is niets mis mee. Ga erheen – vooral als het familie is of vrienden of buren die je uitnodigen. Maar eet snel en matig en zorg dat je op tijd vertrekt om Isha in gemeenschap in de moskee te kunnen bidden. Zo heb je de uitnodiging van de gastheer niet afgeslagen, en verdien je toch  nog de beloning voor Laylat al Qadr.

– Isha heb je dus gehaald. Bid nu ook elke ochtend van die
laatste tien nachten Fajr in gemeenschap in de moskee.

Iedereen staat toch al op voor Soehoer. Er is dus geen reden of excuus om dan na de Soehoer maaltijd niet ook meteen het Fajr gebed te verrichten. Doe dat beetje extra, door niet alleen op te staan voor Soehoer en wakker te blijven tot het Fajr gebed. En bid niet in je piyama bij je thuis, maar ga naar de moskee (in iets anders dan je piyama uiteraard J)

Er is een Hadith waarin de Profeet (vzzmh) heeft gezegd:
“Iedereen die Isha in gemeenschap bidt
en iedereen die Fajr in gemeenshap bidt,
wordt beloond alsof hij de hele nacht
in aanbidding had doorgebracht.”

– Niveau 3: Doe er waat Qiyaam bij.

Verricht een beetje extra aanbidding in de nacht. Tarawieh is daar een goed middel voor.
Bid Isha in de moskee, blijf er voor de Tarawieh gebeden en zorg dan dat je nadien op tijd terug komt voor het Fajr gebed.

– Niveau 4: Doe wat extra die nacht door Qur’an te lezen,
of Nawafil gebeden te verrichten, of maak Du’a.

Vooral het verrichten van Du’a wordt sterk aanbevolen.
Imam al Shafi’i heeft gemeld: “Ik verkies Du’a tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan boven het verrichten van extra Salaah, zelfs al is het gebed de beste vorm van aanbidding. Maar als je na de Tarawieh gebeden nog iets extra wil doen tijdens de laatste tien nachten, dan blijf ik liever zitten en verricht Du’a. Vraag Allah om vergiffenis en genade, en verricht Du’a dat Allah deze wereld tot een betere plek maakt om in te leven. Vraag Allah dat hij zorgt voor vrede en rechtvaardigheid voor alle mensen die waar ook ter wereld lijden.”

Samenvatting van niveau 4: Isha in de moskee, Tarawieh, extra Du’a, Fajr in de moskee.

– Niveau 5: I’tikaaf, wat betekent dat je
de laatste tien dagen en nachten in hun geheel
aan een stuk doorbrengt in de moskee.

Het is een Sunnah van de Profeet (vzzmh). Tijdens de laatste tien dagen en nachten van de maand Ramadan concentreerde hij zich uitsluitend op de moskee en op Allah. In het laatste jaar van zijn leven bleef hij zelfs 20 dagen aan een stuk in I’tikaaf.

Wat toe doen als je moet gaan werken?

Of je hebt familiale verplichtingen waardoor je je dit niet voor 10 dagen aan een stuk kan veroorloven? Islam heeft een interessant principe:

Als je het over een goede daad hebt
die je om een of andere reden
niet in zijn geheel kan verrichten,

geef dan niet het deel ervan op
dat je wel kan doen.

Kan je niet de hele Qur’an lezen, maar een derde lukt wel, lees dan een derde van de Qur’an. Kan je geen 1000€ aan liefdadigheid schenken, maar kan je er wel 500 missen, geef dan 500€. (of 100, of 5) De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “Behoed jezelf voor het Hellevuur, al was het maar met een halve dadel.” Kan je geen 10 dagen en 10 nachten I’tikaaf verrichten, doe dan dat wat je wel kan, als is het maar 1 dag of 3 dagen. Doe gewoon wat je kan. Trek wat tijd uit voor Allah alleen. Besteed de tijd waarover je beschikt aan Allah in I’tikaaf.

Volg het niveau dat het best past
bij hoe dierbaar voor jou de nabijheid van Allah is
en hoe graag je dichter wil komen
bij de tevredenheid van Allah.

– A’isha (moge Allah tevreden zijn over haar) was de vrouw van de Profeet (vzzmh) en de dochter van Abu Bakr as-Siddiq (moge Allah tevreden zijn over hem). Niet alleen was ze een van de meest opmerkelijke vrouwen, ze was ook een van de meest opmerkelijke mensen die ooit op deze aarde rondliepen. Ze vroeg eens aan haar man, de Profeer (vzzmh): “Ya Rasoelullah, als ik Allah kan aanbidden tijdens Laylat al Qadr, wat raad je mij dan aan te doen in die nacht?” Welke Du’a raadt hij zijn geliefde vrouw aan? De Profeet (vzzmh) leerde haar de volgende Du’a:

Allahumma innaka ‘afuwwun
tuhib al-‘afwa fa’affu ‘anni

O Allah, U bent vergevensgezind
en U houdt van vergiffenis. Dus vergeef mij!”

De betekEnis van deze Du’a:

 • Allahumma
  • “O Allah”
  • Het is een manier om Allah te aanroepen die alleen voor Hem wordt gebruikt.
  • Als je Allahumma zegt duidt het op hoogdringendheid. Het is krachtig.
 • Innaka
  • “Absoluut zeker, U bent zonder twijfel….”
 • Affuwwun
  • “Iemand die iets over door de vingers ziet, die verontschuldigt, die keer op keer een nieuwe kans geeft. Iemand die iets laat rusten, die ons alles vergeeft dat we ooit hebben mispeuterd.”
  • De oorsprong van het woord is “al afwu:” de andere kant op kijken, zich afkeren, negeren.
 • Tuhib al-‘afwa
  • “U houdt ervan onze zonden over het hoofd te zien. U houdt ervan ons een nieuwe kans te geven. U houdt ervan ons keer op keer steeds weer een nieuwe kans te geven.3
 • Fa’affu ‘anni
  • Omdat U degene bent die zonden wegveegt en die ervan houdt onze zonden door de vingers te zien, smeek ik u, vraag ik u Yaa Allah: geef me nog een kans en wis mijn zonden nog eens uit.”

De Profeet (vzzmh) gaf ons de raad deze Du’a steeds weer te herhalen.

In deze Du’a beschrijft de Profeet (vzzmh) drie keer op drie verschillende manieren het door de vingers zien van zonden, het uitwissen van zonden en het schenken van een nieuwe kans:

 • De eerste keer gaat het over Allah
 • De tweede keer slaat op de daad zelf
 • De derde keer gaat het over ons

Dit slaat op de hoeveelheid en de verscheidenheid van de zonden die wij hebben verricht. Eigenlijk zeggen we op die manier: “O Allah, ik heb meer zonden begaan dan ik zou willen. Tientallen, honderden, duizenden… allemaal verschillende vormen en soorten van fouten. Maar in deze nacht vind ik troost in het feit, O Allah, dat U vergiffenis schenkt, dat U degene bent die vergeeft. Dus geef me alsjeblief nog eens een kans, O Allah.”

 

Moge Allah van ons allemaal onze vasten aanvaarden,
en elk vriendelijk woord, elke attente daad.
Moge Hij onze aalmoezen aanvaarden,
al was het slechts die halve dadel,
Moge Hij ons helpen in deze laatste dagen en uren
om onze band met Hem te versterken
zodat we sterk staan voor de maanden die volgen
in de hoop op een nieuwe maand zo dicht bij Hem.
Moge Hij ons een volgende Ramadan gunnen
waarin we met deze kennis nog meer voor Hem doen.

 

De lezing in het Engels vind je hier.

 

 

 

Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,