Dawah stap voor stap

Velen van ons Moslims willen graag onze omgeving overtuigen van de Islam. Wij noemen het Dawah, maar wat we doen is mensen overstelpen met argumenten en bewijzen: “Kijk eens naar de Quran die dit zegt en dat” – “Ja maar, je moet dat zo niet begrijpen” – “De wetenschap bewijst wat de Quran zegt. Kijk maar naar…”

In Surah Nazi’aat staat een verwijzing naar Firaun en de Dawah van Musa tegenover hem. Dat zet Nouman Ali Khan ertoe aan even dit onderwerp uit te diepen.

Musa (aleihi assalaam) krijgt de opdracht om Firaun (wat een monster!) vriendelijk uit te nodigen. Hij moet beginnen met “Hal laka” wat een heel beleefde, nederige uitnodiging is die je kan vertalen als: “Zou je alsjeblief eens willen overwegen om me toe te staan dat ik je oproep tot iets wat jou eventueel mettertijd een beter mens zou kunnen maken?”

Even slikken…

Tegenover Firaun?

Je kent zijn wreedheid en arrogantie,
tegenover mens èn God…

Dawah, aldus Nouman Ali Khan,
verloopt in twee stappen,
in de juiste volgorde.

Stap één is dat je mensen wijst op de mogelijkheid om ZELF een beter leven te hebben: zuiver, goed, vriendelijk, rechtvaardig, zorgend, vergevend, barmhartig… Hoe word je een beter mens, een gelukkiger mens, een vrediger mens? Iemand met slechts een greintje goedheid in zijn hart, zal zich hierdoor aangesproken en aangetrokken voelen.

Dàn pas volgt stap twee, waarbij hij/zij gaat nadenken over de inhoud en de vorm, en vragen stelt. Dan pas kom je met reflecties en feiten die tonen hoe de Islam inspeelt op die aangeboren goedheid, dat verlangen naar een betere wereld en de hoop op eeuwig geluk. Je dringt geen “bewijzen” op, maar geeft ze als antwoord op de vragen. Je geeft ze pas als er nood aan is.

Wat wij tegenwoordig doen
is met bewijzen zwaaien
en argumenten rondstrooien

We debatteren ons suf en – geef toe – kibbelen zelfs ronduit. Ik blijf gewoon weg van “Dawah”-forums en Facebookpagina’s omdat ik soms fysiek misselijk word van de grofheden daar… Dat is niet de methode van de Boodschappers!

debat


Als je debatteert
dring je de ander in het verweer. 

Zo maak je hem/haar
doof voor je argumenten 

want nu wil die persoon
alleen maar winnen. 

Zo trek je niemand aan tot de Islam. Integendeel, ik weet zeker dat die gore praat zelfs al mensen van de Islam heeft weggejaagd. Zeg nu zelf, wie weet beter hoe je Allah’s boodschap doorgeeft dan Zijn Boodschappers? Leer dan van hen en leg je ego het zwijgen op.

Het feit dat Allah zelfs Firaun kansen blijft geven moet ook ons aanmoedigen om niemand af te schrijven. De grootste misdadiger moet van ons horen dat hij nog een kans heeft. Allah zal hem veroordelen en straffen als Hij dat wil, op de Dag des Oordeels. Wij zijn Allah niet. Wij schrijven niemand af, wij straffen niemand.

Laten we, vooral nu we in de Ramadan de Quran herontdekken, leren de mensen rondom ons te benaderen als echte opvolgers van Allah’s Boodschappers, met hun liefde en zorg, hun hartelijkheid en geduld. 

 

Advertenties
Geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids | Tags: , , , , | 1 reactie

Vriendelijk voor Firaun

Surah Ta Ha (De Edele Koran 20:43-44)

Heb je al eens stilgestaan bij de opdracht die Allah gaf aan Musa (aleihi salaam)?
Musa heeft, opgroeiend aan het hof van Firaun, heel goed gezien hoe wreed en monsterlijk het beleid van Firaun is. Om het jaar laat hij duizenden baby’s vermoorden, hij onderdrukt Musa’s volk, hij beschouwt zichzelf als god en laat geen tegenspraak toe. Zijn eigen vrouw is bang voor hem… Je kan je geen slechter mens voorstellen. “Sjaitaan zou zijn handtekening vragen” zegt Nouman Ali Khan over hem.

En toch zegt Allah:

“Gaat naar Fir‘aun: voorwaar, hij overtrad. 
En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden.”

Een monster van een mens. Misdaad na misdaad na misdaad. Shirk van de bovenste plank. Maar Allah laat hem een kans om zich te beteren. Allah geeft Zijn boodschapper de opdracht om dat monster vriendelijk en beleefd aan te spreken.

Musa kent Firaun. Hij had kunnen zeggen: “Die wreedaard? Die is toch totaal verloren!” en heel zeker had hij kunnen zeggen “Geen voet zet ik daar binnen! Dat kost me mijn kop!” Maar wanneer Allah hem zijn opdracht geeft, vraagt hij enkel: “Dit wordt niet gemakkelijk. Dit kan ik niet alleen aan. Help mij om mijn taak te vervullen.”

WE LEREN HIER IETS UIT VOOR ONSZELF

Zolang dit monster leeft, geeft Allah hem de kans om zijn leven te beteren. Als Hij zo iemand die kansen blijft geven, dan zeker ook aan ons. Laten we nooit wanhopen over wat wij hebben misdaan. Als we onze fouten erkennen en terug willen keren naar Allah, dan staat Hij klaar met Zijn vergiffenis.

WE LEREN HIER IETS UIT VOOR DE MENSEN RONDOM ONS

Wie je ook op je pad ontmoet die slecht, gemeen of ongelovig is, niemand zal zo erg, zo wreed en zo grof tegenover Allah zijn als Firaun.  Toch geeft Allah – die heel goed weet dat Firaun zich nooit zal bekeren – aan Zijn boodschapper de opdracht vriendelijk en geduldig met die man om te gaan en te hopen dat het zal helpen. Waar halen wij dan het recht om mensen te veroordelen, af te schrijven en zelfs te doden vanwege een misdaad die niet in het minst de vergelijking met Firaun kan doorstaan?

Het oordeel is aan Allah, niet aan ons. 
De bestraffing is aan Allah, niet aan ons.

Onze taak is verkondigen, aanbieden, uitnodigen op een fijne manier
Onze taak is hopen en bidden dat onze uitnodiging iets teweeg brengt
en vertrouwen op Allah, de enige die harten kan leiden naar de waarheid.

Geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids | Tags: , , , ,

Goede bedoelingen kunnen averechts werken

Goede bedoelingen kunnen inderdaad verkeerd uitpakken. Het is een punt waarop Nouman Ali Khan in verschillende lezingen terugkomt. Ik kwam het net weer tegen in de lopende Ramadanreeks op bayyinah.tv

Wij, nu, kennen de hele Openbaring en alle regels als één groot geheel. Dat brengt een gevaar mee voor nieuwe moslims. We zijn geneigd van hen te verwachten dat ze ineens al hun slechte gewoonten opgeven en perfect als moslim gaan leven.

Ten eerste doen we dat zelf niet. We zijn niet volmaakt.
Ten tweede hebben zij het recht als ieder ander voor hen om te groeien.

Voor we op de wereld werden geplaatst kenden we Allah en heeft ieder van ons persoonlijk getuigd dat Allah zijn/haar Rabb is. Maar hier op aarde is dat iets wat we moeten leren. Het is pas als je wéét, diep vanbinnen, dat Allah je Rabb is dat je hem oprecht kan volgen en gehoorzamen. Maar zelfs dan…

De Sahaba – de meest fantastische gelovigen ooit – waren van bij het begin bereid hun leven te geven voor hun geloof. Toch is het verbod op alcohol er slechts geleidelijk gekomen. De hijab is pas in het 16° jaar van het Profeetschap gekomen. Waarom? Omdat alcohol opgeven zwaar is. Omdat je schoonheid verbergen en je in nederigheid terugtrekken zwaar is. Daar hadden ZELFS de Sahaba tijd voor nodig.

hijab doubt

Gun je kinderen, je zusters, de nieuwe bekeerlingen tijd
om naar dergelijke stappen toe te groeien
zonder dat je hen met schuld overstelpt!
Zet je ze onder druk, dan schrik je ze uiteindelijk af.
Niet alleen van de hoofddoek, maar van de Dien…

Geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

Ramadan 2017 – waarschijnlijk 27 mei

EID MUBARAK!

Alhamdolillah. Allah heeft het ons gegund dat we deze maand opnieuw mogen beleven.

Laten we deze laatste dagen en uren vooral nadenken over hoe we aan de finish willen komen. Vasten in de Ramadan is opdat we Taqwa verwerven aan het einde van de rit, Taqwa die zo sterk is dat wel als een betere mens en een beter moslim aan de volgende maanden beginnen.

Voor ieder van ons is “een goed mens en een goed moslim zijn” iets anders, want het hangt niet enkel af van objectief waarneembare zaken als gebed en hoofddoek of baard. In tegendeel – je kan perfect op tijd bidden, vasten tot je erbij neervalt en iedereen afschrikken met je super-streng-religieus uiterlijk en toch een slecht mens zijn en Jennah niet halen.

In de Quran leert Allah ons
dat we een goede relatie met Hem moeten opbouwen
:
Weet dat je maar een nietig wezentje bent en dat Hij Heer en meester is over jou, over je baas, je gezin, je hobby, je gezondheid,… over alles. Weet echter ook dat Hij jou met zoveel liefde en zorg heeft geschapen, dat Hij je in leven houdt, dat àlles wat je van Hem krijgt een liefdevol geschenk is – ook tegenslag dus! Alles geeft Hij jou om je te helpen bij Hem te geraken, in Jennah, waar Hij al een plaats voor jou heeft voorbereid…

In diezelfde Quran zie je ook dat nà die band met Allah
de nadruk ligt op hoe je met anderen omgaat
.
Er zijn wetten en regels ja, maar de nadruk ligt op rechtvaardigheid, eerlijkheid, fatsoen, vriendelijkheid, behulpzaamheid…

700 year old Quran in British Library

Laten we ons daarom in de maand van de Quran
door Allah’s woord leiden naar een betere band met Hem
(Quran leren en begrijpen, Du’as ontdekken die ons sterken,
mooie voorbeelden ontdekken in de Hadith…)
zodat we met die versterkte liefde voor Allah
aan de slag gaan om Zijn liefde uit te dragen aan
alle mensen en levende wezens rondom ons.

Bidden we voor mekaar dat we hem nu ook ten volle benutten.
En ik hoop en bid dat mijn blogs daartoe zullen kunnen bijdragen, insh’Allah!

Geplaatst in Info, Ramadan | Tags: , , ,

Vitamientjes voor de ziel

(gevonden op islamicity.com)


Waar de wind vandaan komt,
daar heb jij geen macht over.
Je kan wel je zeilen naar de wind zetten.

 

Je kan iemand niet dwingen om van je te houden.
Wat je wel kan doen, is iemand worden
van wie mensen gemakkelijk
kunnen houden.

Gerelateerde afbeeldingVergelijk jezelf  in verband
met wereldse aangelegenheden 
steeds
met iemand die minder heeft dan jij.

Gaat het over je spiritualiteit,
vergelijk jezelf dan
met wie meer heeft dan jij.

Piekeren haalt niets uit, integendeel.    
Je verspilt er waardevolle tijd mee
die je nooit meer terug krijgt.
Maak van je gepieker een gebed!

 

God zal ons beoordelen op basis van onze bedoelingen,
niet op basis van de resultaten van wat we hebben gedaan.
Wees daarom oprecht in je intenties bij alles wat je doet,
tegenover jezelf en tegenover God.

In de Koran (13:11) zegt God
dat Hij de toestand van een volk
niet verandert zolang zij er zelfs niets aan doen.

Afbeeldingsresultaat voor extinghuished oil lamp
“Heel wat lampen
werden gedoofd door de wind
en heel wat godvruchtige mensen
gingen ten onder aan ijdelheid”.

Uitspraak van Jezus, vrede zij met hem, volgens Abu Hamid al Ghazali.
Allah’s Boodschapper heeft gezegd: “Help je broeder, of hij nu de verdrukker is of de verdrukte”. De mensen vroegen hem: “O Boodschapper van Allah, uiteraard helpen we hem als hij wordt verdrukt. Maar hoe moeten we hem helpen als hij een verdrukker is?” De Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) antwoordde: “Door hem ervan te weerhouden dat hij anderen verdrukt.” (Overgeleverd door Anas bin Malik)

 

“Alle mensen zijn dood,
behalve zij die beschikken over kennis.

Al wie kennis heeft slaapt,
behalve zij die goede werken doen.

Al wie goede werken doet is misleid,
behalve wie oprecht is.

En zij die oprecht zijn,
verkeren voortdurend

in een toestand van bezorgdheid”.
(Imam Shafi’i)

 

“Mislukkingen komen voort uit schroom en vrees.
Teleurstellingen zijn te wijten aan bedeesdheid.

Afbeeldingsresultaat voor clouds fading
Vrije tijd vervliegt als de wolken in de zomer.
Verspil daarom geen enkele kans om goed te doen.”

(Imam Ali ibn Abi Talib)

 

In de Koran (17:36-3) geeft Allah ons deze raad, vrij vertaald:
Aanvaard niet zomaar alle informatie die je krijgt zonder zelf na te gaan of ze waar is. Ik heb je je gehoor gegeven, je gezichtsvermogen en gezond verstand. Het is jouw verantwoordelijkheid om die goed te gebruiken. Loop niet hoogmoedig over de aarde. Jij kan de aarde niet doen splijten en je zal ook nooit zo groot als een berg worden. Jouw Heer veroordeelt al dit ongepaste gedrag. Dit maakt deel uit van de wijsheid die jouw Heer je heeft geopenbaard. Neem ook niets of niemand anders tot god naast Allah, anders word je in de hel geworpen, verweten en verslagen.

Bron http://www.islamicity.org/11398
Geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids | Tags: , ,

Rabi al Awwal

Elk jaar weer herinnert de maand Rabi al Awwal ons
aan  drie belangrijke gebeurtenissen
uit de Islamitische geschiedenis: Lees verder

Geplaatst in -, Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

Haat het ongeloof, niet de mens

Foei als iemand niet moslim is?

Nochtans, wanneer we terugkeren in de geschiedenis, waren de voorouders van moslims zelf niet-moslims. Ergens in die stamboom was er iemand die als eerste van die familie de stap naar de Islam heeft gezet. Ja, zelfs al tel je een Sahaba (moge Allah tevreden zijn over hen) onder je voorouders: de Sahaba waren de eersten om moslim te worden – dus waren ze het voorheen niet.

Het is door de goedheid, de liefdevolle aandacht
en het geduld van de moslims die ze ontmoeten,
dat mensen moslim worden.

Uiteraard wanneer Allah hen daartoe de leiding en inzichten geeft. Stel je eens voor dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) de ongelovigen had uitgescholden voor ongelovige honden, zoals sommige moslims dat momenteel menen te moeten doen. Stel dat hij ze alleen maar had gezegd dat ze zullen branden in de hel, om zich dan verder niet meer om ze te bekommeren… Zouden we vandaag nog spreken over de Islam? Zouden er moslims zijn?

Als wij daarentegen elke niet-moslim behandelen als een potentiële moslim, ongeacht of ze de Islam aannemen tijdens ons leven of niet, ongeacht of ze de Islam aannemen voor ze zelf sterven of niet, dan zou de wereld er helemaal anders uitzien – insh’Allah.


Niemand houdt van slechte daden en gewoonten,

niemand houdt van het kwaad dat iemand doet.
Maar het individu? Daarvoor is er altijd nog hoop, subhaan Allah!

De Sharia en de Islam maken een heel duidelijk
onderscheid tussen het individu en wat hij doet.

Stel bijvoorbeeld dat ik de naam noem van iemand die jou enorm veel kwaad heeft aangedaan. In je menselijke zwakheid zal je zeggen: “Die persoon is boosaardig, het is onmogelijk dat die ooit verandert. Dit hoofdstuk is afgesloten en die daar gaat naar de Hel”. Dat maakt deel uit van onze zwakte, maar een moslim zal altijd nog hoop koesteren.

Kijk naar Muhammad (vrede en zegeningen over hem). Als je je afvraagt wie hem het meest kwaad heeft gedaan tijdens de beginjaren van de Islam, dan zal je het met me eens zijn over de naam “Abu Jahl”. Hij was een van de meest openlijke, hardcore en koppige vijanden van de Islam. Hij deed alles wat in zijn macht lag om Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zowel mentaal als fysiek schade toe te brengen. Toch weten we dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gebeden:

“Allahumma, a’izza ‘lIslama
bi ahadi ‘l Umarain”

“O Allah, geef de kracht van Islam
aan een van de twee Umars.”

Wie waren die twee Umars? Zijn twee belangrijkste vijanden: Abu Jahl bin Hisham (die ook Umar heette) en Umar ibn al-Khattab. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) achtte het toch nog mogelijk, en bad er ook om, dat toch één van de twee moslim zou worden en dan zou die vroegere vijand een naaste en geliefde Sahaba worden… Je hebt die tweede Umar al herkend. Inderdaad, hij groeide uit tot een van onze grootste voorbeelden in de Islam, terwijl hij voorheen zelf de moslims had vervolgd! Allahu Akbar!

Laten we leren om weer als moslims te reageren op tegenkanting,
en niet als een of andere filmfiguur die de boel kort en klein slaat
of zijn tegenstanders beledigt en kleineert tot diep in hun ziel.

Laten we beseffen dat we zelf misschien ooit niet-moslim waren
of als geboren moslim toch ooit eens “een-beetje-twijfelend”.

Mensen leggen een weg af tijdens hun leven. Het Pad van de Islam is een weg: startpunt, evolutie en groei, en ooit insh’Allah ons verhoopte einddoel voor het aangezicht van Allah,
in het gezelschap van Zijn Boodschappers en zoveel voorbeeldige voorgangers. De essentie is echter niet het einddoel (dat is voor iedereen anders), maar het feit dat je op weg gaat en je best doet om steeds weer wat vooruitgang te boeken, hoe miniem ook.

Dat de Islam een pad is, een weg,
betekent dat het niet statisch is.
Het veronderstelt vooruitgang
(en soms eens stilstaan, het risico
op achteruitgaan en zelfs afdwalen).

Jij en ik zijn niet de beste moslim die we kunnen zijn. Maar we proberen. Anderen proberen een goed mens te zijn, en moeten nog ontdekken dat de Islam hun pad is… of niet… Geef ieder van hen de kans om te groeien.
Om een plant te laten groeien, trek je ze niet gewoon uit de grond omhoog. Je geeft ze goede potgrond, je giet ze op tijd en zorgt dat ze genoeg zon krijgt om te zich te ontwikkelen. Groeit ze scheef, dan ondersteun je ze. Alles met liefde, niet met haat.

Een mens op weg naar Allah
is je liefde zoveel meer waard!

We haten niet de mens die iets misdoet
maar het kwaad dat hij verricht.
De mens kan veranderen.
Zijn misdaden kunnen worden vergeven.

Met de hulp van Allah zullen jouw
geduld en voorbeeld daartoe bijdragen.

Deze bijdrage komt voort uit en bouwt verder op wat ik leerde uit:

https://www.youtube.com/watch?v=vH9s8XvTpM0&feature=em-subs_digest-g

Geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: ,