Ramadan komt er aan

Ramadan prepare

 

Bron: https://mariaminislam.wordpress.com/2015/06/09/ramadan-rol-alvast-je-mouwen-op/

Advertenties
Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,

Ramadan 2018 – waarschijnlijk 16 mei

Alhamdolillah. Allah heeft het ons gegund dat we deze maand opnieuw mogen beleven.

Laten we vooral nadenken over hoe we aan de finish willen komen. De bedoeling van het vasten in de Ramadan is namelijk dat we Taqwa verwerven aan het einde van de rit, Taqwa die zo sterk is dat we als een betere mens en een betere moslim aan de volgende maanden beginnen.

Voor ieder van ons is “een goed mens en een goed moslim zijn” iets anders, want het hangt niet enkel af van objectief waarneembare zaken als gebed en hoofddoek of baard. In tegendeel – je kan perfect op tijd bidden, vasten tot je erbij neervalt en iedereen afschrikken met je super-streng-religieus uiterlijk en toch een slecht mens zijn en Jennah niet halen.

In de Quran leert Allah ons
dat we een goede relatie met Hem moeten opbouwen
:
Weet dat je maar een nietig wezentje bent en dat Hij Heer en meester is over jou, over je baas, je gezin, je hobby, je gezondheid,… over alles. Weet echter ook dat Hij jou met zoveel liefde en zorg heeft geschapen, dat Hij je in leven houdt, dat àlles wat je van Hem krijgt een liefdevol geschenk is – ook tegenslag dus! Want tegenslag zet je aan het bidden, en bidden brengt je dichter bij Hem. Alles geeft Hij jou om je te helpen bij Hem te geraken, in Jennah, waar Hij al een plaats voor jou heeft voorbereid…

In diezelfde Quran zie je ook dat voor iemand
die zegt dat hij / zij Allah als zijn Heer erkent
de nadruk ligt op hoe je met anderen omgaat
.
Er zijn wetten en regels ja, maar de nadruk ligt op rechtvaardigheid, eerlijkheid, fatsoen, vriendelijkheid, behulpzaamheid…

700 year old Quran in British Library

Laten we ons daarom in de maand van de Quran
door Allah’s woord leiden naar een betere band met Hem
(Quran leren en begrijpen, Du’as ontdekken die ons sterken,
mooie voorbeelden ontdekken in de Hadith…)
zodat we met die versterkte liefde voor Allah
aan de slag gaan om Zijn liefde uit te dragen aan
alle mensen en levende wezens rondom ons.

Bidden we voor mekaar dat we hem nu ook ten volle benutten.
En ik hoop en bid dat mijn blogs daartoe zullen kunnen bijdragen, insh’Allah!

Geplaatst in Info, Ramadan | Tags: , , ,

Ramadan – een geschenk voor de Muslims (3)

 
RAMADAN : TRAINEN VOOR HET ECHTE LEVEN
 
Je weet ook wel dat je voor beroepen als politie, brandweer, leger… eerst een opleiding, een training moet ondergaan. Vooral voor beroepen waarin je wordt blootgesteld aan gevaren en uitdagingen onderga je eerst simulaties. De opleiding voor brandweer vindt niet plaats in een brandend gebouw, Lees verder
Geplaatst in Ramadan | Tags: , , , , , , ,

RAMADAN – een geschenk voor de Muslims

(Samengevatte vertaling van “Ramadan – a gift for Muslims”
ook gepubliceerd als “Ramadan, blessed guest” van Nouman Ali Khan )
 
Ramadan staat voor de deur en dan is het goed dat we onszelf aan enkele belangrijke lessen daarover herinneren. Ik wil in deze bespreking vandaag drie dingen met jullie doen. Het eerste daarvan is waarschijnlijk het meest genegeerde wanneer we spreken over de Ramadan: 
 
De situering  van de Ayaat over de Ramadan in de Qur’an. 
De Qur’an heeft het slechts op één plaats over de Ramadan, Lees verder
Geplaatst in Ramadan | Tags: , , , , ,

LEUGENAARS IN DE ISLAM

Even vooraf (van Mariam)
Geen mens die vindt dat liegen kan, toch?
Grove leugens, daar heeft iedereen een hekel aan.
“Maar een leugentje om bestwil zo nu en dan, dat doet toch iedereen!” Lees verder
Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , , , ,

WELKOM!

Assalamu alykum
wa rahmatu ‘Allaah wa barakaatahu!

Fijn dat je langskomt!

Op mijn vier blogs vind je vertalingen van (stukjes uit) artikels en lezingen die ik zelf de moeite waard vond en/of waarvan ik dacht dat ze voor anderen nuttig konden zijn. Zeg maar dat ik jou toegang geef tot mijn eigen boekenkast(je).

Allah alleen weet wie wat nodig heeft en wanneer – en ik vertrouw op Hem om mij naar de juiste bronnen te leiden, mij te helpen de vertaling zo te schrijven dat hij je aanspreekt en jou dan te leiden naar het artikel dat je nodig hebt.

Doorheen de jaren zijn er al tienduizenden bezoekers geweest, mash’Allah. Ik heb dus goede hoop dat iets hiervan toch enkele mensen heeft aangesproken en geholpen. Neem deze wens en intentie alsjeblief mee in je Du’a.

Je zal merken dat hier nauwelijks kans is
om reacties achter te laten.

Geen discussie of gekibbel hier. Ik laat de sprekers en auteurs aan het woord – en jij gaat daarmee aan de slag. Vraag Allah om leiding als iets je niet duidelijk is, of wend je tot iemand met heuse kennis om je iets uit te leggen.

Iets over mezelf

Ik moest bijna 40 worden voor ik als christen in een katholieke missie-organisatie zodanig met de problematiek van mijn geloof werd geconfronteerd dat ik niet anders meer kon dan me afvragen wat dan wel het alternatief zou zijn.

Featured image
God als Schepper en enige Heerser

God als Schepper en enige Heerser over alles, ook over mij, was echter iets wat ik niet kon loslaten. Het probleem lag voor mij in de leer van de Kerk en dan vooral bij één God met drie persoonlijk-heden die elkaar dan nog tegenspreken: de Vader wil de dood van de Zoon, de Zoon smeekt om niet te moeten sterven, de Vader laat de Zoon een vreselijke dood sterven om hem pas daarna te laten verrijzen…

Dat concept had me na de humaniora naar het Seminarie van Gent gedreven, waar ik aan het Godsdienstinstituut les kreeg van dezelfde profs die onderricht gaven aan toekomstige priesters. Ik deed veel kennis op, wetenschap, weetjes… maar niets over de inhoud van mijn geloof.

Twintig jaar lang werkte ik voor MISSIO,een organisatie die dat christelijke geloof helpt verspreiden, in België maar vooral elders in de wereld. Gelukkig beleefden de missionarissen in die “exotische” landen een veel menselijker Kerk dan de Kerk waarin ik me bevond. Ze openden mijn ogen voor de waarde en waardigheid van andere culturen, van andere manieren om God te dienen.

Alles op zijn tijd

Toen ik er rijp voor was ontmoette ik de Islam.  Eindelijk had ik de Weg gevonden waarvan ik diep in mijn hart wist dat het de juiste was, dat het de Weg van Jezus was, de Weg van de Profeten voor hem (vrede zij met hen), de Weg waarvan God al die tijd wilde dat ik die zou bewandelen.

Islam > < Moslims

Als “nieuwe” Moslim was het soms confronterend te zien hoe “geboren” Moslims bijna even gefrustreerd tegenover hùn geloof staan als ik tegenover het Christendom. Tot ik inzag dat je tussen Islam en Moslims geen “is gelijk”-teken kan plaatsen… De voorbeelden die jonge Moslims rondom zich zien zijn vaak even gebrekkig en verdraaid als wat ik in de Kerk heb gezien.

Featured image

Daarom is het zo belangrijk
je geloof te (her)ontdekken

met de hulp van mensen
die weten wat ze vertellen.

Je vindt hier dus niet zomaar vertalingen van alles en nog wat, maar van sprekers die hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Je vindt hier vooral zaken in verband met de Islam in het algemeen en de Islam in verhouding tot de maatschappij en andere religies en tradities.

Omdat de Quran een enorme bron van motivatie is, maar ook van kennis van je geloof, heb ik een aparte blog met vertalingen van een klein percentage van het werk van Nouman Ali Khan, de bezieler van Bayyinah, die de Moslimwereld helpt het Arabisch opnieuw te ontdekken. Hoe hij met de uitleg van één woord je gebedservaring kan verbeteren – je gelooft het pas als je het hebt meegemaakt…

Voor de zusters is er een aparte blog met onderwerpen die meer op moslimvrouwen en hun gezin slaan en dan zijn er nog onze broeders en zusters die in de klauwen van haat en geweld zijn verzeild en voor wie ik probeer enkele inzichten en argumenten aan te voeren die hen moeten helpen terug bij zinnen te komen. Bid voor ze in plaats van ze te vervloeken – want de tegenstander vervloeken is juist de fout die zij al maken.

Opmerkingen over de blogs
constructief, alsjeblief,
met het oog op meer en betere informatie
zijn welkom op mariaminislam@gmail.com.

Voor complimentjes heb ik een betere oplossing:
Mag ik je vragen om je gebed, voor mij en mijn familie?
En voor mijn grote Islam-familie met al haar zorgen en problemen?
Ik probeer ook dagelijks jullie te gedenken en vraag Allah
dat je hier vindt wat je nodig hebt als mens en als moslim.

 

Geplaatst in Info | Tags: , , | 5 reacties

Van welke Madhab ben jij?

Tijdens een vraag-en-antwoordsessie na één van zijn lessen, kreeg Nouman Ali Khan een vraag over de Madhabs (leerscholen) in de Islam. Dat antwoord vond ik het delen waard:

“Hoe moeten we omgaan met de verschillen tussen de Madhabs?”

Laat het allereerst duidelijk zijn dat je het niet met me eens MOET zijn. Wat dit betreft, sluit ik me aan bij de visie van Dr Akram Nadwi. Ze lijkt me de meest redelijke.

Hij stelt dat je eigenlijk simpelweg Muslim bent. Je gaat gewoon op zoek naar iemand die meer weet dan jij en je vertrouwt op die persoon wat de onderwerpen betreft waar je zelf nog vragen bij hebt.

Je bent niets anders dan dat: een Muslim.
Wanneer je jezelf Hanafi, Shafa’i, Maliki of wat dan ook noemt… Hoe kan je zeggen dat je bijvoorbeeld Hanafi bent? Je weet niet genoeg over Abu Hanifa (rahimahu Allah). Maar je bent een Muslim: over de Islam weet je genoeg.

Wat bepaalde onderwerpen betreft, kan je uiteraard iemand die je vertrouwt om raad vragen als je er zelf niet uit komt. Als je bijvoorbeeld op Hajj-bedevaart gaat, weet jij veel minder af van de Fiqh hierrond dan de leider van jouw hajj-groep in wie je je vertrouwen hebt gesteld. Dus vraag je aan hem wat je moet doen en dan doé je dat ook. Begin niet tegen te spreken met “ja, maar in onze leerschool…”

Maak je niet zo druk!
Waarom maak je het zo moeilijk voor je mede-Muslims? Als twee Muslims op een verlaten eiland zouden leven, dan zou degene die minder weet gewoon raad vragen aan degene die meer weet. Simpel. Hij hoeft niet de hele oceaan over te zwemmen op zoek naar een sheikh. Zo zit het leven niet ineen!

Zo ging het zelfs niet bij de Sahaba.
Ze waren soms duizenden kilometers van huis. Denk je dat ze dan telkens heen- en weer reisden voor de laatste Fatwa’s? Wij hebben die zaken allemaal veel meer ingewikkeld gemaakt dan nodig is. De onderverdeling in de verschillende leerscholen of Madhabs is er om mensen met kennis voort te brengen die de anderen kunnen helpen om hun leven als Muslim te leiden. Ze werden niet in het leven geroepen om van elkaar te verschillen of opdat wij onszelf met één ervan zouden identificeren. Dat was nooit hun bedoeling.

Madhab Verdeeldheid

(Uit de tweede Q&A sessie na de les over Heavenly Order, minuut 30 op 22/3/2018)

 

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , ,

“Die dagen”… je weet wel

Vragen - Pijn.png

Lees hier meer.

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: ,

Is het fout te klagen?

In een vragensessie tijdens de Ramadan beantwoordde Nouman Ali Khan enkele vragen van zijn publiek. Dit was er een van:

Vraag: Als we helemaal aan de grond zitten, en alleen een mirakel van Allah ons nog kan redden, en we smeken Allah om ons niet nog meer op de proef te stellen, of we willen dat onze Du’a sneller worden verhoord om uit de problemen te geraken, betekent dit dan dat het ons ontbreekt aan geduld? Zal Allah boos daarom op ons zijn?

Antwoord: Moge Allah je snel van je moeilijkheden verlossen.
Als het allemaal veel te moeilijk wordt, zeggen zelfs Boodschappers (vrede zij met hen) en de mensen aan hun zijde: “Wanneer komt de hulp van Allah?” Ik zou nu niet meteen zeggen “Allah, stel me niet meer op de proef!” Er zijn andere, betere en wijzere manieren om dit te zeggen. Leer daar enkele van. Zoals “Rabbana la taj’alna fitnatan li-lladhina dhalamu” of “mataana rasullullah”, woorden van onze Boodschapper (vrede en zegeningen over hem).

Wat je zeker moet doen, is je tot Allah wenden in Du’a, met je wanhoop.
Je beklag doen bij Allah over je probleem is NIET gebrek aan Sabr. Dit wordt zelfs in de Quran vermeld: “Innamaa ashkoebathi
wa hoeznie ila Allah –  alleen bij Allah klaag ik over mijn ellende en verdriet.” (De Edele Quran 12:86) Als ik niet eens bij Allah terecht kan met mijn zorgen, bij wie dan wel?

Enerzijds moeten we dus een hoopvolle relatie hebben met Allah, maar tegelijk praten we alleen met Hem over onze zorgen en problemen. Ga echter niet te ver, zoals door te zeggen “Stel mij niet nog meer op de proef.” Zo laat je uitschijnen dat het Allah is die jou martelt. Vraag liever: “Allah, geef mij de kracht om deze beproeving te doorstaan.”

Er is nog iets dat ik je wil zeggen over mirakels. Denk niet dat de hulp van Allah enkel komt aan de hand van wonderen. Denk niet dat Allah voor jou moet doen wat Hij deed voor de jongemannen in de grot – die Hij honderden jaren liet slapen – en dat er geen andere manier is waarop je kan worden geholpen. Allah maakt oplossingen mogelijk die jij en ik ons niet eens kunnen voorstellen en ze zijn vaak dichterbij dan wij beseffen. Dat is iets waar Allah over beslist.

Test en beproeving

 

Bron: https://youtu.be/kN_GLCHDHXY?t=256

 

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , | 1 reactie

Als je het huis verlaat

Dua huis verlaten

 

en voor je Engelse contacten:

When you go out.png

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , ,

De knotwilg en ik

Deze week zag ik bij ons op de dijk langs de Schelde werkmannen van de gemeente bezig met het snoeien van de enorme knotwilgen. Vreselijk kabaal met die grote elektrische zagen. De takken die her en der verspreid lagen waren zelf al zo dik als kleine boomstammen… De leegte die ze op de boom achterlieten was enorm.

De dag erna was de klus al geklaard en keek ik vol medelijden van de dijk omlaag naar de gapende wonden van al die bomen. Je vindt me vast gek, maar ik voel mee met bomen die zo drastisch worden gesnoeid.
Alhamdolillah gaf mijn engel van rechts me een duwtje en deed me terugdenken aan beelden, ook van knotwilgen, van enkele jaren geleden.

Knotwilg scheutjes

Op wandel ergens in mei
met een vriendinnetje uit het dorp
waar ik tot voor kort woonde,
kwamen we aan de Demer
voorbij een rij knotwilgen.
Ze vond het leuk een foto te maken
bij die “grappige kleine boompjes”.
Enkele maanden voordien
zagen ze er nog uit als de stakkerds
die ik vandaag heb getroost…
En kijk, ze stonden al bol
met frisse jonge scheutjes!

Twee jaar later zond ik haar een foto van diezelfde “grappige kleine boompjes”… Alleen waren die inmiddels alweer imposante reuzen geworden!

knotwilg-zichem-vol-e1518810662460.jpg
Knotwilgen zijn pas knotwilgen
omdat ze worden “geknot”.
Die afschuwelijke snoeibeurt
is
wat ze nodig hebben
om te zijn wat ze zijn.

Zonder die snoei worden hun takken
zo zwaar dat de stam scheurt.

Dus wie hen die snoeibeurt bespaart, verscheurt hen uiteindelijk.

 

De herinnering hieraan doet me beseffen waarom Allah in de Quran steeds weer zegt dat de hele Schepping “Ayaat van Allah” is: wonderbaarlijke tekenen van Hem, van Zijn zorg, Zijn macht, Zijn liefde… Dan besef dat ik Hij ons met die beelden steeds weer oproept om na te denken, zodat we ook onze relatie met Hem beter leren begrijpen.

Mensen hebben af en toe eens een negatieve ervaring nodig. Allah weet wie, wat en hoeveel. Hij leert ons in de Quran dat Hij je geen zwaardere last geeft dan wat je aankan en we begrijpen uit de verhalen in de Quran dat het zwaarste lijden is weggelegd voor de mensen van wie Allah het meest houdt. Of hadden de Profeten (vrede en zegeningen over hen allen) het dan zo leuk?

Wie het te goed heeft, ook dat zien we in de Quran, wordt overmoedig, voelt zich groot en sterk, en vergeet na verloop van tijd van Wie hij alles kreeg. Voor die mensen worden hun ijdelheid en arrogantie uiteindelijk hun ondergang.

Wie pijn lijdt of verdriet heeft smeekt Allah om hulp en troost. Wie afziet, komt dichter bij de bron van Leven en wordt zelf weer vervuld van leven, hoop en kracht. Zo wordt hij of zij een mens zoals Allah het had bedoeld en een bron van verwondering en bewondering, van hoop en moed voor anderen.

 

Een boom en een paal.png

Wat zo prachtig is aan de Islam,
is dat Allah tegelijkertijd ook je toevlucht is
wanneer Hij je voor een moeilijkheid plaatst.
Alsof de juf het examen voor jou aflegt
om zeker te zijn dat je het haalt!

Al kennen jij en ik elkaar niet, al kennen andere lezers jou niet, en jij hen, laten we allemaal, allen die dit lezen, bidden voor elkaar dat Allah onze pijn en lijden verlicht – of het nu ziekte is, verdriet of verlies – op de manier die Hij de beste vindt voor ons. Amien!

Lieve groet van je zus Mariam

 

 

 

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , | 1 reactie

Islam en de anderen

monotheisme

OVERGAVE… 
G
eef kwaad en wellust op,
geef je over aan de Schepper.

ONDERWERPING… 
S
tem in met de voorwaarden
o
m een dienaar van
de Almachtige God te zijn.

GEHOORZAAMHEID… 
S
chik je zo goed je kan
naar Zijn Geboden.

OPRECHTHEID…  Doe dit alles,
ongeacht of iemand je kan zien of niet.

VREDE…  Aanvaard alles
wat God je in dit leven geeft
in rustige sereniteit.

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , ,