WELKOM!

 

   

Assalamu alykum!

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe? 

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!


Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

 

Pareltjes van 2013
vertalingen: https://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op https://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

 

 

Ik hoop en bid dat iets van wat je hier vindt
je van nut kan zijn, en je op weg zet
naar een betere en gelukkiger toekomst,
naar een sterkere Imaan en “Salaam”
in dit leven en het volgende!


Mariam / Marijke

.

Je opmerkingen en goede raad, tips, correcties…
zijn uiteraard welkom op mariaminislam@gmail.com

Wie op zoek is naar meer inzicht in de Quran,
kan terecht een aparte blog waarop ik de lessen van
Nouman Ali Khan, uit het Engels naar het Nederlands vertaald,
wil verzamelen (langzaamaan…). Spring eens binnen!  https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/

 

Geplaatst in Info | Tags: , , , , , , , | 5 reacties

Hafidz / Hafiz: niet alleen uit het hoofd leren!

Dit filmpje is de eerste aflevering van een reeks over Surah Kahf op bayyinah.tv.
Op het einde komt een vraag over het leren van de eerste of laatste 10 verzen.

Antwoord:
Hafidha betekent niet enkel uit het hoofd leren.
Het woord bevat de betekenis van behouden, behoeden
door in je leven ook effectief toe te passen wat daar staat.

Ik laat het bandje op dàt punt starten.
https://youtu.be/YLQC3TFcYDA?t=6693

Tegelijk nodig ik je uit de hele band te beluisteren en eventueel aan te sluiten bij bayyinah.tv voor het vervolg van de reeks: er komt wekelijks een stuk bij, en zo zla insh’Allah de hele Surah worden besproken. Op diezelfde manier heeft Nouman Ali Khan dat gedaan voor de hele Quran, zodat we op een veilige manier, met juiste inzichten, “ons” Boek kunnen (her)ontdekken.

Geplaatst in Sprokkels | Tags: , , ,

Moslim in de wereld vandaag…

De titel van de lezing is “Our attitude towards Islam”
“Onze houding tegenover de Islam” … voor MOSLIMS!

Wat vooraf ging:

Broeder Nouman Ali Khan kijkt naar de manier waarop onze samenleving
met ons omgaat. Kritisch. Dat is wel het minste dat je daarover kan zeggen.
Hij geeft ons inzicht in wat er gebeurt aan de hand van twee vergelijkingen. Lees verder

Geplaatst in -, Foei, Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: , , ,

De zonsverduistering – hoe bidden?

 1. De zonsverduistering en zijn (vzzmh) alarm

Allah’s Boodschapper (vzzmh) ging rijden op de morgen van de dood van zijn zoon Ibrahiem (vzmh). Het was een uitzonderlijk warme dag en toen werd de zon verduisterd. Daarom keerde Allah’s Boodschapper (vzzmh) haastig terug van zijn uitstap – het was nog in de voormiddag. Hij ging langs de achterkant van zijn woning en kwam bevreesd (gealarmeerd) naar buiten. Hij had per vergissing de verkeerde mantel gegrepen voor hij de zijne vond en hij kwam naar buiten terwijl hij zijn mantel achter zich aan sleepte in de vrees dat het Uur was gekomen. Hij kwam naar de moskee, naar de plaats waar hij normaal stond om het gebed te leiden, en de mensen zegden: “Waarlijk de zon is verduisterd vanwege de dood van Ibrahiem.”
Daarom stuurde hij een omroeper uit die verkondigde: “As-Salaatu Jaami’ah! (gemeenschapsgebed!) en al snel doken de mensen op en vormden ze rijen achter hem. En (zijn) vrouwen kwamen uit de verblijven naar de moskee en de andere vrouwen verzamelden zich rond heM. Toen ging Allah’s Boodschapper (vzzmh) zijn gezellen voor in het gebed.

Featured image

 1. Het begin van het gebed
  (Salaat-ul-kusoof)

Hij (vzzmh) begon met de takbier en ook de mensen verrichtten de takbier. Daarop begon hij met de Faatiha van de Qur’an, waarna hij een lang stuk reciteerde – en dat deed hij luidop. Hij bleef lange tijd staan (ongeveer zo lang als de recitatie van Surah Baqarah), tot er werd gezegd: “Hij gaat geen Roekoe verrichten” en zijn gezellen begonnen te zwijmelen.

Asmaa heeft verteld:
“Ik kwam bij Aicha en trof er de mensen aan, staand. En zij was ook aan het bidden..Dus zei ik: ‘Wat is de reden voor dit gebed?’ en ze wees me met haar hoofd naar de hemel. Ik zei: ’Een teken?’  Zij zei: ‘Ja’. Dus maakte Allah’s Boodschapper het staande deel veel langer, zo lang dat ik bijna flauw viel. Daarom greep ik een waterkruik die naast me stond en begon water over mijn hoofd te gieten. Het staan duurde zo lang dat ik het gevoel kreeg dat ik moest gaan zitten. Toen wierp ik een blik op een vrouw die ouder was dan ik en ook op een vrouw die zieker was dan ik en ik bedacht: ‘Ik heb meer recht om geduld te oefenen met dit lange rechtstaan dan jullie’.”

 • De eerste Roekoe

Daarop ging hij (vzzmh) in Roekoe terwijl hij de takbier sprak, en hij maakte die Roekoe heel lang tot er werd gezegd: “Hij komt niet meer overeind uit die Roekoe”. De duur ervan leek op die van het staan.
Daarna kwam hij overeind uit de Roekoe en zei: “Sami’ Allaahu limah hamidah, Rabbanaa wa lakal hamd” en hij bleef zo staan. Hij knielde niet neer en opnieuw bleef hij heel lang staan – tot er werd gezegd: “hij gaat de buiging (Roekoe) niet verrichten. Het was minder lang dan de eerste keer en hij reciteerde een lang stuk, minder dan de eerste, maar lang. Zo lang dat iemand die was aangekomen nadat hij de Roekoe had verricht – en geen weet had van die eerste Roekoe – niet zou vermoeden dat hij al een Roekoe verricht had, omdat het staan zo lang duurde.

 • De tweede Roekoe

Daarna verrichtte hij de Roekoe terwijl hij de takbier uitsprak en hij maakte die Roekoe heel lang, tot er werd gezegd: “hij komt niet meer overeind.” Maar het was wel korter dan de eerste Roekoe.  Daarna kwam hij overeind en zei: “Sami’ Allaahu liiman hamidah, Rabbanaa wa lakal hamd” en hij maakte het staan erg lang, zodat er werd gezegd: “hij gaat niet knielen”. Hij hief zijn handen en verrichtte de tasbieh, dan de tahmied, en de tahliel en hij verrichtte de takbier en aanriep Hem.

 • De eerste Soedjoed

Daarop verrichtte hij (vzzmh) de takbier en knielde langdurig, zoals zijn Roekoe, tot men ging zeggen: “Hij komt niet meer overeind.” En Aicha zei: “Nooit heb ik een Roekoe of een knieling verrricht die langer duurde dan dit. Nooit.” Daarna sprak hij de takbier, richtte zijn hoofd op en ging dan zitten. En hij liet het zitten lang duren, tot er werd gezegd: “Hij gaat niet meer knielen”

 • De tweede Soedjoed

Dan zei hij de takbier en knielde (opnieuw), en hij maakte de knieling lang – maar korter dan de eerste knieling.

 • De tweede Rak’aat

Daarop zei hij de takbier en stond op en hij bleef lange tijd staan – maar minder lang dan de eerste keer voor de eerste Roekoe. En hij reciteerde een lang stuk, maar korter dan de recitatie toe hij de tweede keer rechtstond.

 • De eerste Roekoe

Daarop zei hij de takbier en ging in Roekoe, en hij liet de Roekoe lang duren, maar minder lang dan de eerste. Daarna zei hij de takbier en hief zijn hoofd weer op en zei: “Sami’ Allaahu liman hamidah, Rabbanaa wa lakal hamd.” En maakte het staan lang, maar korter dan de eerste keer – en hij verrichtte een lange lezing, maar korter dan de eerste.

 • De tweede Roekoe

Daarop richtte hij zijn hoofd op en zei: “Sami’ Allaahu liman hamidah, Rabbanaa wa lakal hamd”” en maakte het staan nog langer, tot er werd gezegd: “Hij gaat niet meer knielen.” Hij stapte achteruit en alle rijen achter hem bewogen eveneens achteruit, tot ze de vrouwen bereikten. Daarna ging hij weer vooruit en de rangen gingen mee voorwaarts tot hij terug stond waar hij eerst had gestaan.

 • De eerste en tweede soedjoed

Hierna knielde hij, en dat deed hij zoals in de eerste rak’aat, maar dan korter. En hij begon te wenen aan het einde van deze knieling en hij ademde zwaar en zei: “O Heer, had U niet beloofd dat U hen niet zou straffen terwijl ik nog bij hen ben? O Heer, had U niet beloofd dat U hen niet zou straffen terwijl ze om vergiffenis vragen? En wij vragen U om vergiffenis.”

 • De tasliem

Toen verrichtte hij tashahoed en daarom de tasliem en de zon was weer tevoorschijn gekomen en hij had vier rak’aat verricht met vier knielingen.

 1. De khutbah op de Minbar

Toen hij dan klaar was, beklom hij de Minbar en sprak tot het volk. Hij verheerlijkte Allah, loofde en prees Hem, en zei: “Wat het volgende aangaat: O mijn volk, in de tijden van de onwetendheid beweerden de mensen inderdaad: ‘Waarlijk, de zon en de maan worden enkel verduisterd bij de dood van een groot mens.’
Maar zij zijn veeleer twee grootse tekenen onder de tekenen van Allah. Zij worden niet verduisterd vanwege iemands overlijden en ook niet omwille van zijn leven maar Allah wekt er vrees mee onder Zijn slaven. Dus als je zo iets ziet, wend je dan tot Dhikr van Hem (Hem gedenken) en tot Zijn Du’a (smeekbeden) en tot Zijn istighfaar (vraag vergiffenis) en tot sadaqah (aalmoezen) en het bevrijden van slaven en gebeden in de moskeeën tot het wegtrekt.

(vervolg en bronnen op http://www.salafipublications.com/sps/downloads/pdf/IBD040004.pdf)

PS: Vergeef mogelijke fouten door “haast en spoed” om dit nog gepubliceerd te krijgen!

Geplaatst in - | Tags: , , ,

Omgaan met handicap

Een persoon met een gebrek
heeft bij Allah een belangrijke plaats
en de beloning voor degene
die iemand met een gebrek helpt
is eveneens groot.

Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Allah heeft het tegen JOU!

Roepen jullie de mensen op tot vroomheid en vergeten jullie jezelf
terwijl jullie de Schrift voorlezen? Begrijpen jullie dan niet?
(De Edele Quran 2:44)

De eerste ontvanger van het advies uit het Boek van Allah ben ik zelf.

Je weet wel hoe mensen soms enkel iets leren om een hele hoop punten te noteren die ze gaan gebruiken in discussies, of in een spreekbeurt. Daar is op zich niets mis mee, zolang de allereerste reden om die dingen neer te schrijven was dat ze voor JOU van nut waren. En pas daarna, nadat het jou heeft beïnvloed, bedenk je: “Weet je wat? Misschien is het wel goed dat ik dit ook met anderen deel.”

Als we dat proces niet doormaken, dan wordt het gewoon een holle theatervoorstelling en leer je alleen over deze godsdienst om een ander te onderwijzen. Misschien die je het om indruk te maken, misschien zelfs omdat je oprecht met die anderen begaan bent. Die zorg is echter hol en leeg als ze niet voortkomt uit zorg voor jezelf. Dat is waarom Allah zegt: أَفَلَا تَعْقِلُونَ” (‘Afalā Ta`qilūna) – Waarom denken jullie niet na?”

Telkens ik de Quran bestudeer, moet die zin ‘Afalā Ta`qilūna in mijn hoofd hangen: “Dit is in de allereerste plaats gericht aan mezelf.” Weet je, soms leren we heel wat, maar we denken niet na over de reden waarom we het leren: in de allereerste plaats moet het ons zelf goed doen en dan pas alle anderen.

Dit gaat niet enkel over het individu.
Het gaat evenzeer om ons als volk,
als de Ummah, de hele Moslimgemeenschap.

We zijn er zo snel bij om andere volkeren te veroordelen. Het is veel gemakkelijker om te zeggen: “Al die mensen zijn zo” zonder daarbij even zorgvuldig naar onszelf kijken. Gek genoeg heb ik het meegemaakt dat Moslims, als ze het over zichzelf hebben, zeggen: “Ja maar, we zijn beïnvloed door de Kuffaar. Hun negatieve invloed heeft ons besmet.” Je kan anderen niet de schuld geven voor jouw ontaarding! Jij en ik, wij zijn zelf verantwoordelijk tegenover Allah voor de manier waarop we ons gedragen.

Daarom bid ik dat we als individuen leren
om introspectief te werk te gaan
wanneer we de Quran bestuderen
en zelfs als een volk, als een cultuur,
leren introspectief te zijn wanneer we ons
in het Boek van Allah verdiepen,
zodat het ons echt doet nadenken
over wat onze prioriteiten zijn.

BarakAllahu li Walakum, Wa-Salaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

 

Bron: http://www.quranweekly.com/practice-what-you-preach/

 

 

Geplaatst in onze gids, Sprokkels | Tags: , ,

Dierenoffers – geen mensenoffers!

Vrijdag 3 oktober is de Dag van Arafat. Ik hoop dat je kan vasten : twee jaar zonden waar je zo makkelijk van af komt, wie laat zo’n kans liggen?

En op zaterdag 2014: Eid Mubarak!

Deze dagen zijn ook een tijd om terug te denken aan de oorsprong van dat alles:

De extreme offerbereidheid van
Abraham en zijn zoon (vrede zij met hen).

Elk jaar weer moet Eid ul Adhaa ons eraan herinneren …
… dat een levenswijze van totale onderwerping aan Allah de kern is van wat het betekent een Muslim te zijn… dat een Muslim gewillig zijn/haar meest dierbare bezittingen (dingen, ideeën, gewoonten, verlangens…) opoffert in gehoorzaamheid aan Allah… dat een Muslimfamilie die haar geloof behoorlijk praktiseert niet botst op een generatiekloof tussen de verschillende generaties van Muslims… dat Eid ul Adha niet zomaar een gelegenheid voor rituele feesten is, maar een jaarlijks bijstellen van iemands levensstijl, opdat ze er een wordt die is doordrenkt van gehoorzaamheid aan Allah.

Lees de hele geschiedenis van het offer, en de overwegingen hierbij op
https://mariaminislam.wordpress.com/2012/10/25/het-offerfeest-eid-ul-adha/

Het enorme geloof en vertrouwen van
Hajar in een schijnbaar uitzichtloze situatie

De conclusie van het artikel waarnaar ik hieronder verwijs, is dat eigenlijk de echte stichter van Mekka een vrouw is geweest: Hajar, die geduldig achterbleef en in omstandigheden die alleen maar tot wanhoop wekten op zoek ging naar wat haar en haar kind zo redden. Niet wanhopig, want ze vertrouwde op Allah. Toen haar man haar had bevestigd dat hij haar daar liet in opdracht van Allah wist ze dat alles goed zou komen. Maar niet door daar stilletjes te gaan zitten wachten tot er iets gebeurde. Ze ging op zoek. Ze gaf  niet op. Ze putte zichzelf uit voor het welzijn van haar kind… Zo herkenbaar, niet?

http://muslimvrouwen.wordpress.com/2013/10/06/de-hajj-en-de-verwaarloosde-nalatenschap-van-een-fantastische-vrouw/

Er zijn sites genoeg over wat de daden van aanbidding in de Hajj zijn. Wat belangrijk is: ook als je nog niet kan gaan (moge Allah ons de kans geven), dan is er nog altijd heel wat dat je kan doen. Lees deze er nog eens op na:

https://mariaminislam.wordpress.com/2011/10/23/kan-je-de-hajj-niet-verrichten/

En vooral: VERRICHT OP DE DAG
VAN ARAFAT VEEL DU’A
Vergeet dan deze zus en
haar hoop en dromen niet.
Vergeet dan niet je broers en zussen
die worden verdrukt
… en je broers en zussen
die anderen verdrukken, want:

Anas may Allaah be pleased with him heeft overgeleverd:
“De Boodschapper van Allah  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) heeft gezegd:
‘Help je broeder, ongeacht of hij
de verdrukker of de verdrukte is.’

Een man vroeg: ‘O Boodschapper van Allah!
Ik (kan) hem helpen wanneer hij wordt verdrukt,
maar hoe kan ik hem helpen als hij de verdrukker is?’

Hij  sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) zei: ‘Je kan  hem
van het verdrukken weerhouden.
Dat zal jouw hulp voor hem zijn’.”

[Al-Bukhaari & Muslim]

Vanwege de actualiteit weet je wel waar dit om gaat… Met http://stopislamicstatescrimes.wordpress.com/ probeer ik argumenten te verzamelen waarmee jij en ik ins’Allah ‘ontluikende jihadisten’ kunnen helpen om hun enthousiasme in het juiste perspectief te plaatsen: dat van de Quran en van wat Allah van hen verwacht en niet een of andere dolgedraaide extremist… Heb de moed om hier dergelijke broers en zussen te helpen, voor ze ginds de Islam de nek omwringen met hun gore wandaden!

We vieren Eid. We offeren dieren
omdat Allah geen mensenoffers wil!

Geplaatst in Hajj - de grote Bedevaart, Sprokkels | Tags: , , , , ,

“Afgodenbeelden vernielen is Sunnah”?!

Ibrahiem (vrede zij met hem) probeerde zijn volk duidelijk te maken
hoe dom het is hemellichamen en andere afgoden te aanbidden.
Hij vernietigde alle afgoden op één na
en liet de bijl achter in de handen van de grootste. Lees verder

Geplaatst in Foei, Islam ?, Sprokkels | Tags: , , , , ,