Liefde is …

Valentijn en Islam… (auteur Mariam)

Oeps – daar is 14 februari alweer, en het hele gedoe errond. Sinds weken al is het overduidelijk bij de bakker en in de winkeletalages: de hartjes vliegen je rond de oren! Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

LEUGENAARS IN DE ISLAM

Even vooraf (van Mariam)
Geen mens die vindt dat liegen kan, toch?
Grove leugens, daar heeft iedereen een hekel aan.
“Maar een leugentje om bestwil zo nu en dan, dat doet toch iedereen!” Lees verder
Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , , , ,

WELKOM!

Assalamu alykum
wa rahmatu ‘Allaah wa barakaatahu!

Fijn dat je langskomt!

Op mijn vier blogs vind je vertalingen van (stukjes uit) artikels en lezingen die ik zelf de moeite waard vond en/of waarvan ik dacht dat ze voor anderen nuttig konden zijn. Zeg maar dat ik jou toegang geef tot mijn eigen boekenkast(je).

Allah alleen weet wie wat nodig heeft en wanneer – en ik vertrouw op Hem om mij naar de juiste bronnen te leiden, mij te helpen de vertaling zo te schrijven dat hij je aanspreekt en jou dan te leiden naar het artikel dat je nodig hebt.

Doorheen de jaren zijn er al tienduizenden bezoekers geweest, mash’Allah. Ik heb dus goede hoop dat iets hiervan toch enkele mensen heeft aangesproken en geholpen. Neem deze wens en intentie alsjeblief mee in je Du’a.

Je zal merken dat hier nauwelijks kans is
om reacties achter te laten.

Geen discussie of gekibbel hier. Ik laat de sprekers en auteurs aan het woord – en jij gaat daarmee aan de slag. Vraag Allah om leiding als iets je niet duidelijk is, of wend je tot iemand met heuse kennis om je iets uit te leggen.

Iets over mezelf

Ik moest bijna 40 worden voor ik als christen in een katholieke missie-organisatie zodanig met de problematiek van mijn geloof werd geconfronteerd dat ik niet anders meer kon dan me afvragen wat dan wel het alternatief zou zijn.

Featured image
God als Schepper en enige Heerser

God als Schepper en enige Heerser over alles, ook over mij, was echter iets wat ik niet kon loslaten. Het probleem lag voor mij in de leer van de Kerk en dan vooral bij één God met drie persoonlijk-heden die elkaar dan nog tegenspreken: de Vader wil de dood van de Zoon, de Zoon smeekt om niet te moeten sterven, de Vader laat de Zoon een vreselijke dood sterven om hem pas daarna te laten verrijzen…

Dat concept had me na de humaniora naar het Seminarie van Gent gedreven, waar ik aan het Godsdienstinstituut les kreeg van dezelfde profs die onderricht gaven aan toekomstige priesters. Ik deed veel kennis op, wetenschap, weetjes… maar niets over de inhoud van mijn geloof.

Twintig jaar lang werkte ik voor MISSIO,een organisatie die dat christelijke geloof helpt verspreiden, in België maar vooral elders in de wereld. Gelukkig beleefden de missionarissen in die “exotische” landen een veel menselijker Kerk dan de Kerk waarin ik me bevond. Ze openden mijn ogen voor de waarde en waardigheid van andere culturen, van andere manieren om God te dienen.

Alles op zijn tijd

Toen ik er rijp voor was ontmoette ik de Islam.  Eindelijk had ik de Weg gevonden waarvan ik diep in mijn hart wist dat het de juiste was, dat het de Weg van Jezus was, de Weg van de Profeten voor hem (vrede zij met hen), de Weg waarvan God al die tijd wilde dat ik die zou bewandelen.

Islam > < Moslims

Als “nieuwe” Moslim was het soms confronterend te zien hoe “geboren” Moslims bijna even gefrustreerd tegenover hùn geloof staan als ik tegenover het Christendom. Tot ik inzag dat je tussen Islam en Moslims geen “is gelijk”-teken kan plaatsen… De voorbeelden die jonge Moslims rondom zich zien zijn vaak even gebrekkig en verdraaid als wat ik in de Kerk heb gezien.

Featured image

Daarom is het zo belangrijk
je geloof te (her)ontdekken

met de hulp van mensen
die weten wat ze vertellen.

Je vindt hier dus niet zomaar vertalingen van alles en nog wat, maar van sprekers die hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Je vindt hier vooral zaken in verband met de Islam in het algemeen en de Islam in verhouding tot de maatschappij en andere religies en tradities.

Omdat de Quran een enorme bron van motivatie is, maar ook van kennis van je geloof, heb ik een aparte blog met vertalingen van een klein percentage van het werk van Nouman Ali Khan, de bezieler van Bayyinah, die de Moslimwereld helpt het Arabisch opnieuw te ontdekken. Hoe hij met de uitleg van één woord je gebedservaring kan verbeteren – je gelooft het pas als je het hebt meegemaakt…

Voor de zusters is er een aparte blog met onderwerpen die meer op moslimvrouwen en hun gezin slaan en dan zijn er nog onze broeders en zusters die in de klauwen van haat en geweld zijn verzeild en voor wie ik probeer enkele inzichten en argumenten aan te voeren die hen moeten helpen terug bij zinnen te komen. Bid voor ze in plaats van ze te vervloeken – want de tegenstander vervloeken is juist de fout die zij al maken.

Opmerkingen over de blogs
constructief, alsjeblief,
met het oog op meer en betere informatie
zijn welkom op mariaminislam@gmail.com.

Voor complimentjes heb ik een betere oplossing:
Mag ik je vragen om je gebed, voor mij en mijn familie?
En voor mijn grote Islam-familie met al haar zorgen en problemen?
Ik probeer ook dagelijks jullie te gedenken en vraag Allah
dat je hier vindt wat je nodig hebt als mens en als moslim.

 

Geplaatst in Info | Tags: , , | 5 reacties

Rabi al Awwal

Elk jaar weer herinnert de maand Rabi al Awwal ons
aan  drie belangrijke gebeurtenissen
uit de Islamitische geschiedenis: Lees verder

Geplaatst in -, Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

Haat het ongeloof, niet de mens

Foei als iemand niet moslim is?

Nochtans, wanneer we terugkeren in de geschiedenis, waren de voorouders van moslims zelf niet-moslims. Ergens in die stamboom was er iemand die als eerste van die familie de stap naar de Islam heeft gezet. Ja, zelfs al tel je een Sahaba (moge Allah tevreden zijn over hen) onder je voorouders: de Sahaba waren de eersten om moslim te worden – dus waren ze het voorheen niet.

Het is door de goedheid, de liefdevolle aandacht
en het geduld van de moslims die ze ontmoeten,
dat mensen moslim worden.

Uiteraard wanneer Allah hen daartoe de leiding en inzichten geeft. Stel je eens voor dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) de ongelovigen had uitgescholden voor ongelovige honden, zoals sommige moslims dat momenteel menen te moeten doen. Stel dat hij ze alleen maar had gezegd dat ze zullen branden in de hel, om zich dan verder niet meer om ze te bekommeren… Zouden we vandaag nog spreken over de Islam? Zouden er moslims zijn?

Als wij daarentegen elke niet-moslim behandelen als een potentiële moslim, ongeacht of ze de Islam aannemen tijdens ons leven of niet, ongeacht of ze de Islam aannemen voor ze zelf sterven of niet, dan zou de wereld er helemaal anders uitzien – insh’Allah.


Niemand houdt van slechte daden en gewoonten,

niemand houdt van het kwaad dat iemand doet.
Maar het individu? Daarvoor is er altijd nog hoop, subhaan Allah!

De Sharia en de Islam maken een heel duidelijk
onderscheid tussen het individu en wat hij doet.

Stel bijvoorbeeld dat ik de naam noem van iemand die jou enorm veel kwaad heeft aangedaan. In je menselijke zwakheid zal je zeggen: “Die persoon is boosaardig, het is onmogelijk dat die ooit verandert. Dit hoofdstuk is afgesloten en die daar gaat naar de Hel”. Dat maakt deel uit van onze zwakte, maar een moslim zal altijd nog hoop koesteren.

Kijk naar Muhammad (vrede en zegeningen over hem). Als je je afvraagt wie hem het meest kwaad heeft gedaan tijdens de beginjaren van de Islam, dan zal je het met me eens zijn over de naam “Abu Jahl”. Hij was een van de meest openlijke, hardcore en koppige vijanden van de Islam. Hij deed alles wat in zijn macht lag om Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zowel mentaal als fysiek schade toe te brengen. Toch weten we dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gebeden:

“Allahumma, a’izza ‘lIslama
bi ahadi ‘l Umarain”

“O Allah, geef de kracht van Islam
aan een van de twee Umars.”

Wie waren die twee Umars? Zijn twee belangrijkste vijanden: Abu Jahl bin Hisham (die ook Umar heette) en Umar ibn al-Khattab. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) achtte het toch nog mogelijk, en bad er ook om, dat toch één van de twee moslim zou worden en dan zou die vroegere vijand een naaste en geliefde Sahaba worden… Je hebt die tweede Umar al herkend. Inderdaad, hij groeide uit tot een van onze grootste voorbeelden in de Islam, terwijl hij voorheen zelf de moslims had vervolgd! Allahu Akbar!

Laten we leren om weer als moslims te reageren op tegenkanting,
en niet als een of andere filmfiguur die de boel kort en klein slaat
of zijn tegenstanders beledigt en kleineert tot diep in hun ziel.

Laten we beseffen dat we zelf misschien ooit niet-moslim waren
of als geboren moslim toch ooit eens “een-beetje-twijfelend”.

Mensen leggen een weg af tijdens hun leven. Het Pad van de Islam is een weg: startpunt, evolutie en groei, en ooit insh’Allah ons verhoopte einddoel voor het aangezicht van Allah,
in het gezelschap van Zijn Boodschappers en zoveel voorbeeldige voorgangers. De essentie is echter niet het einddoel (dat is voor iedereen anders), maar het feit dat je op weg gaat en je best doet om steeds weer wat vooruitgang te boeken, hoe miniem ook.

Dat de Islam een pad is, een weg,
betekent dat het niet statisch is.
Het veronderstelt vooruitgang
(en soms eens stilstaan, het risico
op achteruitgaan en zelfs afdwalen).

Jij en ik zijn niet de beste moslim die we kunnen zijn. Maar we proberen. Anderen proberen een goed mens te zijn, en moeten nog ontdekken dat de Islam hun pad is… of niet… Geef ieder van hen de kans om te groeien.
Om een plant te laten groeien, trek je ze niet gewoon uit de grond omhoog. Je geeft ze goede potgrond, je giet ze op tijd en zorgt dat ze genoeg zon krijgt om te zich te ontwikkelen. Groeit ze scheef, dan ondersteun je ze. Alles met liefde, niet met haat.

Een mens op weg naar Allah
is je liefde zoveel meer waard!

We haten niet de mens die iets misdoet
maar het kwaad dat hij verricht.
De mens kan veranderen.
Zijn misdaden kunnen worden vergeven.

Met de hulp van Allah zullen jouw
geduld en voorbeeld daartoe bijdragen.

Deze bijdrage komt voort uit en bouwt verder op wat ik leerde uit:

https://www.youtube.com/watch?v=vH9s8XvTpM0&feature=em-subs_digest-g

Geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: ,

Het Westen in vraag gesteld

“De Quran herinnert ons aan oude waarheden die we allemaal al kennen.”

“Ironisch genoeg staat het Westen van de Verlichting
aan de verkeerde kant van de breuk,
doordat het steun verleent aan dogma
tegenover het open intellect van de religieuze evolutie.”

Lees verder

Geplaatst in Foei Islam ? | Tags: ,

Wat kan ik doen in Laylat al Qadr?

Hieronder vind je het laatste deel van de notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.
Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

 

WAT ZIJN DE TEKENEN VAN LAYLAT AL-QADR?

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “De nacht zal heel sereen en rustig zijn.”

– Het zal niet te warm zijn en ook niet koud.
Als de Ramadan in de zomer valt, dan zal die nacht een beetje koeler zijn dan verwacht. Valt de Ramadan in de winter, dan zal het die nacht niet zo hard vriezen als je had gedacht.

– Er zal wat druilregen vallen of er is die nacht vocht in de lucht.

– De volgende ochtend zal de zon bij het opgaan geen hevige stralen hebben, maar een zachte wazige gloed.

WAT MOETEN WE DOEN TIJDENS LAYLAT AL-QADR?

– Begin bij het minimum:
bid in die laatste tien nachten Isha in de moskee, in Jama’a. 

Tijdens de Ramadan komen we ook vaker samen met familie en vrienden en versterken we de banden van onze gemeenschap. Dit is aanbevolen, maar het mag niet ten kosten van je aanbidding gaan.
Iedereen nodigt je uit voor Iftar in die laatste tien nachten. Daar is niets mis mee. Ga erheen – vooral als het familie is of vrienden of buren die je uitnodigen. Maar eet snel en matig en zorg dat je op tijd vertrekt om Isha in gemeenschap in de moskee te kunnen bidden. Zo heb je de uitnodiging van de gastheer niet afgeslagen, en verdien je toch  nog de beloning voor Laylat al Qadr.

– Isha heb je dus gehaald. Bid nu ook elke ochtend van die
laatste tien nachten Fajr in gemeenschap in de moskee.

Iedereen staat toch al op voor Soehoer. Er is dus geen reden of excuus om dan na de Soehoer maaltijd niet ook meteen het Fajr gebed te verrichten. Doe dat beetje extra, door niet alleen op te staan voor Soehoer en wakker te blijven tot het Fajr gebed. En bid niet in je piyama bij je thuis, maar ga naar de moskee (in iets anders dan je piyama uiteraard J)

Er is een Hadith waarin de Profeet (vzzmh) heeft gezegd:
“Iedereen die Isha in gemeenschap bidt
en iedereen die Fajr in gemeenshap bidt,
wordt beloond alsof hij de hele nacht
in aanbidding had doorgebracht.”

– Niveau 3: Doe er waat Qiyaam bij.

Verricht een beetje extra aanbidding in de nacht. Tarawieh is daar een goed middel voor.
Bid Isha in de moskee, blijf er voor de Tarawieh gebeden en zorg dan dat je nadien op tijd terug komt voor het Fajr gebed.

– Niveau 4: Doe wat extra die nacht door Qur’an te lezen,
of Nawafil gebeden te verrichten, of maak Du’a.

Vooral het verrichten van Du’a wordt sterk aanbevolen.
Imam al Shafi’i heeft gemeld: “Ik verkies Du’a tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan boven het verrichten van extra Salaah, zelfs al is het gebed de beste vorm van aanbidding. Maar als je na de Tarawieh gebeden nog iets extra wil doen tijdens de laatste tien nachten, dan blijf ik liever zitten en verricht Du’a. Vraag Allah om vergiffenis en genade, en verricht Du’a dat Allah deze wereld tot een betere plek maakt om in te leven. Vraag Allah dat hij zorgt voor vrede en rechtvaardigheid voor alle mensen die waar ook ter wereld lijden.”

Samenvatting van niveau ‘: Ishi in de moskee, Tarawieh, extra Du’a, Fajr in de moskee.

– Niveau 5: I’tikaaf, wat betekent dat je
de laatste tien dagen en nachten in hun geheel
aan een stuk doorbrengt in de moskee.

Het is een Sunnah van de Profeet (vzzmh). Tijdens de laatste tien dagen en nachten van de maand Ramadan concentreerde hij zich uitsluitend op de moskee en op Allah. In het laatste jaar van zijn leven bleef hij zelfs 20 dagen aan een stuk in I’tikaaf.

Wat toe doen als je moet gaan werken?

Of je hebt familiale verplichtingen waardoor je je dit niet voor 10 dagen aan een stuk kan veroorloven? Islam heeft een interessant principe:

Als je het over een goede daad hebt
die je om een of andere reden
niet in zijn geheel kan verrichten,

geef dan niet het deel ervan op
dat je wel kan doen.

Kan je niet de hele Qur’an lezen, maar een derde lukt wel, lees dan een derde van de Qur’an. Kan je geen 1000€ aan liefdadigheid schenken, maar kan je er wel 500 missen, geef dan 500€. (of 100, of 5) De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “Behoed jezelf voor het Hellevuur, al was het maar met een halve dadel.” Kan je geen 10 dagen en 10 nachten I’tikaaf verrichten, doe dan dat wat je wel kan, als is het maar 1 dag of 3 dagen. Doe gewoon wat je kan. Trek wat tijd uit voor Allah alleen. Besteed de tijd waarover je beschikt aan Allah in I’tikaaf.

Volg het niveau dat het best past
bij hoe dierbaar voor jou de nabijheid van Allah is
en hoe graag je dichter wil komen
bij de tevredenheid van Allah.

– A’isha (moge Allah tevreden zijn over haar) was de vrouw van de Profeet (vzzmh) en de dochter van Abu Bakr as-Siddiq (moge Allah tevreden zijn over hem). Niet alleen was ze een van de meest opmerkelijke vrouwen, ze was ook een van de meest opmerkelijke mensen die ooit op deze aarde rondliepen. Ze vroeg eens aan haar man, de Profeer (vzzmh): “Ya Rasoelullah, als ik Allah kan aanbidden tijdens Laylat al Qadr, wat raad je mij dan aan te doen in die nacht?” Welke Du’a raadt hij zijn geliefde vrouw aan? De Profeet (vzzmh) leerde haar de volgende Du’a:

Allahumma innaka ‘afuwwun
tuhib al-‘afwa fa’affu ‘anni

O Allah, U bent vergevensgezind
en U houdt van vergiffenis. Dus vergeef mij!”

De betekEnis van deze Du’a:

 • Allahumma
  • “O Allah”
  • Het is een manier om Allah te aanroepen die alleen voor Hem wordt gebruikt.
  • Als je Allahumma zegt duidt het op hoogdringendheid. Het is krachtig.
 • Innaka
  • “Absoluut zeker, U bent zonder twijfel….”
 • Affuwwun
  • “Iemand die iets over door de vingers ziet, die verontschuldigt, die keer op keer een nieuwe kans geeft. Iemand die iets laat rusten, die ons alles vergeeft dat we ooit hebben mispeuterd.”
  • De oorsprong van het woord is “al afwu:” de andere kant op kijken, zich afkeren, negeren.
 • Tuhib al-‘afwa
  • “U houdt ervan onze zonden over het hoofd te zien. U houdt ervan ons een nieuwe kans te geven. U houdt ervan ons keer op keer steeds weer een nieuwe kans te geven.3
 • Fa’affu ‘anni
  • Omdat U degene bent die zonden wegveegt en die ervan houdt onze zonden door de vingers te zien, smeek ik u, vraag ik u Yaa Allah: geef me nog een kans en wis mijn zonden nog eens uit.”

De Profeet (vzzmh) gaf ons de raad deze Du’a steeds weer te herhalen.

In deze Du’a beschrijft de Profeet (vzzmh) drie keer op drie verschillende manieren het door de vingers zien van zonden, het uitwissen van zonden en het schenken van een nieuwe kans:

 • De eerste keer gaat het over Allah
 • De tweede keer slaat op de daad zelf
 • De derde keer gaat het over ons

Dit slaat op de hoeveelheid en de verscheidenheid van de zonden die wij hebben verricht. Eigenlijk zeggen we op die manier: “O Allah, ik heb meer zonden begaan dan ik zou willen. Tientallen, honderden, duizenden… allemaal verschillende vormen en soorten van fouten. Maar in deze nacht vind ik troost in het feit, O Allah, dat U vergiffenis schenkt, dat U degene bent die vergeeft. Dus geef me alsjeblief nog eens een kans, O Allah.”

 

Moge Allah van ons allemaal onze vasten aanvaarden,
en elk vriendelijk woord, elke attente daad.
Moge Hij onze aalmoezen aanvaarden,
al was het slechts die halve dadel,
Moge Hij ons helpen in deze laatste dagen en uren
om onze band met Hem te versterken
zodat we sterk staan voor de maanden die volgen
in de hoop op een nieuwe maand zo dicht bij Hem.
Moge Hij ons een volgende Ramadan gunnen
waarin we met deze kennis nog meer voor Hem doen.

 

De lezing in het Engels vind je hier.

 

 

 

Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,

Waarom is Laylat al Qadr geheim?

Hieronder vind je een deel van de notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.

Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

WAT IS ER ZO GOED AAN HET FEIT
DAT WE NIET PRECIES WETEN
WANNEER LAYLAT AL QADR VALT?

 

– Eerst en vooral moeten we de doelstelling van de Ramadan begrijpen.

Bekijk de Ramadan als een school, de “Ramadan Madrassa”. Doorheen het jaar heeft Allah voor ons bepaalden dingen haraam en verboden gemaakt. Het is aan ons om ons dan ook ver van die zaken te houden. We weten zelf ook hoe moeilijk het voor velen van ons is om van die verboden zaken weg te blijven.
Tijdens de maand Ramadan draagt Allah ons op om tussen zonsopgang en zonsondergang nu ook nog eens weg te blijven van zaken die halaal zijn. Waarom? Zo brengt hij ons wilskracht bij, geestelijke, mentale, emotionele en fysiek kracht. Het maakt ons sterk genoeg om te weerstaan aan verleidingen.
Wanneer je vast, zie je dat sommige mensen het moeilijker hebben dan jij. In Noorwegen bijvoorbeeld vasten de Muslims tussen 20 en 21 uur van de 24 uren in een dag. In Texas is het met 16 à 17 uur niet zo lang, maar je vast in een brandende verstikkende hitte. Als je er in die hitte in slaagt om toch geen slok water te drinken, dan word je zo sterk dat je aan alles kan weerstaan. Het maakt je sterker. Dat is wat de Ramadan ons leert.

Aanbidding gedurende de nacht brengt ons naar een nieuw niveau.
De Ramadan brengt àlles naar een nieuw niveau. We doen niet eens de dingen die wèl toegestaan zijn. Maar ’s nachts mag het dan weer wel: ‘s nachts mogen we eten, drinken, intiem zijn met onze echtgeno(o)t(e) enzovoort.  Maar als je de laatste tien nachten van de Ramadan nu ook nog eens doorbrengt in aanbidding, dan doe je die toegestane zaken zelfs ’s nachts niet meer. Het grootste deel van je tijd gaat op aan bidden, Du’a, Quran lezen waardoor je Ramadan op een nieuw niveau bereikt.
Het zou toch fantastisch zijn als we niet alleen de hele maand Ramadan vasten, maar ook nog eens elke nacht van de laatste tien nachten in de Ramadan zouden doorbrengen in aanbidding. Hoe hoog denk je dat onze spirituele kracht zou liggen tegen het einde van de Ramadan? We zouden sterk genoeg staan om de rest van het jaar aan te kunnen, insh’Allah.

En dat is nu net het voordeel ervan
dat we niet weten wanneer Laylat al Qadr precies valt:
dat we elk van die nachten proberen om hem te vatten!

– Het tweede voordeel van dit niet te weten heeft te maken met het ontwikkelen van een nauwe band met Allah.

Ben je ooit op vakantie geweest met iemand voor tien dagen aan stuk, waarbij je constant in mekaars gezelschap was? ’s Ochtends de autorit naar je volgende bestemming, ’s namiddags bezienswaardigheden bezoeken, en ’s avonds de kamer delen… Voortdurend samen, 24/24. Hoe vertrouwd geraak je in die tijd met elkaar? Je went aan elkaars aanwezigheid, het wordt steeds gemakkelijker om met die persoon te praten. En dan, op dat 11, gaan jullie naar huis, elk naar zijn eigen huis in zijn eigen stad. Dan mis je mekaar toch? Je bedenkt iets grappigs en in een reflex zoek je die persoon om het hem of haar te vertellen, maar er is niemand. Je herinnert je iets en je wil het met ze delen, maar er is niemand. Je stuurt voortdurend berichtjes omdat je die persoon zo mist.

Pas dit voorbeeld nu eens toe op ons, wanneer we die tien laatste dagen en nachten van de maand Ramadan doorbrengen in aanbidding. Overdag bidden we 5 keer, we lezen Quran en we vasten de hele dag. ’s Nachts gaat onze tijd naar bidden en praten met Allah. Bedenk hoe dierbaar Allah voor je zal worden, hoeveel je ervan zal gaan houden met Allah te praten, hoe je je in je aanbidding, in je gebed en het praten met Allah steeds gemakkelijker en geruster zal voelen. Hoe hard zal je dan op de 11° dag, op Eid, dat urenlang praten met Allah missen?

Meestal moeten de imams de mensen erop wijzen dat ze ook Eid Dhuhr, Asr, Magrib en Isha moeten bidden! Als jij die tien dagen en nachten hebt doorgebracht met het aanbidden van Allah, dan zal jij die aansporing heus niet nodig hebben. Je zal uitkijken naar het volgende gebed. Je zal kijken hoe laat het is en denken: “Is het nog geen tijd? Ik moet echt eventjes praten met Allah!” Je zal zien hoe familie en vrienden “hangen” en ontspannen, eten en babbelen en jij kan niet wachten om naar de moskee te gaan voor het gebed. En de anderen bekijken je raar: “Moskee? Maar het is Eid! We hoeven niet meer te gaan nu!” Ze moeten natuurlijk wel, maar het verschil met hen is dat jij wil gaan omdat je na tien dagen samen met Allah die band met Allah mist. Dat is zo iets moois…

– Tenslotte heeft Imam Razi in zijn tafsier gezegd:

“Van alles wat waardevol is heeft Allah nooit
de exacte kennis, de preciese plaats
of het juiste tijdstip aan ons geopenbaard.
Maar Allah heeft er wel voor gezorgd
dat we er naar uitkijken.”

Welke daden zijn het die Allah graag heeft? Geen idee.
Er wordt ons gezegd dat we “goede daden” moeten verrichten. Welk van die daden zal het zijn die ons de tevredenheid van Allah bezorgt? Geen idee. We doen gewoon nonstop zoveel mogelijk goed.

Allah heeft ons ervoor gewaarschuwd dat we door zonden de woede van Allah kunnen opwekken, maar welke zonde is het die tot de straf van Allah leidt? We weten het niet. Dat betekent dat we gewoon àlle zonden zoveel mogelijk moeten vermijden.

Wanneer wordt onze Du’a verhoord? Geen idee.
De Profeet (vzzmh) heeft ons gezegd dat er op vrijdag een tijdstip is waarop de Du’as worden verhoord. Hoe laat? Wanneer precies? Dat weten we niet, dus verrichten we die hele dag door zoveel mogelijk Du’a.

De Profeet (vzzmh) heeft ons verteld over de grootste naam van Allah, maar hij heeft ons niet verteld welke naam van Allah het precies is. Dus leer je gewoon alle namen en eigenschappen van Allah en soms je ze zoveel mogelijk op in de hoop dat die ene naam erbij is.

In de Qur’an heeft Allah gezegd: “Waak over de gebeden, en het middelste gebed, het beste gebed.” Allah heeft echter niet gezegd welk gebed het middelste en het beste gebed is. Vandaar dat hierover verschillende opinies bestaan. Is het Asr of Dhuhr? Of toch  nog een ander? We weten het niet en dus verrichten we elk gebed alsof het dat middelste en beste gebed is.

Allah heeft ons gezegd: “Als de dood komt, dan krijg je geen seconde meer of minder.” Maar wanneer is het dat de dood komt? We weten het niet en dus beleven we elk ogenblik alsof het ons laatste kan zijn. De Profeet (vzzmh) zei aan de Sahaba: “Bid alsof dit gebed je laatste zou zijn.”

Wanneer iets belangrijk of waardevol is,
heeft Allah er telkens voor gezorgd
dat we er wat moeite voor moeten doen.

Laylat al Qadr is een prachtige, gezegende en opmerkelijke kans voor ons. Allah zorgt dat we er een inspanning voor doen door die nacht te zoeken. De beloning stemt overeen met de inspanningen die we verrichten, dus: hoe harder we werken, hoe groot de beloning zal zijn. Bedenk dus altijd dat je het sap pas krijgt door te persen!

We moeten gewoon blijven werken en zoeken
We moeten gewoon ons uiterste best doen
gedurende de laatste tien nachten van de Ramadan.

 

De hele lezing in het Engels vind je hier.

Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,

Wanneer valt Laylat al Qadr?

Hieronder vind je een deel van de notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.

Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

Op basis van wat de Profeet (vzzmh) hen heeft verteld over de tekenen van Laylat al Qadr, hadden de Sahaba verschillende meningen over wanneer het dan Laylat al Qadr is.

 • Abu Sayid al Khudri zei dat Laylat al Qadr op de 21° nacht van de Ramadan valt.
 • Andere Gezellen van de Profeet zegden dat het de 23° nacht
 • Nog anderen stelden dat Laylat al Qadr valt op de 24° nacht. Deze opinie steunt op een zwakke overlevering die zegt dat de Qur’an aan de Profeet (vzzmh) werd geopenbaard in de 24° nacht.
 • Er zijn ook Sahaba die zeggen dat Laylat al Qadr valt in de 25° nacht van Ramadan.
 • Een grote groep van de Sahaba haalt de authentieke overlevering aan dat Laylat al Qadr valt in de 27° nacht van de Ramadan. Deze stelling steunt vooral op het feit dat de Profeet had gezegd dat er wat lichte regen zou vallen in de nacht van Laylat al Qadr. Toen Ubay bin Ka’ab de moskee binnen kwam , zag hij wat water door het dak van de Masjid al Nabawi lekken en wanneer de Profeet (vzzmh) opstond na zijn gebed waren zijn kleren, handen en voorhoofd vochtig en was er wat zand dat door de nattigheid aan zijn lichaam kleefde.
 • Volgens nog andere overleveringen valt Laylat al Qadr dan weer in de 29° nacht van de Ramadan. De komt door overleveringen over de Profeet (vzzmh) die heeft gezegd dat Laylat al Qadr valt in de “nacht die overblijft.” Zwakkere overleveringen stellen dat de Profeet heeft gezegd: ‘De laatste nacht van de Ramadan is Laylat al Qadr en dat verwijst naar de 29° van dat specifiek jaar.

De Profeet heeft heel duidelijk gezegd:
“Het is een van de oneven nachten in de laatste tien nachten van de maand Ramadan.”
Met andere woorden: het is niet de 21°, of de 23°, of de 25° of de 27° of de 29°.

Het betekent dat het de 21° kan zijn
EN dat het ook de 23° kan zijn,
EN ook de 25° EN ook de 27° EN ook de 29°.
Het kan dus eender welke van die nachten zijn.
We weten niet met zekerheid
welke van die nachten 
Laylat al Qadr is.

Volgens een andere overlevering echter, die we vinden in Bukhari en Muslim, heeft de Profeet (vzzmh) gezegd: “Zoek de Waardevolle Nacht in de tien laatste nachten van de Ramadan” en heeft hij dus NIET specifiek de oneven nachten genoemd. Daaruit begrijpen we dat wie wel een beetje risico aan durft het erop kan wagen tijdens een van de oneven nachten.

Maar als iemand niet het risico wil lopen dat hij zijn kans verliest
om een zo grote en ongelooflijke beloning van Allah binnen te rijven,
dan moet die persoon aanbidding verrichten gedurende
elk van de laatste tien nachten van de Ramadan.

Op basis hiervan hebben enkele van de Tabi’oen (studenten van de Sahaba) besloten dat Laylat al Qadr op elk van die laatst tien nachten kan vallen. Dat is allicht de reden waarom de Sahaba de nacht op verschillende datums plaatsten: omdat de nacht elk jaar op een andere dag viel. Dus het ene jaar was Laylat ul Qadr de 21° nacht, het jaar daarop misschien de 27°, dan de 23° en uiteindelijk ook eens de 29°. Het wisselt jaar na jaar en kan dus vallen op eender welke van de laatste tien nachten van de Ramadan.

Dus, wanneer is het nu Laylat al Qadr?

Goed, er zijn al die Ahadith en overleveringen over de verschillende mogelijkheden. Maar wat is de kern van de zaak? “Wanneer van Laylat al Qadr zodat ik die dag vrij kan nemen?” “Op welke nacht moet ik eens goed wat aanbidding verrichten?”

Een authentieke overlevering vertelt ons dat de Profeet (vzzmh) op een dag naar de Masjid al Nabawi ging, en daar waren twee Sahaba aan het ruziën. Ze scholden mekaar uit. Het was een fikse ruzie.
Toen de Profeet (vzzmh) erbij kwam, hielden de mannen uiteraard op met ruziën en de Profeet (vzzmh) zweeg even. Iedereen zag aan de gelaatsuitdrukking van Profeet dat hij hard en diep nadacht.
Ze vroegen: “Ya Rasul Allah, wat scheelt er?”
Hij (vzzmh) antwoordde: “Mij werd door Allah de kennis gegeven van wanneer Laylat al Qadr precies valt, en ik kwam hier naartoe om het jullie te vertellen. Ik za twee mensen ruziën en vanwege hun onenigheid ben ik ertoe gebracht te vergeten wanneer Laylat al Qadr valt. Zoek hem in de laatste nachten van de Ramadan. In het laatste derde deel moet je die nacht zoeken. Dat is wat beter is voor jullie.”

Om dus de vraag te beantwoorden wanneer Laylat al Qadr valt: we weten het niet. Het kan eender elke van de laatste tien nachten in de Ramadan zijn en de Profeet (vzzmh) heeft gezegd dat het zo beter is voor ons.

 

De hele lezing in het Engels vind je hier.

Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,

Allah en Zijn Profeet over Laylat ul Qadr

Hieronder vind je een tweede deel van de notities die iemand maakte bij een les van Sheikh Abudl Nasir Jangda over Laylat ul Qadr. Insh’Allah heb je er wat aan. Het is geen “tekst” maar een reeks notities. Misschien is de nacht al voorbij dit jaar – mag Allah al je Du’a aanvaarden! Misschien is het vannacht, of een van de komende dagen.

Moge Allah je Du’a aanvaarden en mag deze tekst je helpen
om hem nog beter te beleven, nog beter te beseffen
wat een fantastisch en onverdiend geschenk deze nacht voor ons is.

WAT ZEGT ALLAH OVER LAYLAT AL-QADR? 

– In Surat al-Qadr vertelt Allah hoe fantastisch Laylat al-Qadr is:

“Voorwaar, Wij hebben hem (de Qur’an)
neergezonden in de Waardevolle Nacht.
En wat doet jullie wat de Waardevolle Nacht is?
De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.
De Engelen en de Geest dalen in haar neer
met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.
Vrede heerst, tot aan de ochtendschemering.”
(De Edele Quran 97:1-5)

Allah noemt deze nacht “beter dan duizend maanden”.
Dit kan twee dingen betekenen:

– Het kan zijn dat Allah letterlijk “duizend maanden” bedoelt: 82 jaar en 4 maand.

 • Het is toegestaan dit letterlijk te interpreteren, omdat in de Muwatta van Imam Malik staat dat de Profeet (vzzmh) aan de Sahaba heeft gezegd: “Ik kreeg de leeftijden van de volgelingen van de profeten voor mij werden te zien. Allah informeerde me over hoe lang de volgelingen van de vroegere profeten leefden. Ze leefden honderden jaren Ik was erg verdrietig, omdat de gemiddelde leeftijd van mijn volgelingen tussen de 60 en 70 zal zijn en ze dus niet zo heel erg lang zullen leven. Ik vond het erg dat mijn Ummah niet in staat zal zijn op dezelfde manier aanbidding te verrichten als de mensen vroeger. Om mij te troosten heeft Allah deze Soera over Laylat ul Qadr geopenbaard, dat de beloning voor aanbidding tijdens die Waardevolle Nacht groter is dan duizend maanden.”
 • Een andere overlevering vermeldt dat de Profeet (vzzmh zijn Sahaba vertelde over sommige van de grootse persoonlijkheden uit de Ummah’s die voor ons kwamen. De Profeet had het in het bijzonder over mensen die heel lang hadden geleefd en die zo toegewijd waren dat ze Allah zelfs 80 jaar aan een stuk

Als wij eens een gebed hebben dat 2-3 uur duurt, tijdens een bijzondere nacht zoals in de laatste nachten van de Ramadan, dan staan we in gebed voor Tarawieh gedurende 2 uur aan een stuk. Gedurende die twee uur eten of drinken we niet en gaan we niet naar het toilet: we staan twee uur aan en stuk in gebed.
Als je dat in gedachten houdt, en dan bedenkt dat er volgelingen van profeten zijn geweest die 80 jaar aan een stuk door hebben gebeden… Stel je voor!

 • Nog een overlevering vermeldt dat de Profeet vertelde over godsvruchtige mensen uit het verleden die nonstop 80 jaar oorlog hadden gevoerd in Jihad fisabielillah. Toen de Sahaba dat hoorden waren ze een beetje bedroefd. Ze hadden het gevoel dat zij niet dezelfde kansen kregen als de volgelingen van die vroegere profeten.
  De Profeet (vzzmh) zei hen: “Allah troost jullie. Allah heeft Soerat al Qadr geopenbaard waarin Hij zegt: “Wij hebben hem (de Qur’an) neergezonden in de Waardevolle Nacht. (…) De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.

Dat is één van de betekenissen van “duizend maanden”: de letterlijke.
Als we tijdens die ene enkele nacht van Laylat al Qadr aanbidding verrichten, dan staat dat gelijk met het onafgebroken aanbidden van Allah gedurende meer dan 83 jaar. Beeld je eens de beloning in die we zullen krijgen voor 83 jaar en meer, nonstop… En we krijgen een nog beter beloning omdat we die aanbidding verrichting tijdens de nacht van Laylat al Qadr.

– De tweede betekenis van de uitdrukking “duizend maanden”: altijd.

Net als andere talen kent het Arabische bepaalde vaste uitdrukkingen en zegswijzen.
Als wij willen zeggen dat er veel is van iets zeggen we in het Engels “dozens and dozens (dozijnen en dozijnen)” (en in het Nederlands zeggen we “tientallen”) Willen we zeggen dat er nog veel meer is, dan zeggen we (in het Engels en in het Nederlands) “honderden en honderden” en wil je het over nog meer hebben dan zeg je “duizenden en duizenden.”
Probeer je duidelijk te maken dat er ergens zoveel mensen waren dat je ze niet kon tellen, dan zeg je dat ze met miljoenen en miljoenen waren.

Iets gelijkaardigs vind je in het Arabisch met het woord alf/alaaf, dat je kan vertalen als “duizenden”, maar dat qua betekenis valt onder “miljoenen en miljoenen.” Als Allah dan zegt dat je aanbidding tijdens de Waardevolle Nacht beter is dan duizend maanden, kan het dus betekenen dat het beter is dan eeuwigdurende aanbidding, alsof je je hele leven lang aanbidding verricht. Stel je eens voor dat je de mogelijkheid kreeg om elk ogenblik van je leven in aanbidding door te brengen vanaf de eerste seconde tot de laatste. Een leven vol aanbidding…
Aanbidding in die éne geeft meer en betere beloning dan levenslange aanbidding (khayroun min alfi shahr).

– In de volgende Ayah zegt Allah: “De Engelen en de Geest dalen in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking.”

– En in de laatste Ayah zegt Allah:
“Vrede heerst, tot aan de ochtendschemering.”
Dit betekent drie dingen:

 • Die nacht is vredig en rustig.
 • Die nacht is veilig. Allah beschermt je tegen Sjaitaan en afleiding gedurende die nacht.
 • De engelen gaan overal rond en wensen “Salaam” aan iedereen die in die nacht aanbidding verricht.

 

WAT HEEFT DE PROFEET (vzzmh)
OVER DE VOORDELEN VAN DEZE NACHT GEZEGD?

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “Al wie vast tijdens de maand Ramadan terwijl hij gelooft in Allah en hoopt op een beloning vanwege Allah, aan die persoon worden al zijn zonden vergeven. Al wie aanbidding verricht tijdens de Waardevolle Nacht, terwijl hij geloof in Allah en hoopt op een beloning, aan die persoon zal Allah al zijn vroegere zonden vergeven.”

– De Profeet (vzzmh) had het ook over hoe Sjaitaan zich niet op één lijn mag plaatsten met de zon wanneer ze die dag opgaat.

– In een andere overlevering heeft de Profeet (vzzmh) gezegd:

“De engelen dalen af tijdens Laylat ul Qadr
met de barmhartigheid van Allah
en met de zegeningen van Allah,
en ze brengen vrede en rust vanwege Allah.”

– De Profeet (vzzmh) heeft gezegd: “Tijdens deze nacht dalen de engelen neer en zeggen ze Salaam aan iedereen die Allah geudrende deze welbepaalde nacht aanbidt.”

– Wanneer de maand Ramadan aanbrak, vertelde de Profeet (vzzmh) over Laylat al Qadr al bij het begin van de maand, opdat de mensen er klaar voor zouden zijn. Hij zei: “De maand Ramadan heeft u bereikt. Allah heeft het vasten verplicht gemaakt gedurende deze maand. De poorten van het Paradijs zijn open tijdens deze maand. De deuren van het Hellevuur zijn gesloten deze maand. De Shayatien (duivels, onruststokers) zijn vastgeketend en opgesloten tijdens deze maand. Er is een nacht daarin die beter is dan duizend maanden. Degene aan wie aanbidding gedurende diie nacht werd ontzegd, aan die persoon is alles wat goed is ontzegd.”

– In een andere overlevering heeft de Profeet (vzzmh) gezegd: “Er is in de maand Ramadan een nacht die beter is dan duizend maanden. Aan diegenen aan wie de aanbidding van Allah is ontzegd tijdens deze maand, aan die persoon is al het goede dat bestaat ontzegd. Niemand wordt beroofd van het goede van Laylat al Qadr, tenzij degene die waarlijk, echt beroofd is van al het goede in de leven en  het volgende.”

 

De hele lezing in het Engels vind je hier.

Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,