Ramadan – een geschenk voor de Muslims (3)

 
RAMADAN : TRAINEN VOOR HET ECHTE LEVEN
 
Je weet ook wel dat je voor beroepen als politie, brandweer, leger… eerst een opleiding, een training moet ondergaan. Vooral voor beroepen waarin je wordt blootgesteld aan gevaren en uitdagingen onderga je eerst simulaties. De opleiding voor brandweer vindt niet plaats in een brandend gebouw, Lees verder
Advertenties
Geplaatst in Ramadan | Tags: , , , , , , ,

RAMADAN – een geschenk voor de Muslims

(Samengevatte vertaling van “Ramadan – a gift for Muslims”
ook gepubliceerd als “Ramadan, blessed guest” van Nouman Ali Khan )
 
Ramadan staat voor de deur en dan is het goed dat we onszelf aan enkele belangrijke lessen daarover herinneren. Ik wil in deze bespreking vandaag drie dingen met jullie doen. Het eerste daarvan is waarschijnlijk het meest genegeerde wanneer we spreken over de Ramadan: 
 
De situering  van de Ayaat over de Ramadan in de Qur’an. 
De Qur’an heeft het slechts op één plaats over de Ramadan, Lees verder
Geplaatst in Ramadan | Tags: , , , , ,

Liefde is …

Valentijn en Islam… (auteur Mariam)

Oeps – daar is 14 februari alweer, en het hele gedoe errond. Sinds weken al is het overduidelijk bij de bakker en in de winkeletalages: de hartjes vliegen je rond de oren! Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Sprokkels | Tags: , , ,

LEUGENAARS IN DE ISLAM

Even vooraf (van Mariam)
Geen mens die vindt dat liegen kan, toch?
Grove leugens, daar heeft iedereen een hekel aan.
“Maar een leugentje om bestwil zo nu en dan, dat doet toch iedereen!” Lees verder
Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , , , ,

WELKOM!

Assalamu alykum
wa rahmatu ‘Allaah wa barakaatahu!

Fijn dat je langskomt!

Op mijn vier blogs vind je vertalingen van (stukjes uit) artikels en lezingen die ik zelf de moeite waard vond en/of waarvan ik dacht dat ze voor anderen nuttig konden zijn. Zeg maar dat ik jou toegang geef tot mijn eigen boekenkast(je).

Allah alleen weet wie wat nodig heeft en wanneer – en ik vertrouw op Hem om mij naar de juiste bronnen te leiden, mij te helpen de vertaling zo te schrijven dat hij je aanspreekt en jou dan te leiden naar het artikel dat je nodig hebt.

Doorheen de jaren zijn er al tienduizenden bezoekers geweest, mash’Allah. Ik heb dus goede hoop dat iets hiervan toch enkele mensen heeft aangesproken en geholpen. Neem deze wens en intentie alsjeblief mee in je Du’a.

Je zal merken dat hier nauwelijks kans is
om reacties achter te laten.

Geen discussie of gekibbel hier. Ik laat de sprekers en auteurs aan het woord – en jij gaat daarmee aan de slag. Vraag Allah om leiding als iets je niet duidelijk is, of wend je tot iemand met heuse kennis om je iets uit te leggen.

Iets over mezelf

Ik moest bijna 40 worden voor ik als christen in een katholieke missie-organisatie zodanig met de problematiek van mijn geloof werd geconfronteerd dat ik niet anders meer kon dan me afvragen wat dan wel het alternatief zou zijn.

Featured image
God als Schepper en enige Heerser

God als Schepper en enige Heerser over alles, ook over mij, was echter iets wat ik niet kon loslaten. Het probleem lag voor mij in de leer van de Kerk en dan vooral bij één God met drie persoonlijk-heden die elkaar dan nog tegenspreken: de Vader wil de dood van de Zoon, de Zoon smeekt om niet te moeten sterven, de Vader laat de Zoon een vreselijke dood sterven om hem pas daarna te laten verrijzen…

Dat concept had me na de humaniora naar het Seminarie van Gent gedreven, waar ik aan het Godsdienstinstituut les kreeg van dezelfde profs die onderricht gaven aan toekomstige priesters. Ik deed veel kennis op, wetenschap, weetjes… maar niets over de inhoud van mijn geloof.

Twintig jaar lang werkte ik voor MISSIO,een organisatie die dat christelijke geloof helpt verspreiden, in België maar vooral elders in de wereld. Gelukkig beleefden de missionarissen in die “exotische” landen een veel menselijker Kerk dan de Kerk waarin ik me bevond. Ze openden mijn ogen voor de waarde en waardigheid van andere culturen, van andere manieren om God te dienen.

Alles op zijn tijd

Toen ik er rijp voor was ontmoette ik de Islam.  Eindelijk had ik de Weg gevonden waarvan ik diep in mijn hart wist dat het de juiste was, dat het de Weg van Jezus was, de Weg van de Profeten voor hem (vrede zij met hen), de Weg waarvan God al die tijd wilde dat ik die zou bewandelen.

Islam > < Moslims

Als “nieuwe” Moslim was het soms confronterend te zien hoe “geboren” Moslims bijna even gefrustreerd tegenover hùn geloof staan als ik tegenover het Christendom. Tot ik inzag dat je tussen Islam en Moslims geen “is gelijk”-teken kan plaatsen… De voorbeelden die jonge Moslims rondom zich zien zijn vaak even gebrekkig en verdraaid als wat ik in de Kerk heb gezien.

Featured image

Daarom is het zo belangrijk
je geloof te (her)ontdekken

met de hulp van mensen
die weten wat ze vertellen.

Je vindt hier dus niet zomaar vertalingen van alles en nog wat, maar van sprekers die hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Je vindt hier vooral zaken in verband met de Islam in het algemeen en de Islam in verhouding tot de maatschappij en andere religies en tradities.

Omdat de Quran een enorme bron van motivatie is, maar ook van kennis van je geloof, heb ik een aparte blog met vertalingen van een klein percentage van het werk van Nouman Ali Khan, de bezieler van Bayyinah, die de Moslimwereld helpt het Arabisch opnieuw te ontdekken. Hoe hij met de uitleg van één woord je gebedservaring kan verbeteren – je gelooft het pas als je het hebt meegemaakt…

Voor de zusters is er een aparte blog met onderwerpen die meer op moslimvrouwen en hun gezin slaan en dan zijn er nog onze broeders en zusters die in de klauwen van haat en geweld zijn verzeild en voor wie ik probeer enkele inzichten en argumenten aan te voeren die hen moeten helpen terug bij zinnen te komen. Bid voor ze in plaats van ze te vervloeken – want de tegenstander vervloeken is juist de fout die zij al maken.

Opmerkingen over de blogs
constructief, alsjeblief,
met het oog op meer en betere informatie
zijn welkom op mariaminislam@gmail.com.

Voor complimentjes heb ik een betere oplossing:
Mag ik je vragen om je gebed, voor mij en mijn familie?
En voor mijn grote Islam-familie met al haar zorgen en problemen?
Ik probeer ook dagelijks jullie te gedenken en vraag Allah
dat je hier vindt wat je nodig hebt als mens en als moslim.

 

Geplaatst in Info | Tags: , , | 5 reacties

Allah in enkele vragen

Eigenlijk is “Allah” het perfecte woord om
de “Ene God” van het monotheïsme te omschrijven.

Waar komt het woord “Allah” vandaan?

“Allah” komt van het Arabische woord “ilah”, wat “een god” betekent of “iets wat wordt vereerd”. Het woord ilah kan je in het meervoud zetten – ilaaha – en het kan zowel mannelijk als vrouwelijk worden gemaakt. “Allah” stamt af van “ilah” maar geeft tegelijk meer uitleg en inzicht.

Het woord Allah heeft geen geslacht (is niet mannelijk of vrouwelijk).
* Het woord “Hij” wordt gebruikt uit respect en waardigheid, maar heeft niets met het geslacht van Allah te maken.

Het woord Allah heeft geen meervoud.
* Het woord “Wij” wordt gebruikt zoals ook koningen over zichzelf spreken met “Wij”.

Het woord Allah betekent “De enige die mag worden vereerd”

Is “Allah” alleen God’s naam in de Islam en voor de Moslims?
“Allah” is het woord dat Christen en Joodse Arabieren ook in hun Bijbel gebruikten voor God, al voor de komst van de Islam. Op de eerste pagina van Genesis, in het Oude Testament, vinden we zeventien (17) keer het woord “Allah”.

De vragen die atheïsten meestal over ons geloof in God of Allah stellen zijn wel wat gevarieerd, maar ook voorspelbaar. We bekijken er een paar van :

 1. “Als God alles heeft geschapen, wie heeft dan God geschapen?”

Volgens de Koran vertelt Allah ons dat Hij de enige is die alles wat bestaat heeft geschapen en in stand houdt, en dat niets of niemand aan Zijn zijde staat en dat Hij ook geen partners of deelgenoten heeft. Hij zegt ons dat Hij niet werd geschapen en trouwens in niets op Zijn schepping lijkt. Hij verwijst naar Zichzelf met verschillende namen. Drie daarvan zijn:

 1. A) De Eerste – (Al-Awal)
 2. B) De Laatste – (Al Akhir)
 3. C) De Eeuwige, van wie Zijn schepping totaal afhankelijk is terwijl, Hij haar helemaal niet nodig heeft. (As-Samad)

Hij heeft altijd al bestaan en Hij werd niet geschapen. Hij is niet zoals Zijn schepping, en lijkt er zelfs helemaal niet op.

qalbun saleem

 1. “Hoe kan je geloven in God als je hem niet eens kan zien, horen, aanraken, ruiken, proeven en je je Hem niet eens voor de geest kan halen?”

Uit de leer van Muhammad (vrede en zegeningen over hem) weten we dat niemand God ooit heeft gezien – toch niet tijdens zijn leven. Ook zijn we niet in staat om aan de hand van onze zintuigen op een of andere manier contact met Hem op te nemen. De Islam moedigt ons echter wel aan om onze zintuigen en ons gezond verstand te gebruiken om te erkennen dat alles wat we in dit universum vinden onmogelijk vanzelf kon ontstaan. Iets moet dit allemaal hebben ontworpen en in beweging gezet. Dit is iets waartoe wij niet in staat zijn, maar dat we wel kunnen begrijpen.

We hoeven toch ook niet
de kunstenaar te zien om
een schilderij te herkennen, niet?


Wanneer we een schilderij kunnen waarderen zonder de kunstenaar aan het werk te zien, dan kunnen we ook geloven dat Allah alles heeft geschapen zonder dat we Hem daarvoor moeten zien (of aanraken, of horen, enz…)

 1. “Kan God eender wat doen?”

Bijvoorbeeld: “Kan Hij een rotsblok maken dat zo groot is dat niets of niemand het kan verplaatsen?” Als Hij zo’n groot rotsblok zou maken dat door niemand kan worden verplaatst, zou Hij het dan zelf ook niet kunnen verplaatsen? Of zou Hij niet in staat zijn een rotsblok te maken dat Hij zelf ook niet kan verplaatsen?

Het antwoord:
Allah zegt ons: “Allah is in staat eender wat te doen dat Hij wil.” Hij kan een rots (of iets anders, maakt niet uit) zo groot of zwaar maken dat niets in het hele universum er beweging in krijgt. 

Wat de vraag betreft of Allah hem kan “verplaatsen”: Hij maakt geen deel uit van het universum en Hij lijkt in niets op Zijn schepping. Daarom is Allah nooit ondergeschikt aan de wetten van de Schepping (natuurwetten). Hij is namelijk zelf zowel de Schepper als de Wetgever. Wanneer Hij wil dat er iets gebeurt, zegt Hij gewoon “Qun! Faya Qun (Word! En het zal zijn)”.

 1. “Waar is God?”

Er zijn godsdiensten die stellen dat God “overal” is. Dat is eigenlijk “pantheïsme” en is het tegenovergestelde van ons geloofssysteem als Moslims. Allah zegt ons heel duidelijk dat er niets is, waar dan ook in het universum, dat op Hem lijkt en dat Hij zich nooit in Zijn schepping verplaatst. Hij vertelt ons in de Koran dat Hij het universum in zes “yawm” (periodes) heeft geschapen en dat Hij daarna “astawah ‘ala al Arsh” (Zich verhief boven Zijn Troon). Daar bevindt Hij Zich (boven Zijn Troon) en daar zal Hij blijven tot het einde der tijden.

 1. “Waarom heeft God alles geschapen? “

In de Koran zegt Allah dat Hij dit allemaal niet zonder doel, of voor een dwaas doel, heeft geschapen. Hij vertelt ons dat Hij ons heeft geschapen om Hem te vereren, Hem alleen, zonder deelgenoten.

 1. “Is God rein, goed, liefhebbend en rechtvaardig?
  Als dat zo is, waar komen dan kwaad, haat en onrecht vandaan?”

Allah zegt ons dat Hij in elk opzicht de Zuivere is, de Liefhebbende en de Absoluut Rechtvaardige. Hij zegt dat Hij de Beste van alle Rechters is. Hij zegt ons ook dat het leven waarin we ons bevinden een test is. Hij heeft alles wat bestaat geschapen en Hij heeft ook alles geschapen wat er gebeurt. Er is niets in dit bestaan of Hij heeft het geschapen. Ook zegt Hij in de Quran dat Hij het kwaad heeft geschapen (al is Hij zelf niet kwaadaardig). Hij gebruikt het als één van de vele middelen om ons op de proef te stellen.

 1. “Heeft God echt macht over alles? Als dat zo is, waarom staat Hij dan toe dat mensen ziek worden, verdrukt worden en sterven?”

Allah heeft alles wat wij het universum noemen geschapen als een test, een beproeving voor ons. Dit hier is niet onze uiteindelijke bestemming. Het is goed mogelijk dat wat wij “goed” of  “kwaad” vinden  in werkelijkheid net andersom is. Wat verdrukking aangaat: Allah verbiedt Zichzelf om ook maar iemand te verdrukken en Hij haat het wanneer iemand dat een ander aandoet. Hij heeft absolute macht over alles. Hij staat echter ziekte, lijden, dood en zelfs verdrukking toe om uit te testen hoe wij daarmee omgaan.

 1. “Kan je bewijzen dat er een God bestaat?”

Kan jij bewijzen dat je zelf bestaat? Natuurlijk kan je dat. Je gebruikt je zintuigen en merkt dat je kan zien, horen, voelen, ruiken, proeven en dat je ook emoties ervaart. Dat maakt allemaal deel uit van je bestaan. Dit is echter niet de manier waarop we God zien in de Islam. We kunnen kijken naar wat Hij heeft geschapen, en naar de manier waarop Hij voor alles zorgt en ons in leven houdt, om te weten dat het niet anders kan dan dat Hij bestaat.

De volgende keer dat je tijdens een heldere nacht naar de maan en de sterren kijkt, kan je misschien eens hierover nadenken: Kan je een glas op de stoep laten vallen en verwachten dat het, wanneer het de stoep raakt, niet in scherven uiteen spat maar zich netjes opdeelt in allemaal kleine glaasjes, gevuld met Ice Tea? Natuurlijk niet.

Beeld je nu eens in dat een tornado over een autokerkhof raast. Denk je dat hij een splinternieuwe Mercedes achterlaat, de motor zachtjes zoemend en verder geen brokstukken meer te bespeuren? Natuurlijk niet. Kan een fastfood-restaurant draaien zonder dat er mensen werken? Dat is waanzin, als je er zelfs maar even over nadenkt.

junk jard

Als je over dit alles hebt nagedacht,
hoe kunnen we dan nog naar het universum
boven ons kijken door een telescoop,
of naar de moleculen onder een microscoop,
en dan denken dat dit allemaal zomaar is ontstaan
als het resultaat van een Big Bang of een “toeval”?

 

 1. “Weet God alles wat er gaat gebeuren? Heeft Hij de volledige controle over de afloop van alles? Als dat zo is, hoe kan je dat eerlijk noemen tegenover ons? Waar blijft dan onze vrije wil?”

Allah weet alles wat er ooit zal gebeuren. Het eerste wat Hij heeft geschapen was “de Pen” en Hij beval die Pen te schrijven. De Pen schreef en schreef tot ze alles had neergeschreven wat er ooit zou gebeuren. Toen pas begon Allah het universum te scheppen. Hij wist dus alles al nog voor Hij het had geschapen. Hij heeft altijd over alles de absolute en totale controle. Niets van wat gebeurt kan gebeuren zonder dat Hij er controle over heeft.

Er zit een fout in de vraag naar onze “vrije wil”. Allah is de enige die een Vrije Wil heeft. Hij kan alles willen, en het zal steeds gebeuren zoals Hij het verlangt. Wat wij hebben is “keuzevrijheid”. Het verschil is dat wat Allah “wil” altijd gebeurt en dat wat wij “kiezen” wel of niet kan gebeuren. Wij worden niet beoordeeld op de resultaten van die keuzes maar op de keuzes die we maken. Dit betekent dat alles draait rond onze intenties. We zullen worden beloond voor wat we bedoelden te doen. Iedereen zal worden beoordeeld volgens de manier waarop ze datgene hebben gebruikt wat Allah hen heeft gegeven om mee aan de slag te gaan, en volgens hun bedoelingen ermee.

Wat de “Dag des Oordeels” betreft: Allah vertelt ons dat alles wat we doen wordt genoteerd en dat niet het minste aan dat verslag ontsnapt. Zelfs een goede daad zo klein als een atoom zal op de Dag des Oordeels zichtbaar zijn, en kwaad zo miniem als een atoom zal even goed zichtbaar zijn.

De bewijzen tegen ons zullen worden aangebracht door onszelf. Onze oren, tong, ogen en ons hele lichaam zullen voor Allah tegen ons getuigen op de Dag des Oordeels. Er wordt die Dag niemand verdrukt of vals beschuldigd.
Hij had ons allemaal van meet af aan op onze plaats kunnen zetten, maar dan hadden de mensen zich erover beklaagd dat ze in de Hel werden geworpen zonder dat ze een kans hadden gekregen.

Dit leven is nu net die kans:
een gelegenheid om aan onszelf
te bewijzen wie we echt zijn
en wat we echt doen
als we vrij mogen kiezen.


Allah weet alles wat er zal gebeuren, maar wij niet. Daarom is dit een rechtvaardige test.

 1. “Als er slechts één God is, waarom zijn er dan zoveel godsdiensten?”

Allah dwingt niemand om zich aan Hem te onderwerpen. Hij heeft een duidelijk pad voor ons uitgetekend en heeft de mensen de twee manieren getoond (Hemel of Hel). Iemand is steeds vrij om zijn eigen keuzes te maken. Er is geen dwang op het pad van de Islam. Wie ervoor kiest Allah te aanbidden zonder deelgenoten, zich aan Hem toe te wijden en zoveel mogelijk Zijn geboden na te leven, heeft het stevige handvat gegrepen dat nooit zal begeven. Wie echter God ontkent en een andere manier van verering kiest, of ervoor kiest om helemaal niet te geloven, voor die persoon is er een eeuwige en gruwelijke straf (Hel).
Alle godsdiensten vinden hun oorsprong bij Allah. Nadien gingen de mensen elementen toevoegen of wegnemen van die leer, om zo macht over elkaar te krijgen. Godsdiensten die door de mens werden bedacht zijn een schande tegenover de Heer en zullen nooit worden aanvaard. Hij aanvaardt enkel oprechte onderwerping en gehoorzaamheid, in oprechtheid en vrede, aan Zijn geboden.

 1. “Hoe weet je of de Koran echt van God komt?”

Moslims hebben iets wat hen het duidelijkst mogelijke bewijs levert: de Edele Koran. Er bestaat geen boek zoals dit. In de Arabische taal is het boek absoluut volmaakt. Er staan geen fouten in qua spelling, betekenis of context. De wetenschappelijke bewijzen erin zijn wereldwijd bekend, zelfs onder niet-moslim geleerden. Voorspellingen uit de Koran zijn uitgekomen en zijn onderrichtingen zijn duidelijk voor alle volkeren, van alle landen en alle tijden. Niemand is ooit in staat geweest een gelijkaardig boek voort te brengen, noch tien gelijkaardige hoofdstukken en zelfs niet één.

700 year old Quran in British Library

Duizenden mensen hebben hem nog tijdens het leven van Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) uit het hoofd geleerd, en sindsdien werd hij zo van leraar aan leerling doorgegeven, generatie na generatie, mond aan oor en volk aan volk. Op de dag van vandaag heeft elke Moslim ten minste een deel de Koran uit het hoofd geleerd in de oorspronkelijke Arabische taal waarin hij meer dan 1.400 jaar geleden werd geopenbaard, zelfs al zijn de meesten van hen niet eens Arabieren. Er zijn meer dan 9 miljoen (9.000.000) Moslims op aarde vandaag die de hele Koran uit het hoofd kennen, woord voor woord, en die de hele Koran dus in het Arabisch kunnen voordragen net zoals Muhammad (vrede en zegeningen zijn met hem) dat 14 eeuwen geleden heeft gedaan.

 1. “Waarom zegt de Koran ‘WIJ’ wanneer hij het over God (Allah) heeft?”

Dit is een goede vraag, die trouwens ook al door lezers van de Bijbel werd gesteld. Het woord “Wij” in de Bijbel en de Koran is het koninklijke “Wij”. Wanneer een koning bijvoorbeeld zegt: “Wij vaardigen dit en dat decreet uit… “ of “Wij vinden dat niet amusant”, dan slaat dat niet op een meervoud. Het woord verwijst naar de hoge status van de persoon in ons taalgebruik. Het Engels, Perzisch, Hebreeuws, Arabisch en zoveel andere talen voorzien in het gebruik van het woord “Wij” wanneer het over een koninklijke persoon gaat. Het is goed op te merken dat we in het Engels diezelfde waardigheid ook geven aan de persoon met wie we praten. We zeggen “You ARE my friend”, wat een meervoudsvorm is terwijl er maar één persoon voor ons staat. (Dit gaat niet op voor Nederlands). Waarom “are” in plaats van “is”? Het voornaamwoord “you” is enkelvoud en hoort dus te worden gelinkt aan een werkwoord in de enkelvoudsvorm. Toch zeggen we “you are” en niet “you is”. Dit geldt ook voor de spreker die naar zichzelf verwijst. We zeggen “I am” (Nederlands “Ik ben”), wat ook koninklijk meervoud is, in plaats van “I is” (of in NL “Ik is”).

 1. “Waarom zegt de Koran “Hij” als hij verwijst naar God (Allah) terwijl je beweert dat God niet mannelijk is?”

Het antwoord hierop heeft veel weg van het voorgaande. Het woord “Hij” om naar Allah te verwijzen is een teken van respect, waardigheid en hoge status. Het zou totaal ongepast zijn om hiervoor het woord “het” te gebruiken. Dat zou ook niet het juiste beeld overbrengen van wie Allah is: de Levende, Barmhartige, Vergevende, Geduldige, Liefhebbende, enzovoort. Het is fout om uit het woord “Hij” een geslacht af te leiden omdat we op die manier Allah zouden vergelijken met de schepping, wat totaal ingaat tegen de leer van de Koran.

BRON: http://islamtomorrow.com/allah.asp#1

Geplaatst in Geloof in één unieke God, Pijlers van de Islam | Tags: , , , ,

De fitna van de verloren fitra

Op zoek naar de stem van onze ziel

Samengevatte vertaling van een Khutbah door Nouman ‘Ali Khan

As-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.   

Ik wil het met jullie hebben over iets wat me nauw aan het hart ligt en waarover ik me ook voor mijn eigen kinderen zorgen maak. Namelijk de basis van ons geloof: onze fitrah. Onze fitrah wordt bedreigd en de Islam waarmee we ons bezighouden is vaak niets meer dan een lege huls. Dat is een gevaarlijke evolutie.

Dit is een Ayah die me doet huiveren. A’udhu Billahi min ash-shaytaan-ir-rajeem…  

“O Boodschapper! Laat je niet bedroeven door degenen die met elkaar wedijveren in ongeloof en die behoren tot degenen die met hun monden zeggen: ‘Wij geloven’, maar wiens harten niet geloven. (…) Zij zijn degenen wiens harten Allah niet wil reinigen. Voor hen is er op de wereld een vernedering en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige bestraffing.” (De Edele Quran 5:41)

Allah waarschuwt de Profeet (vrede en zegeningen over hem) voor een gevaarlijke groep binnen de rangen van mensen die zich moslims noemen: Hun harten weten nog niet wat het betekent om te geloven.

Het is niet omdat je
moslim bent geworden
dat je fitrah ineens in orde is.

Alle mensen hebben dit aangeboren gevoel voor fatsoen meegekregen: liefde voor de waarheid, drang naar rechtvaardigheid, barmhartigheid, dienstbaarheid, respect, dankbaarheid, waardering, eerbied… Dit zijn allemaal zaken waarmee niet alleen moslims begaan zijn.

Het is niet om het even
wie een boodschap overbrengt
opdat ze impact zou hebben.

Mensen kunnen gerust prachtige lezingen geven en spreken voor een groot publiek, maar dat betekent niets als hun karakter niet overeenstemt met wat ze zeggen. Dat probleem bestond alvast niet in het geval van onze Profeet (vrede en zegeningen over hem).

Laten we nagaan
wat voor iemand
we zijn geworden.

Er zijn sociologen die statistieken publiceren over de gemiddelde leeftijd waarop een kind op deze planeet aan pornografische beelden wordt blootgesteld! Dit is een crisissituatie. Al laten we die dingen niet toe bij ons thuis, onze kinderen zullen er toch mee in contact komen, dat staat vast. Dit is onze realiteit. Hun fitrah is in gevaar, hun onschuld wordt belaagd.
Denken we aan de jongeren. Er gebeurt iets in je leven en alles verandert. Vroeger amuseerde je je op je mobieltje of tablet, maar hoe dan ook zou je nooit iets aangeklikt hebben dat over Islam of moslims ging. En kijk, hier zit je nu…

Maar zelfs wie zijn weg
terug naar de Islam heeft gevonden
is niet veilig. Echt niet!

Het betekent enkel
dat het bombardement van Sjaitaan
op jou nog zwaarder zal zijn.

Je zit nog meer in de penarie dan de anderen, want jouw grootste gevaar is zelfgenoegzaamheid: dat je anderen gaat zien als mensen die nog niet zo ver staan als jij, alhamdolillah. Dus zal jij nu wel veilig zijn. Niet dus. Jij niet en ik niet. Dat zijn allemaal uiterlijke aspecten van ons geloof.  Onze fitrah ligt tegenwoordig echter constant onder vuur bij alles wat we doen.

De lakmoestest voor je Fitra.

LAKMOESStel dat je naar een film zit te kijken en er komt een vieze scène – je weet wel wat ik bedoel – en het doet je niets, je geeft geen kik. Dat betekent dat je fitrah aan het afsterven is. Als je met vrienden optrekt en ze roddelen over een van je makkers en jij doet gewoon mee, dan is je gevoel voor fatsoen aan het wegkwijnen en heb jij een probleem. Je ziet op het nieuws verontrustende beelden van een ramp of kinderen in nood en zonder verpinken zap je naar een ander kanaal voor een komedie. Je fitrah is dood, kapot, verdwenen. Dat geschenk van Allah voor jou en voor de hele mensheid is verdwenen…

Als dat elementaire menselijke fatsoen
er niet meer is, maakt niets nog uit.

Je mag dan 5 keer per dag bidden, prima.
Je kan zelfs 
de hele Quran uit het hoofd leren,
dat is enkel nog een holle façade is.

Deze Ramadan kwam iemand naar me toe met de vraag welk lessenrooster ze moeten toepassen op hun zondagsschool: “Hoeveel Arabisch moeten ze leren? Hoeveel tafsir moeten we geven? Welke dua-boeken moeten de kinderen uit het hoofd leren?“ Enzovoort, enzovoort… Hoeveel zondagsscholen in het land zijn er waar we ons alleen maar bekommeren om de uiterlijke Islam.
smartbabyDe kinderen leren du’as uit het hoofd, ze leren de Sir
ah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en ze antwoorden op enkele meerkeuzevragen op hun toets. Daar houdt het op. Niemand die zich erom bekommert – laat staan ernaar vrààgt – hoe het op school gaat, of ze zelf wel weten waarom ze moslim zijn? De meeste kinderen kunnen gerust een test beantwoorden en slagen – ook een test over de Islam. En dan? Dat is niets meer dan intellectuele kennis. Maar ben je door die kennis ook beter mens bent geworden?

Wat is mijn actieplan
voor mijn kinderen?

Ten eerste: zingeving
Voortdurend zeg ik mijn kinderen: “Allah had een reden om jou op aarde te brengen. Allah wil dat je iets voor Hem doet. Jij moet uitzoeken wat het is dat je echt heel goed kan en hoe je dat dan kan teruggeven aan Allah.”

Ten tweede:
We moeten ons omringen met mensen
die van ons een beter mens maken.

Even belangrijk als het gevoel een doel in je leven te hebben is uiteraard goed gezelschap, dat onze slechte gewoonten niet nog eens versterkt. Ik heb het hier over mensen die je helpen om een betere vader/moeder te zijn, een betere zoon/dochter,  een betere buur. Het zijn mensen met wie je iets goeds doet en niet alleen babbelt. Al moet je daarvoor naar een andere buurt verhuizen, het is het offer waard.

Dan zijn er natuurlijk ook de praktische lessen.
Je kan met hen praten over de vrijgevigheid van de Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem), maar dat betekent niets voor je kind als je het niet ook vraagt om zijn lievelingsspeeltje af te staan. Jullie kunnen samen gaan Eid-shoppen, maar niet voor de kinderen: je gaat geschenken kopen voor hun neefjes en nichtjes. Zo leer je ze om niets voor zichzelf te vragen. We verwennen onszelf en onze families te veel en dat leidt tot ondankbaarheid: we vinden alles wat we hebben en krijgen vanzelfsprekend. Dat vernielt onze fitrah.

Respect en dankbaarheid.
Een van de hoofdoorzaken voor de ondergang van ons gevoel voor fatsoen is ons gebrek aan respect. Er is niets dat aan onze kritiek en spot ontsnapt – of het nu gaat om het Boek van Allah, om je ouders, je leerkrachten of je school… Op alles hebben we kritiek. We zitten gevangen in die consumptie-mentaliteit en het is hoog tijd dat we ons daaruit bevrijden. Respect voor de dingen rondom ons is een eerste stap naar waardering ervoor. Respect voor leerkrachten, bijvoorbeeld. Je kinderen hebben leerkrachten die geen moslim zijn. Betekent dit dat ze geen respect verdienen? Zij geven je kind kennis! Het maakt niet uit of ze moslim zijn of niet, ze verdienen ons uiterste respect!

We vinden al die instructies terug in onze Boeken

boeken… maar ze geraken niet meer binnen in onze dagdagelijkse realiteit. We geven lezingen over liefdadigheid en het beperken van verspilling maar we zijn meteen ook degenen die het meeste voedsel weggooien na een islamitische activiteit. We hebben de mond vol over het feit dat Allah ons deze Aarde als een amaanah heeft gegeven, maar we produceren waarschijnlijk meer afval dan alle anderen samen. Hier ontbreekt fitrah. Hier ontbreekt respect en eerbied voor de ander. Dit moeten we herstellen.

En dàn, daarop verder bouwend,
leren we onze kinderen 
salaat
en dua’s en tajweed en Quran en Sirah en Fiqh.

Al die zaken zijn uiteraard absoluut belangrijk en onmisbaar, maar als er aan de basis niet dat elementaire fatsoen ligt dan is al het andere hol en zonder betekenis. Ze zullen het leren en ze zullen het op een bepaald moment ook weer uitkotsen zonder dat het iets voor ze betekent.

Tenslotte wil ik dat ze mensen worden die nadenken.
Daarmee bedoel ik niet dat ze gaan lezen wat een ander denkt. Je moet zelf iemand worden die diep over dingen nadenkt. Voor mij persoonlijk is de beste handleiding om mijn denken te ontwikkelen de Quran. Echt waar. Een gesprek over de Quran met onze gezinnen, Ayah per ayah, beetje bij beetje, op basis van degelijke studies in toegankelijke bewoordingen bereidt hen voor op een leven van reflectie. Ze leren de wereld te zien door de bril van een Ayah van Allah. Dit Boek mag niet een hoop papier op een boekenplank worden. Het mag niet iets worden waaruit we op een mooie toon stukken voordragen. Het moet iets zijn waarover we grondig nadenken en waarmee we nadenken.

We kijken naar de wereld
en hij doet ons denken aan een ayah.

We zien een vriend en denken
aan de ayaat over vrienden.

We zien de natuur en herinneren ons
dat die natuur een geschenk is.

We zien hoe snel de nacht
de dag verdrijft,

en dat herinnert ons eraan
dat de tijd snel vervliegt.

Dat is wie we horen te zijn:
mensen die nadenken.

Moge Allah, azza wa jal, ons helpen om onze fitrah te beschermen en te voeden. Moge Allah, azza wa jal, ons de middelen, de mogelijkheden en de toewijding schenken om deze aanval op het mooiste geschenk van Allah aan de mensheid te bestrijden, en waarvoor hij deze Ummah heeft ingezet om haar niet alleen te beschermen maar ook te herstellen en vernieuwen, voor deze Ummah en de rest van de wereld.

BarakAllahu feekum wa’s-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Volledige lezing, in het Engels:

nouman lecture

Geplaatst in Muslim zijn is..., Quran - onze gids | Tags: , , , | 1 reactie

Wat vieren we op Eid ul Adha?

We vieren Eid. We gedenken het offer van Ibrahiem – en de Hajj is een herbeleving van zijn ervaring en die van Hajar, zijn vrouw. Allah laat ons dit jaar na jaar opnieuw vieren zodat we telkens weer even stil staan bij de vraag hoe onze eigen relatie met Allah er uit ziet… Zullen wij spontaan doen wat Allah van ons vraagt – hoe moeilijk ook – of is ons geloof nog niet zo sterk? Lees verder

Geplaatst in Hajj - de grote Bedevaart, Quran - onze gids | Tags: , , ,

Muslims zijn eerlijk en rechtvaardig

Je zou het niet zeggen als je handel drijft met Muslims tegenwoordig… Je zou het niet zeggen wanneer je sommige Muslim collega’s er de kantjes ziet aflopen op het werk… Of juist wel? Wat broeder Nouman Ali Khan vaak aanklaagt is dat de Muslims vandaag in dezelfde val zijn getrapt als de Joden destijds: ze reciteren hun Boek (tijdens het gebed en de zondagsschool) maar kennen het niet. Ze weten niet wat erin staat en doen daardoor vaak het tegenovergestelde van wat ze in hun gebed reciteren.

Als je dan gaat kijken wat het dan wel betekent, word je stil.

Al Mutaffifien – Surah 83 – opent met een aanklacht tegen bedriegers.

“Ja, natuurlijk! Bedriegers!
De wereld zit vol bedriegers! Banken, politici, bedrijven, …
Ze bedotten ons waar we bijstaan.”
Ik hoor het je zo zeggen.

De bedriegers waar Allah zo op raast – want de taal is woedend – zijn mensen die wanneer ze iets kopen goed oppassen dat ze niet worden bedot. Ze willen waar voor hun geld en liefst nog wat meer: de sport van afpingelen, al zie je zo dat de verkoper het ook niet breed heeft. En dan ziet Allah diezelfde mensen heel miniem zelf de boel bedotten. Heel miniem.

Hij gebruikt het beeld van een verkoper die een product afmeet in een volume. Een kom bloem, een zak rijst of zo. Hoe doe je dat? Je vult de kom tot boven de rand. Je maakt een torentje. En dan neem je een lat of plat mes een schuift het overbodige product weer weg. Een perfect gevulde kom bloem. De Mutaffifien spelen het handig en zorgen dat de lat een heel klein beetje gebogen staat, zodat ze een heel klein beetje product terug uit de kom schrapen. Een paar gram, niet eens genoeg om op te vallen.

Maar hun bedrog maakt Allah razend.
Hij verwijt ze dat hun bedrog blijvende gevolgen heeft (in het leven van hun slachtoffer, al is die zich van geen kwaad bewust, maar ook voor de hele wereld. Jouw bedrog zal uiteindelijk leiden tot “Als die dat doet, dan ik ook. Waarom zou ik die  kans laten liggen?”

lui

Een houding waarover wordt gegrapt Maar Allah lacht er niet mee

Wat je wel vaker op het werk ziet: enkele luiwammesen vinden het voldoende dat ze “aanwezig” zijn. Ze vermijden zoveel mogelijk om meer te doen dan het hoogstnodige om ontslag te vermijden. Langzaam naar en van je pauze wandelen, een praatje onderweg, een foute status ingeven… Een ander ziet het, stoort zich eraan maar gaat uiteindelijk dat gedrag kopiëren want “waarom zou ik meer werken voor hetzelfde geld?” Tot de baas merkt dat er iets mis is met het klok- en pauzesysteem en bam! Alles wordt strenger gecontroleerd, pauzes beperkt en noem maar op. Geen idee waarom?! Toen je daarnet je beklag deed over bedriegende bankiers en politici, kloeg je over de gevolgen van wat ooit eens een kassier dacht: “Ach die paar cent, wie merkt er wat van”…

Iets waar je misschien over heen las:

gelovig of niet

Misschien toch goed om eens vaker de betekenis van de Quran erbij te nemen en eens te luisteren naar een bespreking van de Surahs die je in je gebed gebruikt.

Vooral tijdens de Ramadan, de maand van de Quran, en zonder de pesterijen van Sjaitaan, kan je voor jezelf en je gezin enkele valstrikken van je pad verwijderen en dichter bij Allah komen dan bij zijn woede.

Het doel van de Ramadan is nu eenmaal:
li allakum tataqoen – opdat jullie taqwa verwerven.

 

 

De hele samengevatte bespreking van deel 1 van de Surah vind je hier

Geplaatst in Foei Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: , , , , , ,

Quran is zo mooi om naar te luisteren…

Herinner je het voorval toen de Profeet (vrede en zegeningen over hem) zijn Gezellen vertelde over een teken van de eindtijd. Hij zei erbij: dat zal gebeuren wanneer de kennis is verloren gegaan. De Gezellen schrokken zo  van wat ze hoorden, dat ze het teken zelf vergeten hebben. Ze reageerden verbaasd: Hoezo, kennis verloren?! We reciteren de Quran en we leren hem aan onze kinderen en zij op hun beurt aan hun kinderen! Hoe kan kennis dan verloren gaan?!

Met andere woorden
zij associeerden de Quran
met kennis.

Als wij spreken over kennis opdoen, dan denken we aan Fiqh boeken, niet aan de Quran, terwijl die Fiqh toch steunt op de Quran? Laten we terugkeren naar de wortel van de kennis en dan pas naar de takken kijken.

boom-van-kennis-28977302

De reactie van de Profeet op hun verbazing was: De Joden en de Christenen hebben ook hun boek. Ze reciteren eruit maar het baat hen niets! En Ibnu Abbaas zei: “Ze zijn blij met wat ze reciteren maar ze hebben geen benul van wat ze zeggen.”

calligrafie
Hij had het toen over de Joden en Christenen, maar als hij ons nu zou zien… Kinderen leren in de zondagsschool de Quran uit het hoofd maar kennen de boodschap niet… In de nachtwinkel hangt Ayatul Kursi achter de toonbank waar alcohol wordt verhandeld… In de Ramadan staan we in Tarawih maar hebben er niets aan…

 

Eigenlijk zou het beter zijn om van enkele verzen te leren wat ze betekenen
en die dan te reciteren. In ons dagelijks gebed en in Tarawih.

Als wij vinden dat het niet nodig is
om de Quran te begrijpen,
dan zijn we niet beter dan Abu Jahl
die er ook graag naar luisterde,
maar de Boodschap haatte
en de Boodschapper wilde doden.

Geplaatst in Foei Islam ?, Quran - onze gids | Tags: , , ,

Wat haalt het uit…

Nouman Ali Khan overloopt met ons tijdens de Ramadan van 2017 Juz Amma. Dat zijn de Surahs die de meesten van ons (deels) kennen en in ons gebed gebruiken. Weten wat je zegt tijdens je gebed is belangrijk. Als je op dat moment de enorme schat achter één van de woorden kent, zal het ook niet meer zo moeilijk zijn om je te concentreren, om geraakt te worden door je gebed.
Een sprokkel uit Dag 3 : Surah Abasa (Surah 80)

Wanneer de Profeet (vrede en zegeningen over hem) wordt terechtgewezen voor het feit dat hij zich – heel even – gefrustreerd afwendde van zijn blinde neef die zijn gesprek met de leiders van de Quraysh kwam verstoren, leert Allah hem en ons een belangrijke les voor leiding geven.

De man had hem gevraagd hem iets goeds te zeggen, hem iets te leren. Een goed woord. Maar de Profeet (vrede en zegeningen over hem) aarzelde, omdat hij net in een belangrijk gesprek was verwikkeld.

Allah leert hem  hier hoe belangrijk het is om iemand die op zoek is bij te staan. Jij kan niet weten wat het voor goed zal doen, zegt Allah. Misschien wordt hij erdoor gezuiverd. Allah gebruikt daarvoor het word yazakka (een beetje, een begin van zuivering, een eerste poging) en niet yatazakka (totale zuivering) (Ayah 3)

Wat betekent dat voor ons?
Geef jij de leiding nu maar.

Je doet wat je kan als ouder, leerkracht, vrijwilliger in de moskee maar je vraagt je af waarom… Niemand lijkt zijn leven spectaculair te veranderen, je buurman bekeert zich niet, … Je kent het gevoel vast. Allah laat je weten dat je, misschien zie je geen fenomenale verandering maar gebeurt er toch iets in het hart van die ander. Het is niet aan jou om te oordelen. Getuig en vertel, geef het goede voorbeeld. En laat rusten.

plant root

Jij weet niet wat het uithaalt en je hoeft dat ook niet te weten. Je kan het vergelijken met de groei van een plant. Het belangrijkste proces daarin gebeurt onder de grond, waar jij het niet ziet.

Allah gaat verder en zegt in Ayah 4 “Auw yadhakkaru” – “of misschien denkt hij erover na”. Het kan zijn dat onze woorden en lessen en lezingen niet het minste onmiddellijke zichtbare effect hebben, maar ze hebben wel iemand geraakt. Hij denkt erover na en mettertijd – alweer zonder dat je het weet of ziet – hebben je woorden dan toch effect.

Misschien gebeurt zelfs dat niet, omdat je woorden op dat moment het leven van die mens niet raken. Nouman Ali Khan geeft het voorbeeld van zijn vader die groot belang hechtte aan het geven van aalmoezen. Broeder Nouman had echter zelf geen geld. Pas later, toen hij er financieel beter voor stond, herinnerde hij zich het advies van zijn vader en volgde zijn voorbeeld.

Hoe dan ook blijft het zinvol
om te getuigen, te vertellen, te onderrichten.
Wat telt is dat je probeert.
Het resultaat heb jij niet in de hand.

Lees meer hierover in “Niet het resultaat maar je moeite telt”

Lees ook over het voorval met de blinde

 

 

 

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: ,

Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

In een lezing rond An Naziaat wijkt Ustadh Nouman Ali Khan even af van het onderwerp om in te gaan op een vraag die jij je misschien ook al eens hebt gesteld:

Zou het niet veel makkelijker zijn geweest
indien de Profeet zelf (vrede en zegeningen over hem)
alle Ayaat van de Quran voor ons had uitgelegd?

Als hij dat had gedaan, was er geen tijd overgebleven voor iets anders, misschien niet eens voor de hele Openbaring. Als je ziet hoe Nouman Ali Khan soms meer dan een uur kan praten over één woord – niet eens een Ayah – weet je het wel. Maar meer nog is het de keuze van Allah. Hoe vaak zegt Hij in de Quran niet dat we moeten nadenken over de Quran? Hoe vaak verwijt Hij de ongelovigen “Waarom denken zij niet na?” “Denken zij niet na over mijn Tekenen?” De Profeet (vrede en zegeningen over hem) mocht het dus niet voor ons doen.

Het is onze taak om na te denken,
om een relatie op te bouwen met de Quran,
en daardoor een relatie met Allah.

Het is niet fout dat verschillende mensen, na eerlijk, nederig en diepgaand nadenken, tot verschillende conclusies komen. Al die inzichten kunnen juist zijn als ze voortkomen uit eerlijke bezinning en grondige studie. Dus niet “Naar mijn gevoel…” of “Hier voel ik me niet zo goed bij” en “Weet je wat ik denk?”

Wanneer je de Quran leest of hoort moet je erover nadenken, je moet jezelf vragen stellen en op zoek gaan naar het antwoord. Bij anderen die er al over hebben gestudeerd maar nooit zonder ook zelf na te denken: klopt het, begrijp ik dat, hoe pas ik dat toe op mezelf en mijn leven?

Niemand zal ooit àlle inzichten en àlle verborgen schatten van de Quran doorgronden en dat is ook niet nodig. Het is onze taak om erover na te denken en hem op ons leven te leggen. Je zal merken dat in verschillende fases van je leven eenzelfde tekst je vaak andere inzichten zal geven.

Belangrijk is te weten:
FIEHAA DHIKRUKUM
Daarin is jouw vermelding

JIJ, jij persoonlijk, wordt in de Boek vermeld zegt Allah. Staat je naam erin? Neen. Maar er staat jij en jouw. Zelfs wanneer de context niets met jou te maken lijkt te hebben is elk woord van Allah aan jou persoonlijk gericht. Als jij er met de juiste houding van nederigheid en ontvankelijkheid naar luistert, dan wordt het een boek dat je leidt naar de beste plaats in dit leven en het volgende.

Dat is toch wat je 17 keer en meer per dag vraagt,
“Ihdina assiraatal mustaqiem” – “Leid ons op het rechte Pad.”

 

Geplaatst in Quran - onze gids | Tags: ,