Eid al Fitr – wat vieren we?

Dit is de Khutbah die broeder Nouman Ali Khan vorig jaar gaf
op Eid al Fitr in Birdville (beginpunt : minuut 01:50)

Insha Allah wil ik in deze weinige minuten (5, 7 of iets meer) een aandachtspunt delen dat eigenlijk vooral voor mezelf is bedoeld en voor mijn eigen familie – en evengoed toepasselijk voor jullie en jullie eigen families.

Het eerste en belangrijkste doel van deze Khutbah is dat we er onszelf aan herinneren waarom het is dat we vieren. Allah, azza wadjal, heeft ons deze maand gegeven als een gelegenheid om vergiffenis te verdienen. Met een schone lei beginnen! Alle gegevens van het verleden zijn verdwenen! Lees verder

Geplaatst in Ramadan | Tags: , , , , , , , , ,

WELKOM!

 

   

Assalamu alykum!

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe? 

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!


Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

 

Pareltjes van 2013
vertalingen: https://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op https://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

 

 

Ik hoop en bid dat iets van wat je hier vindt
je van nut kan zijn, en je op weg zet
naar een betere en gelukkiger toekomst,
naar een sterkere Imaan en “Salaam”
in dit leven en het volgende!


Mariam / Marijke

.

Je opmerkingen en goede raad, tips, correcties…
zijn uiteraard welkom op mariaminislam@gmail.com

Wie op zoek is naar meer inzicht in de Quran,
kan terecht een aparte blog waarop ik de lessen van
Nouman Ali Khan, uit het Engels naar het Nederlands vertaald,
wil verzamelen (langzaamaan…). Spring eens binnen!  https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/

 

Geplaatst in Info | Tags: , , , , , , , | 5 reacties

Mensen overtuigen – een kunst

Het beste voorbeeld:
Muhammad (vrede en zegeningen over hem)

“Wie denk je dat je bent? Ga jij MIJ de les spellen?!”  … We hebben dit allemaal wel eens te horen gekregen toen we in een “verhit debat” verzeild waren geraakt. Iemand die je dit in het gelaat slingert verwacht in essentie dat je je geloofwaardigheid bewijst. (En allicht denken ze dat ze beter zijn dan jij – niet meteen de beste vriend die je je kan wensen.)

Waar heb je het over? Ik heb het met je over hoe je geloofwaardig overkomt (ethos), hoe je mensen emotioneel raakt (pathos) en hen ook met feiten en logica aanspreekt (logos). Er bestaat geen twijfel over dat de Profeet alle drie deze elementen in zijn manier van spreken legde. (De termen tussen haakjes zijn hedendaagse termen van geleerden op het vlak van rethorica – de Profeet (vrede en zegeningen over hem) was op dit vlak het eerste en belangrijkste voorbeeld voor de hele mensheid.)

Laten we dan eerst een kijken naar enkele voorbeelden
uit het leven van Muhammad (vrede en zegeningen over hem)
en die dan toepassen op ons eigen hedendaagse leven.

Wie de Sirah (het leven van de Profeet, vrede en zegeningen over hem) bestudeert zal algauw merken dat de geleerden er zich niet van weerhouden om de geloofwaardigheid van de Profeet (vrede en zegeningen over hem)  te bewijzen. Het is inderdaad zo dat Allah (azza wa dja) de beste van de beste van de beste heeft gekozen om de boodschap van de Islam over te dragen en door te geven.

Imam Ahmad verhaalt een Hadith over mensen die praatten over de Profeet (vrede en zegeningen over hem) en hem op verschillende manieren beschreven. Een van hen zei bijvoorbeeld dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) als een groene boom in de woestijn was. Wat ze daarmee willen zeggen is dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de enige goede mens van zijn clan was. Dus zegt Ibn Abbas:

“Sommige dingen van wat de mensen over hem zegden kwam ook de Boodschapper van Allah te weten. Dus beklom hij het preekgestoelte en vroeg: ‘Wie ben ik?’ Ze antwoordden: ‘Je bent de Boodschapper van Allah’. Hij zei: ‘Ik ben Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Allah verdeelt de schepping en maakte mij tot een van de beste van Zijn schepselen. En Hij verdeelde hen allen in twee groepen en plaatste mij bij de beteren onder hen. Hij schiep de stappen en plaatste me bij de betere en hij verdeelt hen in clans en plaatste mij bij de beste. En ik ben de beste van jullie wat clan en geest betreft.”

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zegt hier dus dat hij niet de beste is uit een groep van slechte mensen. Hij zei integendeel dat hij de beste is onder de besten. Je zal ook hebben gemerkt dat hij zijn afstamming van Abdul Muttalib onder de aandacht brengt die uiteraard en bekende persoon was en groot respect genoot in de hele Hujaz (Arabisch schiereiland).

De Profeet  (vrede en zegeningen over hem)heeft ook gezegd:

“Waarlijk, Allah heeft de kinanah onderscheiden onder de afstammelingen van Ishmael, en hij heeft de Bani Hashim onderscheiden onder de Quraysh, en hij heeft mij onderscheiden onder de stam van Banu Hashim.” Opnieuw toont dit zijn geloofwaardigheid in een reeks van de beste stammen en clans aan.

Wat doet die geloofwaardigheid dan?
Ze trekt de aandacht van de toehoorders.
Ze zorgt ervoor dat wat de spreker zegt
overkomt als waardevol en de moeite om te overwegen,
vanwege de ethos van deze persoon.

Hoe zit het dan met andere momenten uit de Sirah? Het feit dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) nooit afgoden heeft aanbeden en nooit alcohol heeft gedronken, en dat Allah hem ervoor heeft behoed dat hij naar muziek zou luisteren voor dat hij een profeet werd – dat zijn allemaal zaken die we kunnen onderbrengen onder “ethos” (of geloofwaardigheid van de spreker )

Wat betekent dit voor JOU?

Stel dat je islamitische video’s maakt, een preek schrijft, een blog hebt of een zaak, of dat je zelfs gewoon maar dawah geeft aan moslims en niet-moslims. Je MOET je geloofwaardigheid bewijzen. Laten we enkele specifieke voorbeelden gebruiken:

Stel dat je dawah geeft aan een moslim en je probeert hem te overtuigen om regelmatig te bidden en zijn geloof meer te praktiseren. Misschien is het jou onlangs nog overkomen, of iemand die je kent en jij bent (of die persoon is) sindsdien totaal veranderd. Je moet die ervaring vermelden om in de ogen van je toehoorder een betere ethos te hebben en hem zo beter te overtuigen om hetzelfde pad te kiezen dat jij hebt gevolgd om dichter bij Allah te komen.

Een ander voorbeeld: Waarom, denk je, dat al die dieetpillen en wonderdiëten zoveel succes hebben? Vanwege de getuigenissen die ze zien en lezen: ECHTE MENSEN die ECHTE RESULTATEN boeken. Geef toe, heb je die reclame al eens gezien?

Of kijk gewoon naar de sheioohh (meervoud van sheikh) wanneer ze het woord nemen op conventies of in verschillende gemeenschappen. Je zal zien dat er altijd eerst een moderator komt die de spreker inleidt en informatie geeft over de sheikh voor hij aan het woord komt. Zo vestigt hij de geloofwaardigheid van de spreker tegenover zijn publiek.

Als zij dat al doen, dan jij ook. Wallahu Ta’ala Alem.

.
Bron: ttp://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=EG1206-5153#sthash.mo4lSy1I.dpuf

 

Geplaatst in Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: , , ,

Tawba – Haalt het nog wat uit voor mij?!

Welke raad geef je aan de nog-niet- moslim èn de moslim?
Enkele elementaire zaken die ze nu meteen kunnen doen
om weer op het goede spoor te geraken.

Eerst en vooral heb je hier de kans van je leven!

Lees verder

Geplaatst in Sprokkels | Tags: , , , , ,

QADR – Wat betekent Voorbestemming?

Uit de Deenshow (*).
Gastheer broeder Eddie praat met zijn gast Nouman Ali Khan:

We kregen de volgende vraag:
Het valt me moeilijk om het idee van de voorbestemming te vatten.”
“Qadr” in de Islam, hoe zou jij dat uitleggen?

Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Ramadan | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Maximum opbrengst voor minimum moeite!

Samengevatte vertaling van een tip van Hasan Ali

De Sahaba hadden zich bij de Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) beklaagd over het feit dat ze vergeleken bij vroegere generaties (denk aan Noeh, vrede zij met hem, die meer dan 950 jaar leefde) zo weinig tijd kregen om goede daden ter verrichten. “Hoe kunnen we ooit hun verdiensten evenaren? Als het goed zit leven wij hooguit 60 of 70 jaar!” Daarna kwam de openbaring van Surah Layla-t-ul Qadr en die is 83 jaar en 4 maand waard!

Alles wat je doet wordt in deze maand
Ramadan met 70 vermenigvuldigd.
Wie denkt ooit 70 keer de Quran te kunnen lezen?
Met de Ramadan krijgen we die kans
als we hem in die 30 dagen één keer uitlezen.

 

Ik stel voor dat je het volgende doet

  • Ten minste een beetje Quran. Een Juz per nacht telt voor 70. En aangezien één van die nachten Layla-t-ul Qadr zal zijn, is er één Juz die telt voor een Juz elke nacht gedurende 83 jaar en 4 maanden! Dat betekent 996 chatms (volledige lezing van de Quran): 12 keer de hele Quran per jaar gedurende meer dan 83 jaar
  • Op een dag kwam de Profeet (vrede en zegeningen over hem) naar huis rond Dhohr en trof er zijn vrouw aan die sinds Fajr Dhikr had verricht en hij zei: “Ik heb een uitdrukking 3 keer herhaald en de beloning ervoor is dezelfde als de jouwe voor wat je tussen Fajr en Dhohr aan dhikr hebt gedaan:

“Subhaan Allaahi wa bihamdihi
(Allah is vrij van elke blaam en aan Hem hoort de lof)
‘aadada khalqihi
(Ik zeg die eerste zin zoveel als het aantal van Zijn schepselen)

wa ridha nafsihi
(Ik zeg het zolang tot Allah er tevreden over is)
wa zinata arshihi (
Ik zeg zoveel dat het even zwaar weegt als de Troon van Allah)
wa midaada kalimaatihi
(Ik zeg het zoveel als de woorden van Allah – en dat zijn er zoveel dat je ze zelfs niet kan neerschrijven als je alle zeeën in water en alle bomen in pennen verandert)

Als je dat zegt heb je de beloning van dhikr gedurende de tijd tussen Fajr en Dhohr. En nu krijg je dat 70 keer omdat het Ramadan is.
Dat zijn 35 hele dagen van dhikr in minder dan 35 seconden!
Zonder Layla-t-ul Qadr te tellen.

  • Voeg daar je Tahajjud aan toe – 8 rakaats
  • En dan Sadaqa. Haal een bedrag van de bank dat je wil geven, verdeel het in 10 en geef elke avond een deel wanneer je voor Tarawieh komt. Stel dat je 100 € geeft, dus 10 keer 10.
   Gegarandeerd dat één keer daarvan op Layla-t-ul Qadr gebeurt.
   Dat betekent dat die 10 € telt voor 70 keer omdat het Ramadan is.
   Omdat Allah zegt dat Hij tot 700 keer beloont voor Sadaqah
   vermenigvuldig je dat daar ook nog eens mee.
   En dan dat vermenigvuldigd met het geven van die Sadaqah
   elke nacht voor de komende 83 jaar en 4 maanden… Dat valt haast niet te berekenen!
   Je bedrag x 70 x 700 x 1000 (maanden) x 30 (dagen per maand)

Dat alles samen duurt niet meer dan 1 uur
van elk van die 10 nachten en als je dat doet,
word je een van de rijkste mensen in het volgende leven!

https://www.youtube.com/watch?v=2d6xiL2vAmY

Geplaatst in Ramadan | Tags: , , ,

Haraam zolang halal niet bewezen is


De Fuqahaa van de Islam,
die véél meer weten dan jij en ik,
zullen duizend keer nadenken
eer ze iets haraam noemen!

Het gaat zover tegenwoordig dat alles haraam is tot bewezen is dat het halal is. “Waarom lach je in de masdjid? Dat is haraam! Waarom sta je zo? Dat is haraam!”  Weet je wat er gebeurt wanneer we dit doen? Je neemt iets wat Allah de mensen NIET heeft opgelegd maar waar JIJ ze mee wil belasten. JOUW versie van wat haraam is, JOUW versie van wat halal is – en die niet op het minste beetje grondige kennis steunt, waarover je niet eens met een fatsoenlijke Faqieh hebt gepraat. Jouw “onderzoek” heb je gedaan op Google! En je hebt niet eens alle zoekresultaten bekeken!

Lees (Quran 16:116) en leef ernaar!

 

.

Uittreksel uit https://mariaminislam.wordpress.com/2015/05/31/wat-doen-we-fout-4-van-4/
Oorspronkelijke lezing (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=90jLQCcz-Dc

Geplaatst in Foei, Islam ?, Sprokkels | Tags: , ,

Dawah – dat kan ik niet!

Dawah: aangeboren en aangeleerd

Auteur: Othman Mohammad               

Een van de leden van de jongerengroep in onze moskee stelde me deze belangrijke vraag:

“Er zijn mensen die van bij hun geboorte meer talent hebben qua overredingskracht, die invloed hebben op anderen en die beschikken over het vermogen mensen te motiveren. Die mensen hebben het geluk om dingen te realiseren die anderen niet kunnen en om goede daden te verrichten die buiten het bereik liggen van mensen die niet over deze talenten beschikken. Ik stel me daarbij de vraag: ‘Is het eerlijk dat iemand ergens enthousiast over is en daar iets mee wil doen die goede daad niet kan verrichten omdat hij niet over de nodige talenten beschikt?’ Hoe hard hij ook probeert, het lukt hem niet.” Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , ,

Ramadan = dankbaar zijn = niets verspillen

Uit een speech over Ramadan, een punt waar we als vrouwen veel invloed op hebben…
Meer en meer beseffen we al dat àl te uitgebreid eten bij Iftar niet gezond is, maar ook voorbijschiet aan het doel van de Ramadan: om dichter bij Allah te komen en de komst van de Quran in deze gezegende maand te vieren vasten we. Vasten.  We mogen eten, ja, maar niet vreten. Daar word je zo suf van dat je nadien niet eens de meest elementaire verplichtingen voor je geloof kan nakomen…
Er is een ander punt dat Nouman Ali Khan aanhaalt:

Lees verder

Geplaatst in Ramadan | Tags: , ,